WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові пільги як джерело суперечностей податкової системи (пошукова робота) - Реферат

Податкові пільги як джерело суперечностей податкової системи (пошукова робота) - Реферат

використанням наданих пільг та узгодженням їх надання з пріоритетами економічного розвитку держави. Останнім часом намітилася тенденція до зростання питомої ваги податкових пільг у надходженнях до бюджету, що призводить до зменшення обсягів державних фінансів та недофінансування соціальних програм уряду. Про це свідчать такі дані (табл. 3.37).
Таблиця 3.37
Питома вага податкових пільг у надходженнях до бюджету, %*
* Аналіз податкових пільг, наданих в оподаткуванні юридичних осіб за 9 місяців 2000 року / Головне управління економічного аналізу та планування податкових надходжень ДПА України.
Наведені дані незаперечно свідчать про недосконалість державного впливу на економіку, коли, з одного боку, існує значне недоотримання надходжень до бюджету через наявність значної кількості податкових пільг, а з іншого - недофінансування державних програм соціально-економічного розвитку країни. Динаміка надання податкових пільг та надходжень податкових платежів до бюджету наведена на рис. 3.5.
Рис. 3.5. Динаміка наданих податкових пільг та надходжень податків
Як свідчать дані (табл. 3.37), протягом 1997-2000 років обсяги надходжень до Зведеного бюджету зросли в 1,4 раза, а обсяги пільг - у 2,1 раза. Тобто обсяги пільг зростають більш прискореними темпами, ніж обсяги надходжень. Наочно ця тенденція простежується на рис.3.5.
У 1998 року з'явилася тенденція до перевищення суми наданих податкових пільг над податковими надходженнями. Так, за 9 місяців 1998 року спостерігалися від'ємні темпи приросту податкових надходжень, які становили 2,3 %. Причому темпи приросту суми наданих податкових пільг за цей період становили 37,7 %. Це є найбільшим показником порівняно з 1999 (24,9 %) і 2000 роком (25,1 %). Можна зробити висновок, що за 9 місяців 1998 року внаслідок високих темпів приросту суми наданих податкових пільг відбулося падіння обсягів податкових надходжень. За 9 місяців 1999 року темпи приросту суми наданих податкових пільг скоротилися порівняно з 1998 роком і становили 24,9 %. У цьому році спостерігалися вже додатні темпи приросту податкових надходжень - 18,8і%. За 9 місяців 2000 року темпи приросту суми наданих податкових пільг зросли до 25,1 %. А темпи приросту податкових надходжень за цей період збільшилися до 20,5 %.
За ті періоди, що аналізуються, темпи приросту податкових надходжень поступово збільшуються з 2,3 % у 1998 до 18,8 % у 1999 і до 20,5і% у 2000 році. Темп приросту наданих податкових пільг нерівномірний: з досить значного (37,7 %) у 1998 він зменшився до 24,9 % у 1999іроці. Після цього знову йде незначне збільшення до 25,1 % у 2000 році.
Рис. 3.6. Питома вага податкових пільг у надходженнях податків
На рисунку 3.6 показано, що відбувається збільшення питомої ваги наданих пільг у структурі надходжень до Зведеного бюджету. Якщо за 9 місяців 1997 року вона становила 95,8 %, то за 9 місяців 2000 - уже 147,5 %.
Важливою є оцінка того, наскільки надані пільги сприяли покращанню поточного фінансового стану підприємств. Слід зазначити, що головний податковий тягар припадає на великі промислові підприємства, діяльність яких найбільш відкрита та підконтрольна державі. Такі сектори економіки, як промисловість, будівництво та сільське господарство, які забезпечували протягом 1990-1995 років основну частку податкових надходжень до бюджету, у теперішніх умовах втратили свої позиції. Тому реалізація регулятивного потенціалу податкової системи повинна спрямовуватися саме на підтримку реального сектора економіки. Розглянемо детально динаміку надання податкових пільг у розрізі галузей народного господарства.
Так, у загальному обсязі пільг за 9 місяців 2000 року більшу частину їх було надано підприємствам промисловості - 38,3 % загальної суми, що на 16,3 % більше, ніж у 1999 році. Разом з тим, упродовж 9 місяців 2000 року в Україні постійно зростали обсяги промислового виробництва: так, приріст виробництва промислової продукції порівняно з відповідним періодом 1999 року становив 11,6 % (за 9 місяців 1999 року - 2,3%). Завдяки зростанню обсягів промислового виробництва досягнуто зростання ВВП.
Велику частку податкових пільг, наданих підприємствам промисловості за 9 місяців 2000 року, отримали експортоорієнтовані галузі. Зокрема, майже половину (42,7 %) загальної суми наданих пільг, отримала чорна металургія - у 2,6 раза більше аналогічного показника за 1999 рік.
На другому місці за показником наданих пільг за 9 місяців 2000іроку - підприємства харчової промисловості, які працюють на внутрішній ринок і задовольняють потреби безпосередньо споживачів. Частково завдяки цьому у даній галузі темп приросту за вказаний період становив 26,6 %.
Значну суму пільг отримали галузі, які створюють продукцію з високою часткою доданої вартості та швидким обігом капіталу. Підприємствам торгівлі та громадського харчування за 9 місяців 2000 року надано пільги в 1,3 раза більше, ніж у 1999 році. Також у цих галузях зосереджена основна маса пільговиків - майже чверть (23,4 %) від загальної кількості.
Незважаючи на значний обсяг пільг в оподаткуванні, якими користуються підприємства різних галузей, своєчасність розрахунків з бюджетом не забезпечується і, тим самим, збільшується недоїмка.
Неможливість більшості підприємств сплачувати свою заборгованість перед бюджетом у поєднанні з необхідністю держави покривати бюджетні видатки змушують уряд збільшувати податковий тягар для інших економічних суб'єктів. Це відбувається шляхом встановлення нових та збільшення існуючих податків. Для того, щоб уникнути збільшення податкового тиску, більшість компаній змушена працювати у тіньовій економіці, що, у свою чергу, підриває макроекономічний баланс країни. Високий рівень оподаткування більш ефективних підприємств означає, що стосовно них податкова система України має дискримінаційний характер. Такі підприємства втрачають стимули до розширення діяльності та переходять у нелегальний сектор економіки.
В Україні на сьогодні немає ефективних механізмів підтримки підприємств реального сектора для того, щоб стимулювати їх працювати у ринковому середовищі як економічних агентів, незалежних від держави. Отже, перегляд статей державних видатків, збільшення прозорості щодо діяльності та рішеньуряду є основними моментами підвищення ефективності економіки.
Незважаючи на розгалужену систему податкових пільг, довгий час спостерігалося зниження інвестиційної активності (в тому числі - з боку іноземних інвесторів). Частка валових інвестицій у структурі ВВП зменшилася з 19,8 % в 1999 році до 18,9 % у 2000 році. Прямі іноземні інвестиції в українську економіку невеликі і не несуть нові технології. До країни надходить лише 0,16 % іноземних інвестицій від загальносвітового обсягу і 5,8 % - від капітальних вкладень у країни Центральної та Східної Європи35. Структура прямих іноземних інвестицій також не відповідає напрямам, які визначені Державною програмою залучення іноземних інвестицій в Україну, затвердженою постановою Кабінету Міністрів від 17.12.98. Згідно з нею пріоритетними вважаються АПК, легка промисловість, лісопромисловий комплекс, машинобудування, медична промисловість, металургійний комплекс та ін. А для іноземних

 
 

Цікаве

Загрузка...