WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкова система в структурі інструментів державного регулювання перехідних економік - Реферат

Податкова система в структурі інструментів державного регулювання перехідних економік - Реферат

бюджету65.
Відтак, у тих країнах, де"протиріччя між жорстко заданою ліберальною економічною політикою і політичними обмежувачами можливостей її реалізації"66 нівелюється, рівень податкової дисципліни є вищим. Це означає, що суб'єкти економічних відносин не мають намірів виходу до тіньового сектора, згодні сплачувати і сплачують податки. У такому разі ефективність регуляторної функції останніх зростає.
Здатність податків бути ефективним регулятором у системі економічних інструментів уряду має різні прояви. Так, податкова система може призводити до перерозподілу прибутків, тобто якщо співвідношення прибутків різних груп населення після сплати податків змінюється. "Такий перерозподіл настає, зокрема, за прогресивної податкової системи. Податки на прибуток становлять 52,5 % федерального урядового доходу в США, 53,7 % у Канаді та 57,2 % у Японії. Внески на соціальне страхування у відсотках від урядового доходу становили від 53,0 % у Німеччині до 0,0 % у Японії. Непрямі податки, виражені у відсотках від загальних доходів центрального уряду, змінювалися від 36,6 % у Норвегії до 3,2 % у США"67.
Вивчаючи податки, їх систему поєднання, роль, функції, майже постійно з'являються можливості поглиблення знань у цій галузі економічної науки. Так, цікавим буде погляд на податкову систему в контексті нової теорії економічної динаміки68, яка постулює, що економіка - це складна, динамічна, нестійка система. Зокрема, К. Маркс, Дж. Шумпетер, Дж. М. Кейнс розглядали конкурентну економіку як нестійку. Взагалі економіка має властивість розвиватися нелінійно, рухається від порядку до хаосу і навпаки, здатна зазнавати катастроф, характеризується біфуркаційними станами, збуреннями, дисаптивними структурами тощо.
Аналізуючи економічну літературу з цього приводу, можна дійти висновків, що хаотичність, біфуркації, збурення породжує ринок як механізм, який ґрунтується на об'єктивних економічних законах. Держава як елемент економічної системи, навпаки, повинна містити у собі засади упорядкованості, системності, оскільки діє не лише за об'єктивними законами. Вона створює власні закони ("поле гри"), які можна назвати суб'єктивними. Їх головне призначення - нівелювати ринкові вади.
У контексті проблем теорії економічної динаміки треба відзначити, що важливим аспектом регуляторного потенціалу податкової системи є їх здатність упорядковувати економічні взаємовідносини суб'єктів господарювання, домогосподарств, фізичних осіб. Останні є платниками податків, тому держава в особі уряду здатна упорядковувати їх взаємовідносини, регулювати потоки обмежених народногосподарських ресурсів. В.-Б. Занг, зокрема, відзначає, що "нестійкість конкурентної системи може призвести до нерівності людей… Внаслідок нестійкості капіталістичної економіки деякі [особи] можуть стати дуже заможними, не працюючи, навіть якщо зірвали успіх лише одного разу, тоді як інші будуть жити у злиднях при постійній важкій праці"69. Завдяки застосуванню податків, хаотичні імпульси, породжені ринком, можуть бути упорядковані, перехідні стани економічних систем - скорочені у часі, нестійкі системи можуть набути ознак стійких тощо.
Досвід показує, що нестабільність економічних систем може призвести до непередбачуваних структурних змін, таких, наприклад, як "Велика депресія".
Як відомо, для запобігання таким змінам Дж. М. Кейнс запропонував застосовувати певні стабілізатори. Серед інструментів економічної політики уряду він приділяв більшу увагу активним монетарним регуляторам. Однак, як було вказано вище, таким стабілізатором можуть бути і податки, які мають властивості автоматичних стабілізаторів. Завдяки реалізації стабілізаційної функції уряду існує можливість запобігання руйнуванню виробництва, розв'язання соціальних проблем. Отже, втручання уряду в економічні процеси дійсно може гарантувати стійкість усієї системи.
Як бачимо, через податки держава здатна збільшувати ефективність ринкового механізму. Водночас уряду важливо також усвідомлювати межі свого втручання, щоб дати можливість дії для основного закону ринку "Laissez faire". У такому діалектичному поєднанні протилежних підвалин міститься таємниця мистецтва управління і регулювання складної динамічної системи під назвою "економіка".
Що ж до особливостей перехідної економіки, то виявляється, що податки є інструментом, який підходить для вирішення багатьох проблем. Так, суперечність між конкурентними та неконкурентними підприємствами становить діалектику податкової системи. Неспроможність сплачувати податки є підставою для існування інституту банкрутства - фундаментального інституту ринкової економіки.
Подолання суперечностей між інтересами апарату державного управління та інтересами комерційних структур, по суті, полягає у встановленні балансу в системі інтересів різних соціально-економічних угруповань. Податки за своєю економічною сутністю є актом економічної угоди між усіма зацікавленими сторонами, так само, як Конституція є актом громадської і політичної угоди. Продовжуючи паралелі, можна підтвердити те, що податкова система дійсно є економічною конституцією України, а тому від її якостей, покладеного в її основу рівня довіри та компромісу між усіма сторонами залежить розвиток соціально-економічної системи всієї країни.
Розв'язання суперечностей між іноземним та вітчизняним капіталом фактично також полягає у досягненні компромісу. Дискусії про ступінь відкритості економіки іноземним товарам і капіталу на практичному рівні вирішуються за допомогою податків. Якщо економіка держави є сильною, товари конкурентоспроможними на міжнародному ринку, то захищати внутрішній ринок і, відповідно, виробника протекційними податками немає потреби. Якщо ж економіка знаходиться на етапі трансформацій, тобто ринкові механізми мають вади або ще не розвинені, їх має заповнити державний сектор. Дуже ефективним засобом у всі часи були податки, які, як виявляється, мають додаткову властивість - протекційну.
Отже, роль і місце податкової системи у структурі урядових регуляторів визначається не лише типом економіки, а і її власними характеристиками.
Зокрема, у вищезгаданій роботі фахівців МВФ одна з головних тез полягає у відмінності податкових систем перехідних і розвинених економік. Це дуже корисний висновок. Його чітке розуміння дозволить дещо зменшити завищені вимоги до якостей вітчизняної податкової системи. Принаймні, право на це надає статус України як країни з перехідною економікою.
Відомий російський науковець В. Мау в одній із своїх робіт70 наводить аргументи про те, що не можна нехтувати специфікою етапу історико-економічного розвитку країни. Ґрунтуючись на аналізі взаємозв'язку між показником ВВП на душу населення та етапом політичного розвитку суспільства, він показує, що всі соціальні катаклізми відбуваються при дуже низькому рівні матеріального достатку. Крім того, перехід по стадіях розвитку економіки (аграрна країна, індустріальна, постіндустріальна тощо) відбувається у міру зростання ВВП на душу

 
 

Цікаве

Загрузка...