WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Актуальність інформатизації обліку платників податків - Реферат

Актуальність інформатизації обліку платників податків - Реферат


Реферат на тему:
Актуальність інформатизації обліку платників податків
Головною умовою успішного виконання завдань державних податкових органів України є інформатизація всіх рівнів ієрархічної структури ДПС. Інформатизація створює оптимальні умови для задоволення її інформаційних потреб і ефективного управління. Інформаційні технологій, які покладені в основу інформатизації, на рубежі ХХ-ХХІ століть стали важливим інструментом науково-технічного і соціально-економічного розвитку суспільства. Вони виконують суттєву роль у прискоренні процесів отримання, використання і розповсюдження нових знань і на їх базі прийнятті оптимальних обгрунтованих управлінських рішень, що, у свою чергу, сприяє підвищення рівню добробуту країни.
Інформація, що циркулює у податковій системі України, є визначальною у розробці стратегії і тактики системи оподаткування. Для визначення і прийняття своєчасних управлінських рішень податковими органами в обмежені строки переробляється величезний обсяг інформації, який пов'язаний з надходженнями платежів.
Кореневим джерелом всієї інформації ДПС є платники податків. У Державному реєстрі фізичних осіб на сьогодні зафіксовано понад 40 млн. громадян, яким присвоєний ідентифікаційний номер. Серед них понад 10 тисяч іноземних громадян, майже 8 млн. пенсіонерів. Кількість юридичних осіб, що сплачують податки в нашій країні, перевищує 700 тисяч. Під терміном "платник" при цьому приховується чисельна інформація про його адресу, керівників (для юридичних осіб), форми власності, види і обсяги діяльності, ідентифікаційні данні, рахунки у банках тощо, яка відображається і накопичується у різноманітних документах встановлених форм. З кожним роком має місце тенденція до збільшення кількості платників податків, а це означає, що відповідно збільшується і навантаження на працівників податкової служби.
Значний обсяг робіт з обліку платників податків припадає на державні податкові інспекції (ДПІ). Саме вони повинні забезпечити своєчасний і повний облік платників податків і надходжень платежів до бюджету.
Ось чому ще разом із створенням податкової системи країни майже одночасно почалась її інформатизація. Постановою Президії Верховної Ради України "Про основні напрями вдосконалення законодавчої і контрольної діяльності" від 29.05.92 року Центру комп'ютеризованих інформаційних систем було запропоновано розробити і впроваджувати автоматизовані робочі місця для роботи з документами.
З метою посилення роботи щодо запобігання і виявлення порушень податкового законодавства та створення належних умов для виконання державною податковою службою завдань, які покладені на неї, Кабінетом Міністрів України було прийнята Постанова "Про вдосконалення діяльності державної податкової служби та зміцнення її матеріально-технічної бази" від 24.07.93 і зміни до неї - Постанова від 11.03.94, відповідно до яких Головній державній податковій службі затверджена програма створення автоматизованої інформаційної системи "АІС-Податки".
2. Стислі теоретичні аспекти інформатизації
Інформатизація - це організований соціально-економічний і науково-технічний процес створення оптимальних умов з метою задоволення інформаційних потреб на основі формування і застосування інформаційних ресурсів за допомогою інформаційних технологій і розвинутої інфраструктури. Інформатизація здійснюється шляхом вдосконалення і тісної взаємодії процесів і технологій споживання (створення документованої інформації, методів, засобів її обробки, пошуку, розповсюдження, збору, накопичення і збереження) із процесами створення і розвитку засобів, що повинні їх забезпечити (програмних, технічних, лінгвістичних, правових, організаційних щодо забезпечення документування інформації і виконання інформаційних процесів).
Інформатизація ДПА являє собою одну із закономірностей сучасного соціального прогресу. Цей термін наполегливо витискує широко використовуваний до недавнього часу термін комп'ютеризація. Але при комп'ютеризації головна увага приділяється розвитку і впровадженню технічної бази комп'ютерів, які забезпечують оперативне отримання результатів переробки інформації і її накопичення, при інформатизації - комплексу засобів, які направлені на забезпечення повного використання достовірного, вичерпного і своєчасного знання у будь-якому виду людської діяльності. Комп'ютери є базовою технічною складовою процесу інформатизації.
Інформатизація ДПС здійснюється на базі впровадження комп'ютерних і телекомунікаційних технологій. Інформатизація на базі впровадження комп'ютерних і телекомунікаційних технологій - це реакція на потребу суттєво збільшити продуктивність праці в інформаційному секторі суспільного виробництва, де зосереджено більше половини здібного працювати населення. Наприклад, у інформаційній сфері США зайнято більше 60 відсотків, СНД - біля 40 відсотків здібного працювати населення .
Слід зауважити, що невірно обрана стратегія інформатизації або її недостатні динамізм і мобільність можуть привести до суттєвих небажаних результатів діяльності.
Інформаційні ресурси інформатизації, це - окремі документи і окремі масиви документів, документи і масиви документів в інформаційних системах (бібліотеках, архівах, фондах, банках даних, інших інформаційних системах). Документи і масиви, про які йдеться, у різних формах містять знання, які зафіксовані на матеріальному носії. На жаль, ще не існує методологія кількісної і якісної оцінки інформаційних ресурсів, а також прогнозування вжитку їх для суспільства. Це зменшує ефективність інформації, яка накопичується у вигляді інформаційних ресурсів.
Інформаційні ресурси повинні розглядатись як стратегічні, аналогічні по значимості запасам сировини, енергій тощо, тому що вони сприяють:
- формуванню світового та внутрішньодержавного ринку інформаційних послуг;
- утворенню різноманітних баз даних ресурсів регіонів та держав, до яких можливий порівняно недорогий доступ;
- підвищенню обгрунтованості та оперативності рішень, що приймаються за рахунок своєчасного використання потрібної інформації;
- перетворенню діяльності по наданню інформаційних послуг в глобальну людську діяльність.
Інформаційну систему можна розглядати як впорядковану сукупність документованої інформації і інформаційних технологій. Вона забезпечує збір, збереження, обробку, пошук видачу інформації, яка необхідна у процесі прийняття рішень задач будь-якої предметної області; допомагає аналізувати проблеми і створювати нові інформаційні продукти.
Історія розвитку інформаційних систем і мета їх використання у різні періоди часу представлена у таблиці 2.2.2.
З'явлення перших інформаційних систем (1950-1960 р.) призвело до незначного зменшення витрат і скорочення часу на підготовку паперових документів.
У наступні періоди часу інформація, яка отримана за допомогою ІС на базі комп'ютерного обладнання широкого призначення, використовувалась для періодичної звітності за великою кількістю параметрів, а з часомінформаційні системи починають використовувати для управлінського контролю для підтримки і прискорення процесу прийняття рішень.
Таблиця 2.2.2.
Період часу
Концепція використання інформації
Вид інформаційних систем
Мета використання
1950-1960 р. Паперовий потік розрахункових документів ІС обробки розрахункових документів за допомогою електромеханічних бухгалтерських машин Підвищення швидкості обробки документів
Спрощення процедури обробки рахунків і розрахунків заробітної плати
1960-1970 р. Основна допомога при підготовці звітів Управлінські ІС для виробничої інформації Прискорення процесу підготовки звітності
1970-1980 р. Управлінський контроль реалізації (продажу) Системи підтримки прийняття рішень
Системи для вищої ланки управління Вироблення

 
 

Цікаве

Загрузка...