WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові пільги як джерело суперечностей податкової системи (пошукова робота) - Реферат

Податкові пільги як джерело суперечностей податкової системи (пошукова робота) - Реферат

інвесторів виявилися привабливішими торгівля, комерційна діяльність, фінанси, кредит, страхування, частка яких у загальному обсязі прямих інвестицій в економіку України в окремі роки перевищувала частку прогресивних галузей (машинобудування, хімічної і нафтохімічної, разом узятих). Таке становище можна частково пояснити наявністю значної диференціації податкового навантаження між сферою надання послуг та промисловістю. Так, наприклад, при високому рівні доходів банківська сфера має дуже низьку питому вагу сплачених податків - близько 1 % усіх податкових надходжень за 10 місяців 2000 року, у той час як частка промисловості в податкових надходженнях за той же період становила майже 27 %. Це також негативно впливає на рішення інвестора вкладати кошти в реальний сектор економіки.
Хоча податкові пільги мають правові режими для стимулювання залучення іноземних інвестицій, фактично ці механізми не працюють.
Різновидом податкових пільг, як уже вказувалося вище, є створення спеціальних економічних зон та територій пріоритетного розвитку. На сьогодні їх існує більше 20. Метою створення спеціальних економічних зон є залучення інвестицій (як вітчизняних, так і іноземних інвесторів) у пріоритетні галузі виробництва.
Сума податкових пільг з моменту створення цих зон становила 160,2 млн. грн., у тому числі за перше півріччя 2000 року - 127,5 млн. грн.
На території пріоритетного розвитку в Донецькій області зареєстровано 91 інвестиційний проект на загальну суму 678,1 млн. дол. США. Фактично на 01.07.2000 внесено інвестицій в еквіваленті 237,7 тис. дол. США, або 35,1 %. При тому, що передбачалося створити 9,3 тис. нових робочих місць, створено лише 2,9 тис., або 31,9 %.
Аналогічне становище в усіх інших спеціальних економічних зонах i територіях пріоритетного розвитку. З 1,3 млрд. дол. США, передбачених в інвестиційних проектах, фактично внесено інвестицій на суму 305,2 млн. дол. США, або 23,3 % проектної суми.
Фінансовий результат (прибуток) від реалізації продукції на територіях пріоритетного розвитку у місті Харкові, Автономній Республіці Крим, Волинській та Луганській областях дорівнює нулю.
Із загальної суми прибутку в 245 млн. грн. суб'єктами господарської діяльності спеціальних економічних зон i територій пріоритетного розвитку сплачено до бюджету податку 96,2 млн. грн., з них 26,4 млн. грн., або 27,4 %, - поточні платежі i 69,8 млн. грн., або 73 %, - заборгованість минулих років.
Виходячи з вищевикладеного, можна зазначити, що надання податкових пільг суб'єктам господарської діяльності, які працюють у спеціальних економічних зонах i на територіях пріоритетного розвитку, на період від 5 до 20 років потрібно переглянути і точно визначити стратегії розвитку, критерії вибору галузей, виробництв; узгодити пріоритети їх розвитку, визначені Кабінетом Міністрів, із загальнодержавними пріоритетами; розрахувати альтернативні джерела покриття ймовірних втрат бюджету в результаті надання значних податкових пільг.
Реальні масштаби втрачених доходів внаслідок надання податкових пільг роблять існування цих привілеїв обтяжливими для бюджету. Поширення податкових пільг серйозно звужує податкову базу і несправедливо пересуває податковий тягар на більш ефективні підприємства, які не користуються податковими пільгами і сплачують податки. Крім того, податкові пільги викривляють умови конкуренції.
Незважаючи на значний обсяг пільг в оподаткуванні, якими користуються підприємства різних галузей, не забезпечується своєчасність розрахунків з бюджетом і тим самим збільшується недоїмка. Так, за 11 місяців 2000 року за рахунок низької платіжної дисципліни платників не сплачено 32,4 млн. грн. податкових платежів до Зведеного бюджету, що також свідчить не на користь ефективності запровадження пільгового режиму оподаткування.
Проведений аналіз механізму надання податкових пільг дає підстави стверджувати наступне.
1. Податкові пільги є дієвим інструментом реалізації регулюючої (стимулюючої) функції податкової політики держави, який застосовується урядами багатьох країн світу з метою стимулювання накопичення капіталу, інвестиційної активності, інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної продукції, розвитку окремих галузей економіки, розширення експорту, збільшення зайнятості та для вирішення багатьох інших проблем. Наприклад, у США у 80-ті роки загальна сума пільг становила 40-60 % валового прибутку.
Окрім надання пільг пріоритетним видам діяльності, запроваджується також механізм підтримки галузей, які знаходяться в процесі стагнації. Їм надаються податкові пільги на певні строки, після закінчення яких поступово встановлювався б більш жорсткий режим оподаткування з метою витіснення з господарського обороту депресивних виробництв.
2. Поряд з практикою надання податкових пільг, у податкових системах багатьох країн світу застосовується механізм диференціації ставок податку на прибуток корпорацій з метою прискорення накопичення капіталу та стимулювання ділової активності в галузях економіки, зокрема у США, Великобританії, Франції, Канаді, Японії, залежно від розміру бізнесу, обсягу річного доходу корпорацій, часу існування суб'єкта господарювання тощо. Цей досвід доречно врахувати при прийнятті остаточного варіанту Податкового кодексу.
3. При наданні податкових пільг фізичним особам, тобто встановлення розміру неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, необхідно спиратися на досвід розвинених країн, де податками обкладається лише та частка зароблених доходів, яка залишається після забезпечення основних життєвих потреб робітника та членів його родини. В Україні неоподатковуваний мінімум не забезпечує гідного існування громадян. Крім того, розподіл суспільного продукту побудований таким чином, що основна його маса проходить повз найманого працівника. Ці обставини мають ключове значення при змінах у системі національного оподаткування.
4. Що стосується спеціальних економічних зон i територій пріоритетного розвитку, то доцільно переглянути термін їх дії, точно визначитистратегії розвитку, критерії вибору галузей, виробництв, узгодити пріоритети розвитку з загальнодержавними пріоритетами; розрахувати альтернативні джерела покриття ймовірних втрат бюджету в результаті надання значних податкових пільг суб'єктам господарської діяльності.
5. Реальний масштаб втрачених внаслідок податкових пільг доходів робить існування цих привілеїв обтяжливими для бюджету. Поширення податкових пільг серйозно звужує податкову базу і несправедливо перекладає податковий тягар на більш ефективні підприємства, які не користуються податковими пільгами. Крім того, податкові пільги викривляють умови конкуренції. Тому необхідні впорядкування у новій системі, що буде визначена Податковим кодексом.
6. Запровадження податкових пільг, апріорі, має сприяти стимулюванню інвестиційної активності, створенню нових робочих місць, розвитку регіональної або загальнодержавної інфраструктури, заохоченню підприємництва, підтримці інноваційної діяльності тощо. Слід наголосити, що надання податкових пільг без їх системного обґрунтування призводить до негативних наслідків для економіки держави, а саме: викривлення

 
 

Цікаве

Загрузка...