WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові пільги як джерело суперечностей податкової системи (пошукова робота) - Реферат

Податкові пільги як джерело суперечностей податкової системи (пошукова робота) - Реферат

дуже низьку питому вагу сплачених податків - близько 1 % усіх податкових надходжень за 10 місяців 2000 року (для порівняння: частка промисловості в податкових надходженнях за той же період складала майже 27 %). Така значна диференціація розподілу податкового навантаження між секторами економіки призводить до порушення принципу справедливості податкової системи та до переведення фінансових потоків суб'єктів господарювання у "тінь", що перешкоджає реалізації стратегії економічного зростання.
Для того, щоб уникнути збитковості при збільшенні податкового тиску, більшість компаній змушена працювати у "тіні", що, в свою чергу, підриває макроекономічний баланс у країні. Високий рівень оподаткування більш ефективних підприємств означає, що стосовно них податкова система України має дискримінаційний характер. Такі підприємства втрачають стимули до розширення діяльності та переходять у нелегальний сектор економіки. Про це свідчать дані таблиці 3.36.
Таблиця 3.36
Частка збиткових підприємств по галузях народного господарства України*
* За даними Держкомстату України.
В Україні на сьогодні не вистачає дієвих механізмів підтримки підприємств з метою стимулювання їх діяльності у ринковому середовищі як незалежних від держави економічних агентів. Тому перегляд статей державних видатків, зокрема, надання податкових пільг, диференціація ставок податків, збільшення прозорості діяльності та рішень уряду з цього приводу є основними моментами реалізації регулюючої функції податкової системи з боку держави.
З метою визначення основних напрямів податкової політики щодо надання пільг з податку на прибуток підприємств розглянемо структуру податкових пільг за призначенням. Одним із найбільш розповсюджених видів податкових пільг протягом останнього часу залишається пільга щодо зменшення оподатковуваного прибутку на суму балансових збитків, отриманих платником податку в попередніх звітних періодах. За 9 місяців 2000 року їх частка складала 37 % від загальної суми податкових пільг. За аналогічний період 1999 року цей показник становив 48,8 %. Така тенденція певним чином може свідчити про зменшення частки збиткових підприємств у народному господарстві та покращанні стану справ у реальному секторі економіки.
Наступним напрямом надання пільг на прибуток є підтримка окремих галузей народного господарства, на яку у 2000 році було спрямовано 41,7 % від загального обсягу пільг з податку на прибуток. Майже третину з них (31 %) відповідно до Закону України "Про проведення економічного експерименту на підприємствах гірничо-металургійного комплексу України" від 14 липня 1999 року було надано таким підприємствам. Цим Законом передбачено два види пільг з податку на прибуток на період з 1 липня 1999 року по 1 січня 2002 року. Перший - зниження ставки оподаткування прибутку до 9 %, другий - віднесення до складу валових витрат видатків на поліпшення основних фондів у розмірі, що не перевищує 15 %. У регіональному розрізі найбільшу суму пільг за таким напрямом отримали підприємства Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей, де сконцентровані підприємства гірничо-металургійного комплексу України. Тому приріст виробленої продукції у чорній металургії на 20,7 % та кольоровій металургії - на 18,8 % у 2000 році проти 1999 року (у порівняних цінах) свідчить про ефективність застосування пільгового режиму оподаткування з метою стимулювання зростання обсягів виробництва через зростання рентабельності реалізованої продукції в учасників експерименту.
Ще однією з найбільш значних є пільга з податку на прибуток на оновлення основних фондів, що надається підприємствам металургійної, коксохімічної та інших видів промисловості, підприємствам-виробникам електричної, теплової енергії, водопостачання та залізничного транспорту. Внаслідок цього до бюджету у 2000 році не надійшло податку на прибуток у сумі 233,2 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, обсяг видатків на оновлення основних фондів зменшився більш, ніж на чверть (28,6і%) внаслідок обмеження фінансових можливостей у ряді промислових підприємств для проведення модернізації, капітального та поточного ремонтів основних засобів.
Стимулювання розвитку базових галузей промисловості хоча й стримує структурну перебудову економіки та є стратегічно безперспективним напрямом реалізації промислової політики через обмеженість України в паливно-енергетичних ресурсах, але на сьогодні день саме ці галузі забезпечують експортний потенціал країни та створюють значну частку ВВП. Так, у структурі промислового виробництва на продукцію паливно-енергетичного комплексу й металургії припадає 52,2 % від загального обсягу виробленої у 2000 році продукції34. Тому держава за рахунок підтримки цих галузей має акумулювати кошти з метою їх подальшого перерозподілу до тих галузей промисловості, які виробляють продукцію з високою доданою вартістю. Крім того, необхідно забезпечити зростання попиту на цю продукцію на внутрішньому ринку та стимулювати розвиток суміжних галузей, які безпосередньо використовують у виробництві продукцію паливно-енергетичного комплексу й металургії з метою її подальшої переробки. Це дозволить усунути диспропорції у розвитку зазначених галузей промисловості. Тому прийняття урядом рішення щодо збільшення ставки податку на прибуток підприємств паливно-металургійного комплексу у 2001 році до 15 % сприятиме, з одного боку, вирівнюванню податкового навантаження між секторами економіки та збалансуванню бюджету України, а з іншого - залученню зовнішніх інвестицій та інвестуванню власних коштів підприємств у розвиток виробництва.
Досліджуючи регулюючу функцію податкової системи за рахунок надання податкових пільг, важливим видається ще один аспект. В Україні формується фінансовий капітал, головним чином, за рахунок спекулятивних операцій на фінансовому ринку у відриві від реального сектора економіки. Тому держава за рахунок надання податкових пільг може створювати умови для залучення цього капіталу у виробництво та для реалізації пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку шляхом вирівнювання прибутковості від операцій на фінансовому ринку і вкладення капіталу у реальний сектор економіки. Крім того, такі заходи держави стримують відтік капіталу за межі України та збільшують обсяг цього ресурсу, який працює на розвиток власної держави.
Проведений аналіз надання податкових пільг буде неповним, якщо не буде розглянуте питанняефективності їх застосування. Слід наголосити, що головною проблемою при одержанні достовірної оцінки ефективності надання податкових пільг є наявність значного часового лагу між періодом застосування пільг та отриманням реальної віддачі для економіки від їх застосування. Крім того, не завжди можливо оцінити результати запровадження пільг у грошовому вимірі. Це стосується таких аспектів, як послаблення соціальної напруги у промислових регіонах за рахунок відновлення виробництва чи створення нових робочих місць, зростання престижу держави на міжнародній арені за рахунок запровадження нових технологій та багато інших.
Однак це не може служити підставою для відсутності належного контролю з боку зацікавлених органів державної влади за цільовим

 
 

Цікаве

Загрузка...