WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Зміцнення соціальної спрямованості податкових відносин - Реферат

Зміцнення соціальної спрямованості податкових відносин - Реферат

дії чинника державних витрат і мультиплікатора Кейнса. Водночас збільшення сукупного попиту в економіці відбувається й у разі зміни пропозиції грошей.
Збільшення сукупного попиту в економіці, коли зростає пропозиція грошей, легко побачити за допомогою моделі IS-LM, запропонованої дляцілей макроекономічного аналізу Джоном Хіксом (див. рис. 4.6). Сукупний попит - це функція від:
де QD - сукупний попит;
G - державні витрати;
T - податки;
[Q-T]F - очікуваний дохід;
MPKE - очікувана гранична продуктивність капіталу;
М - гроші;
Р - ціни.
У виразі 4.1 під змінними наведені алгебраїчні знаки, що характеризують тип функціональної залежності: "+" - пряма функціональна залежність; "-" - зворотна.
Отже, за даного рівня цін та обсягу випуску продукції рівноважний сукупний попит визначається під дією кривих IS (інвестиції, заощадження) та LM (пропозиція грошей). У рівноважному стані точка перетину кривих IS та LM (на рис. 4.6 це точка А) визначає сукупний попит та величину відсоткової ставки в економіці.
Виходячи з попередніх пропозицій щодо зміни частки доходу, яка не підлягає оподаткуванню, здійснимо далі за моделлю IS-LM ті зміни, які відбудуться в економіці. У нашому випадку пропозиція грошей зростає. Крива IS залишається постійною на першому етапі змін (позначимо його Т1), а крива LM пересувається праворуч до кривої LM'. Відтак точка рівноваги зміщується від А до В. Як бачимо, попит зростає у періоді Т1.
Здійснюючи макроекономічний аналіз так званих "тонких " ефектів, що виникають після збільшення величини неоподатковуваного доходу, необхідно зробити певні зауваження. Цей аналіз ґрунтується на трьох вихідних припущеннях, про які неодмінно треба сказати.
По-перше, крива LM не є вертикальною, тобто попит/пропозиція грошей не є нечутливою до зміни відсоткової ставки. Інакше кажучи, еластичність попиту грошей за чинником відсоткової ставки не є абсолютно нееластичною. Крива LM може бути вертикальною у випадку, коли грошова політика уряду дуже ефективна з точки зору впливу на сукупний попит. Можна сказати, що уряд здатен досягти економічного зростання лише монетарними заходами. Однак це припущення не збігається з нашими емпіричними спостереженнями, тому ми вилучили цей частковий випадок з аналізу.
По-друге, ми виключаємо інший екстремальний випадок. Крива LM також не є абсолютно еластичною, тобто у графічному вигляді вона не є горизонтальною. Горизонтальна LM може виникнути тільки при дуже низькій відсотковій ставці. У такому разі фізичні особи можуть сподіватися, що альтернативна вартість заощадження грошей дуже низька, і тому можуть прийняти рішення не реагувати на зміну пропозиції грошей. Цей випадок також не збігається з нашими емпіричними спостереженнями.
По-третє, крива IS не є вертикальною, тобто споживання та попит на інвестиції не є нечутливими до зміни відсоткової ставки.
Отже, як видно з цих припущень, ми уникаємо екстремальних випадків, які, втім, мають місце, здебільшого, у теоретичному аналізі. Крім того, наведені вище випадки мають не тільки ознаки винятків із загального правила, а також короткотерміновий характер. Оцінюючи макроекономічні ефекти від збільшення величини неоподатковуваного мінімуму, ми виходили з реальних умов, які є більш адекватними економічній дійсності нашої країни. Наприклад, кореляційно-регресійний аналіз основних макроекономічних показників у довгостроковому періоді (від 5 до 10 років) доводить, що взаємозв'язок відсоткової ставки (облікової ставки НБУ) та пропозиції грошей (грошові агрегати) є дуже щільним (парні коефіцієнти кореляції більше 0,5). Подібні взаємозв'язки спостерігаються й між відсотковою ставкою, з одного боку, та споживанням і попитом на інвестиції - з іншого.
Отже, оскільки у періоді Т1 зросла пропозиція грошей, то при даному рівні випуску та цін відсоткова ставка зменшується з точки А до В. Зменшення ставки відсотка відбувається через те, що домашні господарства надлишкові залишки грошей почнуть переводити, наприклад, в облігації. Крім того, питома частка споживання у доходах громадян зменшиться, і зросте рівень заощаджень.
Рис. 4.6. Графічна інтерпретація моделі IS-LM
Зростання рівня заощаджень відбуватиметься протягом періоду Т2, що, врешті-решт, призведе до переміщення кривої IS до кривої IS' (див. рис. 4.6).
Відсоткова ставка зросте з точки В до точки С, яка є точкою рівноваги нових кривих IS' та LM'. Відтак на ринку знову встановиться рівновага у точці С за даного рівня цін та випуску.
Як бачимо з рисунка 4.6, у результаті збільшення величини неоподатковуваного мінімуму, сукупний попит зростає (від Q0 до Q2), а відсоткова ставка залишається незмінною (I0).
Зростання величини сукупного попиту має призвести до збільшення рівноважного ВВП, який визначається під дією таких макроекономічних змінних, як сукупний попит і сукупна пропозиція.
Справді, важко заперечити, що при зростанні сукупного попиту ВВП не буде зростати. Однак не можна обмежуватися тільки аналізом моделі IS-LM. При оцінці величини, на яку збільшується сукупний попит, необхідно оцінити, як цей приріст розподіляється між збільшенням цін та зростанням обсягу виробництва. Адже інфляція не є бажаним результатом макроекономічної політики уряду. Загальновідомо, що інфляція має бути підконтрольною.
Розподіл приросту сукупного попиту між цінами та виробництвом залежить від характеру кривої сукупної пропозиції.
Наприклад, якщо крива сукупної пропозиції є абсолютно нееластичною (вертикальною), то єдиним наслідком приросту сукупного попиту буде зростання цін (інфляція).
В іншому екстремальному випадку, коли крива сукупної пропозиції є абсолютно еластичною (горизонтальною), єдиним наслідком збільшення сукупного попиту буде зростання виробництва (ВВП). Цей результат податкових змін є більш бажаним наслідком. Однак ці випадки практично є суто гіпотетичними. Емпіричні характеристики сукупної пропозиції будь-якої економіки відрізняються від тих, які їм притаманні в екстремальних випадках. Тому приріст реального сукупного попиту буде перерозподілятися між цінами і виробництвом у пропорціях, зумовлених індивідуальними емпіричними характеристиками сукупної пропозиції кожної окремої економічної системи.
Таким чином, повертаючись від аналізу макроекономічних ефектів, що є наслідком збільшення величини неоподатковуваного мінімуму, до проблем податкової системи України, можна зробити висновок про існування шляхів їх розв'язання, які можна використати на практиці.
Так, ми бачимо, що запропоновані дії щодо реформи оподаткування доходів фізичних осіб лише у найближчій перспективі ставлять перед урядом проблеми покриття дефіциту бюджетних коштів. І тут уряд може використати такі неемісійні шляхи покриття дефіциту, як запозичення на фінансових ринках, приватизаційні надходження16, нові види податків (малий

 
 

Цікаве

Загрузка...