WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Актуальність інформатизації обліку платників податків - Реферат

Актуальність інформатизації обліку платників податків - Реферат

найбільш раціонального рішення
1980-2000 р. Інформація - стратегічний ресурс, який забезпечує конкурентну перевагу Стратегічні ІС
Автоматизовані офіси
Життєздатність і процвітання фірми
В кінці 80-х рр. концепція використання інформаційних систем знову змінюється. Вони стають стратегічним джерелом інформації і використовуються на всіх рівнях організації любого профілю. Інформаційні системи цього періоду, надаючи своєчасно потрібну інформацію, допомагають організації (підприємству, фірмі) досягти успіху в своїй діяльності, створювати нові товари та послуги, знаходити нові ринки збуту, забезпечувати себе гідними партнерами, забезпечувати випуск продукції за зниженою ціною та багато іншого.
Під терміном "система", при цьому, мається на увазі будь-який об'єкт, який одночасно розглядається і як єдине ціле, і як об'єднана сукупність
різнорідних елементів в інтересах досягнення поставленої мети. Системи значно відрізняються між собою в залежності від складу і мети функціонування. У таблиці 2.2.1 для порівняння наведені приклади систем, які складаються з різних елементів.
Сучасне розуміння інформаційної системи у якості основного технічного засобу переробки інформації припускає використання персонального комп'ютера, але у крупних організаціях до складу технічної бази можуть входити мейнфрейми або суперЕОМ.
Технічне втілення інформаційної системи само по собі нічого не буде значити, якщо не враховувати роль людини, яка здійснює взаємодію із комп'ютерами і телекомунікаціями і для якої фактично призначена інформація, що виробляється ІС.
Аналізуючи дані таблиці 2.2.1, можна зробити впевнені висновки, що у державній податковій адміністрації України є все необхідне для створення і застосування інформаційних систем.
Таблиця 2.2.1.
Система
Елементи системи
Головна мета системи
Фірма
Комп'ютер
Телекомунікаційна система
Інформаційна система Люди, обладнання, матеріали, споруди тощо
Електронні і електромеханічні елементи, лінії зв'язку тощо
Комп'ютери, модеми, кабелі, сітьове програмне забезпечення та інше
Комп'ютери, комп'ютерні мережі, люди, інформаційне і програмне забезпечення. Виробництво товарів
Обробка даних
Передача інформації
Виробництво професіональної інформації
Роботу інформаційної системи забезпечують процеси, які умовно можна відобразити схемою (рис. 2.2.2). Але, незважаючи на простоту наведеної схеми, для того, щоб зрозуміти роботу інформаційної системи, необхідно знати сутність проблем, які вона вирішує, і організаційні процеси, до складу яких вона входить.
Рис. 2.2.2. Процеси в інформаційній системі
Структуру інформаційної системи складає сукупність окремих її частин, які називаються підсистемами.
Загальну структуру інформаційної системи незалежно від сфери її застосування можна розглядати як сукупність підсистем. У цьому випадку говорять про структурну ознаку класифікації, а підсистеми називають забезпечувальними. На практиці найчастіше структура автоматизованої інформаційної системи розглядається як сукупність забезпечувальних підсистем, які наочно зображені схемою (рис. 2.2.3).
Рис. 2.2.3. Структура інформаційного забезпечення АІС
Технічне забезпечення - комплекс технічних засобів, які призначені для роботи ІС (засоби обчислювальної техніки і зв'язку, які забезпечують розташування і обробку інформаційних ресурсів на персональних комп'ютерах, у локальної, регіональної мережах, мережі міжнародного інформаційного обміну), а також відповідна документація для цих засобів і технологічних процесів.
Комплекс технічних засобів повинен бути достатнім для виконання всіх функцій системи, які автоматизуються.
У ДПС для функціонування АІС для обліку платників необхідні наступні технічні засоби: локальна обчислювальна мережа (ЛОМ), канали зв'язку інформаційної мережі між ДПІ районного рівня, обласними ДПА, ДПА України та зовнішніми організаціями.
Математичне і програмне забезпечення - це сукупність математичних методів, моделей, алгоритмів і програм для комп'ютера різноманітного призначення, яка призначена для реалізації цілей і завдань інформаційної системи, а також нормального функціонування технічних засобів.
Програмне забезпечення також повинне бути достатнім для виконання всіх функцій системи та відповідати наступним вимогам: надійність, захист інформації, адаптованість, модульність побудови, зручність в експлуатації тощо.
Програмне забезпечення складається із системного та прикладного програмного забезпечення. Модернізація прикладного ПЗ не повинна викликати змін системного ПЗ. Модернізація (зміна) системного ПЗ не повинна викликати зміни прикладного ПЗ
Прикладне програмне забезпечення АІС у ДПА повинно передбачити можливість внесення змін, що обумовлюються змінами в нормативно-законодавчій базі.
Для створення АІС в ДПС передбачено застосування систем управління базами даних (СУБД), які забезпечують створення бази даних, збереження, вибір, модифікацію та відновлення інформації в файлах /таблицях/ БД. Засоби створення, ведення, копіювання, відновлення інформаційного фонду повинні забезпечувати надійний захист інформації.
Компоненти системного програмного забезпечення для АІС повинні мати наступні якості: взаємосумісність, підтримка роботи мережі, повне задоволення вимог прикладного програмного забезпечення у загальносистемному забезпеченні.
До складу системного програмного забезпечення повинні входити: операційні системи, мережне програмне забезпечення, системи управління базами даних, системи зв'язку інформаційної мережі.
Всі програмні засоби, за допомогою яких повинен вестись інформаційний фонд АІС, повинні забезпечувати надійне збереження інформації, використання процедур відновлення для виключення втрати інформації в випадках виникнення програмних чи апаратних збоїв.
Призначення підсистеми інформаційного забезпечення складається із своєчасного формування і видачі достовірної інформації для прийняття управлінських рішень.
Основою інформаційного забезпечення АІС для обліку платників податків є інформаційнамодель, яка містить інформаційні бази даних спільного користування, що функціонують в середовищі локальної обчислювальної мережі та являють собою сукупність баз даних, кожен файл /таблиця/ яких містить поля з певними характеристиками (мнемонічне ім'я, змістовна назва, тип і розмірність даних, визначення ключів, індексів тощо).
Сумісність підсистем АІС з зовнішніми системами повинна забезпечуватися на рівні уніфікованих інформаційних файлів та мережевих стандартів.
Інформаційна модель АІС повинна використовувати державні та галузеві класифікатори і нормативно-довідкові дані, що функціонують в системі Державного комітету статистики, Міністерства фінансів, НБУ, Державної податкової служби України та інших державних організацій.
Технологія збору та накопичення відомостей повинна передбачати їх введення, формалізацію, автоматизацію обробки, передачу при інформаційному обміні між структурними елементами АІС, передбачати необхідну та допустиму інтеграцію (з урахуванням рівня доступу) в межах АІС та її функціональних компонентів.
Процедури збору вхідної інформації повинні забезпечувати введення інформації як з паперових документів з клавіатури, так і шляхом одержання її каналами зв'язку інформаційної обчислювальної мережі. Для забезпечення достовірності введеної інформації повинні бути розроблені засоби контролю (коректність типів, діапазонів, розмірності).
Організаційне забезпечення - сукупність методів і засобів (інструкції, методики, схеми, описання тощо), які регламентують взаємодію працівників із технічними засобами і між собою в процесі розробки і експлуатації ІС.
Організаційне забезпечення АІС є комплексом

 
 

Цікаве

Загрузка...