WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Збалансування бюджету та його вплив на податкову систему - Реферат

Збалансування бюджету та його вплив на податкову систему - Реферат

перед працівниками по заробітній платні. Зокрема, за даними Державного комітету статистики України, на 01.09.2000 року загальна заборгованість з виплати заробітної плати в цілому по економіці України становила 5,8 млрд. гривень. Ці борги, в свою чергу, також можна інтерпретувати як частку податкових боргів. Якщо не сплачується заробітна плата, то не надходять й відповідні податки.
Слід відзначити, що хоча темпи приросту всіх боргів у 2000 році суттєво зменшилися (темпи приросту кредиторської заборгованості між підприємствами за 8 місяців 2000 року досягли 18,5 %, у той час як за відповідний період 1999 рік цей показник становив 35,4 %, дебіторської - відповідно 15,5 і 45,55 %), уряду ще не вдається подолати негативну тенденцію зростання цих боргів. Тому головні сподівання на збільшення доходів державного бюджету необхідно пов'язувати з фактором платіжної, у тому числі податкової дисципліни. Рівень останньої, як переконує практика, відноситься до розряду незадовільних. Так, приріст недоїмки на 1 грн. нарахованих платежів до бюджету у 1998 році становив 37 коп. по народному господарству в цілому, у промисловості - 44 коп., а у сільському господарстві - 59 коп.26 І хоча в подальшому темпи зростання недоїмки суттєво уповільнилися, цятенденція триває. На кінець 2000 року вона перевищила 10 млрд. грн.
Таким чином, дослідження взаємозв'язку між бюджетно-податковою та грошово-кредитною системою виявляє наявність неоднозначних та інколи суперечних залежностей. Використання можливостей, закладених у лібералізації монетарної політики, має свої обмеження. Найбільші резерви зростання доходів Зведеного бюджету полягають у зміцненні рівня податкової та платіжної дисципліни суб'єктів господарювання.
Забезпечення своєчасного та повного виконання податкових зобов'язань належить до одного з найважливіших пріоритетів трансформацій, яких потребують зараз і бюджетно-податкова сфера, й економіка в цілому.
Зростання рівня несплати податків з року в рік стискає фінансову базу для здійснення державою необхідних економічних і соціальних програм. Це звужує її можливості впливати на соціально-економічну ситуацію в країні, перешкоджає стабілізаційним процесам та економічному зростанню.
Одночасно недостатній рівень збирання податків є переконливим свідченням серйозних протиріч у податкових відносинах, які склалися сьогодні між державою та платниками податків. Нейтралізація факторів зниження рівня збирання податків означатиме розв'язання комплексу суперечностей, характерних сучасному стану податкових відносин.
Доказом напруженості проблеми збирання податків в Україні може слугувати, насамперед, динамічний ряд заборгованості до бюджету. Так, упродовж 1997 року обсяг недоїмки зріс на 977 млн. грн. і становив на кінець року 2,3 млрд. грн., за 1998 рік він зріс на 8 млрд. грн. (у 4,5 раза) і на кінець року перевищив 10 мдрд. грн.
Таблиця 3.32
Темпи зростання недоїмки до бюджету за окремими податками,
які контролюються ДПА України, у 1995-1999 рр.
(на кінець року, у відсотках до попереднього року)*
* Розраховано на основі даних Державної податкової адміністрації України.
Приріст недоїмки на 1 грн. нарахованих платежів до бюджету у 1998іроці склав 37 коп. по народному господарству в цілому, у промисловості - 44 коп., а у сільському господарстві - 59 коп.27 І хоча в подальшому темпи зростання недоїмки суттєво уповільнилися, ця тенденція триває. На 1 жовтня 2000 року, порівняно з початком року, недоїмка зросла на 2,4 % і перевищила 12 млрд. грн.
У періоді, який аналізується, найбільші темпи зростання спостерігаються за основними податками. Так, при середньому рівні зростання недоїмки у 1999 році до попереднього року 121 % за податком на прибуток він становив 170 %, податком на додану вартість - 147 %, акцизним збором - 117 %.
Ситуація ускладнюється тим, що ці податки формують основні обсяги податкових надходжень бюджету. Аналіз структури недоїмки переконує, що найбільша її частка також належить цим податкам. При цьому слід вказати на стабільність як щодо напряму тенденції, так і її кількісних параметрів.
Таблиця 3.33
Структура недоїмки до бюджету у 1995-1999 рр.*
* Розраховано на основі даних Державної податкової адміністрації України.
Зокрема, у структурі недоїмки упродовж 1996-1998 рр. частка податку на додану вартість становила близько 40 % її загальної величини. У 1999 році відбулося її подальше суттєве зростання. Це, поряд із значними труднощами у забезпеченні виконання бюджету, призводить до припущення, що ключові причини виникнення недоїмки обумовлені не стільки недосконалістю окремих податків, скільки лежать у площині загальноекономічних проблем.
У розрізі окремих областей темпи зростання недоїмки значно перевищують середній рівень, який склався в Україні. Так, у 1995-1999 рр. кількість таких областей становила відповідно 19, 10, 11 та 9, або 79, 42, 46 та 37 % їх загальної кількості. Станом на 1.06.2000і частка недоїмки до бюджету семи областей (Донецької, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Луганської, Запорізької, Львівської) та м. Києва дорівнювала майже 75 % загальної недоїмки в Україні. Порівнюючи величину недоїмки з фактичними надходженнями до бюджету, слід зазначити, що в окремих областях вона перевищувала фактичні надходження в межах 5-67 %. У цілому по Україні таке перевищення становило близько 30 %. Лише у 7 областях (29 % їх загальної кількості), Автономній Республіці Крим і м. Севастополі недоїмка була нижчою відносно фактичних надходжень до бюджету.
Про гостроту проблеми збирання податків в Україні свідчить також та обставина, що добровільно до бюджетів різних рівнів платниками сплачується у середньому 2/3 загальних обсягів податкових надходжень. Частка, яка забезпечується застосуванням податковими органами фіскальних заходів до неплатників, коливається в окремі роки у межах 35-50 % загальної величини надходжень.
Те, що заходи, які здійснюються податковими органами для посилення контролю за повнотою і своєчасністю внесення податків до бюджету при їх позитивному впливі на дотримання податкової дисципліни, кардинально не змінюють стан збирання податків, переконує, що ситуацію, яка склалася сьогодні у сфері збирання податків, неправильно обмежувати станом податкового контролю. Хоча здебільшого питання розглядається саме як ситуація його неефективності чи втрати. Безумовно, вирішення проблеми збирання податків безпосередньо пов'язане з удосконаленням практичного інструментарію реалізації податкової політики, зокрема, методів податкового адміністрування. Тут

 
 

Цікаве

Загрузка...