WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система України та оцінка її структури - Реферат

Податкова система України та оцінка її структури - Реферат


Реферат на тему:
Податкова система України та оцінка її структури
Податкова система, як було показано вище, в загальному вигляді характеризується наявністю сукупності елементів (структури), зв'язків між ними та цілісною спрямованістю на досягнення зазначеної мети. Це стосується, в першу чергу, співвідношення між окремими податками, завдяки якому наповнюється бюджет, та зміни їх впливу між собою на стан економіки в цілому. Саме тому застосовування аналізу системи оподаткування через її структуру дозволяє глибше зрозуміти сутність системи, її структуру, організацію, завдання, закономірності розвитку, оптимальні шляхи та методи управління.
Початком становлення сучасної податкової системи України можна вважати 25 червня 1991 року прийняття Закону України "Про систему оподаткування". У ньому відображено перелік податків, зборів та інших обов'язкових платежів, і, зокрема, їх розподіл і порядок зарахування до загальнодержавних та місцевих бюджетів і державних цільових фондів, визначені джерела сплати податків, права і обов'язки податкових органів та платників податків. Упродовж трансформаційного періоду, в останні 10 років, податкова система України зазнавала певних змін. Особливо значимими були зміни і доповнення до діючого Закону України "Про систему оподаткування" та прийняття у 1997 році Законів України "Про податок на додану вартість" і "Про оподаткування прибутку підприємств", що суттєво вплинуло на структуру податкових надходжень.
Структура податкової системи не є сталою. Залежно від пріоритетів стратегії розвитку країни, стану національної економіки та інших чинників структура системи протягом часу зазнавала суттєвих змін. Виходячи з природи і призначення окремих складових елементів податкової системи, з'являється можливість дослідити здатність створеної системи виконувати певні функції у їх органічній єдності. Саме через таку єдність стає можливим і управління нею, і введення її у розвиток суспільства.
У таблиці 3.1 наведена структура податкових надходжень до Зведеного бюджету України за основними видами податків. Як бачимо, протягом аналізованого періоду змін зазнали практично всі елементи податкової системи, хоча і різною мірою. Особливо відчутними вони були для такого структурного елемента, як надходження до Пенсійного фонду, який в окремі роки входив чи не входив до її складу, плати за землю, податку на дохід/прибуток та податку на додану вартість.
Таблиця 3.1
Структура податкових надходжень до Зведеного бюджету України за основними видами податків, %*
* Розраховано за даними Державного комітету статистики, Державного казначейства України.
Як бачимо з наведених даних, простежується чітка тенденція до зростання питомої ваги основних видів податків, тобто відбувається процес концентрації, коли за рахунок декількох податків формується значна частина доходів бюджету. Якщо розглянути структуру податкових надходжень дохідної частини Зведеного бюджету у 2000 році, то головними джерелами її формування є податок на прибуток підприємств (майже 25і%), податок на додану вартість (більш 30 %) та прибутковий податок з громадян (понад 20 %). Таким чином, можна констатувати, що близько 75 % податкових надходжень бюджету формується за рахунок трьох податків. При цьому значно зменшилася частка податкових надходжень у структурі доходів бюджету, яка формується за рахунок інших податків. З цього приводу можна навести приклад існування у чинній податковій системі податків з низьким обсягом надходжень, які тільки ускладнюють її.
До податків, які мають низький обсяг надходжень, належать:
1) плата за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду - 0,2 % від загальної суми податкових надходжень у 1998 році, 0,17 % у 1999 році та 0,13 % у 2000 році;
2) платежі за користування надрами - 0,18 %, 0,17 % та 0,18 % відповідно за роками;
3) податок на промисел - 0,06 %, 0,06 % та 0,5 %;
4) плата за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності - по 0,07 % протягом останніх трьох років;
5) надходження плати за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон - 0,03 %, 0,04 % та 0,03 %;
6) єдиний податок на підприємницьку діяльність з юридичних осіб - по 0,05 % та 0,8 % у 2000 році, коли цей податок вже мав назву "єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва" та дещо інший економічний зміст.
Що стосується двох перших видів податків (плати за спеціальне використання лісових ресурсів та платежів за користування надрами), то низький обсяг надходжень від справляння залежить не від їх значущості, а від необґрунтованого визначення бази оподаткування та недооцінки економічного ефекту від раціонального використання природних ресурсів держави. Збільшення надходжень рентної плати за використання природних ресурсів є ще одним джерелом поповнення дохідної частини бюджету.
Низький рівень питомої ваги рентної плати в доходах Зведеного бюджету України поки що не має відчутного впливу на реальний добробут суспільства. Зараз при наданні ліцензії на право видобутку природних ресурсів не враховується їх вартісна оцінка, і це ніяк не впливає на ефективність користування надрами. Однак світовий досвід вказує на необхідність обов'язкового врахування вартості мінеральної сировини, яка знаходиться у надрах, і відповідного відображення її в системі ліцензування, що дозволяє розширити інструментальні можливості держави щодо удосконалення економічного механізму користування надрами. Таким чином, наша держава має потужне джерело поповнення дохідної частини бюджету, якщо при наданні ліценцій враховувати вартість природних ресурсів, які знаходяться у надрах.
Що стосується плати за державну реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності та податку на промисел, то їх доцільно об'єднати і сплачувати лише єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва, тому що об'єктом оподаткування при сплаті цих податків виступають суб'єкти малого бізнесу.
Стосовно оформлення документів на право виїзду за кордон, то цей податок доцільно віднести до державного мита, тому що він є різновидом оплати послуг, які надає держава громадянам.
Таким чином, як бачимо, існує значний резерв для удосконалення структури податкової системи шляхом

 
 

Цікаве

Загрузка...