WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкові пільги як джерело суперечностей податкової системи (пошукова робота) - Реферат

Податкові пільги як джерело суперечностей податкової системи (пошукова робота) - Реферат

придбаних після набуття чинності цим Законом. Основні засоби протягом семи років експлуатації повністю переносять свою вартість на виготовлену продукцію.
З метою створення умов, необхідних для збільшення обсягів виробництва продукції, надходжень до бюджету та підвищення експортного потенціалу, на шести підприємствах гірничо-металургійного комплексу на території Запорізької області було запроваджено економічний експеримент стосовно надання податкових пільг, а саме:
- списані пеня і штрафи, нараховані за несвоєчасну сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів і невнесені до бюджету на 1 липня 1999 року;
- встановлено у розмірі 50 % визначеної законодавством України ставки збір до Державного інноваційного фонду, а також дозволено не здійснювати відрахування та сплату зборів на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання автомобільних доріг загального користування;
- дозволено органам Державної податкової адміністрації України в разі потреби надавати підприємствам гірничо-металургійного комплексу відстрочення зі сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів у межах їх компетенції на термін до 36 місяців із застосуванням нульової ставки плати за користування податковим кредитом;
- запровадження економічного експерименту на окремих підприємствах галузі, що також є засобом державного регулювання економіки за рахунок застосування пільгового режиму оподаткування.
Крім вищезазначеного, в українському законодавстві передбачена наявність податкових пільг для фізичних осіб, які мають особливі заслуги перед суспільством та державою або виконують соціально значущі функції за родом своєї діяльності, а також для постраждалих та незахищених верств населення. Вони мають соціальну спрямованість. У таких випадках надання податкових пільг грунтується на результатах оцінки державою соціального статусу громадянина. Використання такої пільги громадянином є його невід'ємним правом, яке не залежить від способів вираження волі держави при її наданні. Заслуги окремих громадян перед суспільством та державою у деяких випадках бувають настільки великими, що взагалі не підлягають оцінці. Надання податкових пільг таким громадянам необхідно вважати безумовним обов'язком держави перед ними. Це, зокрема, ветерани Великої Вітчизняної війни, ліквідатори наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Соціальний характер надання податкових пільг також чітко простежується при оподаткуванні доходів громадян. Для забезпечення мінімальних життєвих потреб у законодавстві передбачена наявність неоподаткованого мінімуму доходів громадян. Інша справа, що законодавчо визначений в Україні неоподаткований мінімум на рівні 17 гривень не відповідає реаліям нашого сьогодення і потребує негайного перегляду.
Що стосується практики надання податкових пільг в Україні, то ДПА щоквартально складає і публікує їх у "Довіднику пільг, наданих чинним законодавством юридичним особам по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів". Наприклад, станом на 1.09.2000 загальна кількість податкових пільг становила 334, у тому числі пільг із податку на прибуток підприємств - 83, податоку на додану вартість - 114.
Наведений перелік податкових пільг не є стабільним. Система пільг постійно змінюється за рахунок прийняття нових законодавчих норм, що регулюють пільговий порядок оподаткування. З метою визначення тенденцій у практиці та відповідності їх надання пріоритетам розвитку держави, виявлення суперечностей у структурі наданих податкових пільг та ефективності їх застосування розглянемо структуру податкових пільг, побудовану за різними ознаками.
Виходячи тільки з переліку існуючих форм надання податкових пільг, неважко зробити висновок, що їх переважна більшість припадає на юридичні особи. Пільга, яка безпосередньо застосовується до фізичних осіб, - це неоподатковуваний мінімум. Значне перевищення частки податкових пільг, наданих юридичним особам, над фізичними дещо суперечить тенденції надходження податкових платежів до бюджету від суб'єктів оподаткування. Так, питома вага доходів Зведеного бюджету від фізичних осіб протягом 1998-1999 років була у межах 44-46 %. Тому доречним буде при наданні податкових пільг враховувати ці пропорції. Це свідчить про те, що ще не створено дієвого механізму розподілу податкових пільг між суб'єктами податкової системи, що особливо негативно впливає на зацікавленість населення у високопродуктивній праці, а значить, у цій частині податкові пільги як механізм, що сприяє економічному зростанню, використовується незадовільно.
Слід зазначити, що за рахунок надання податкових пільг фізичним особам розкриваються регулююча (регулювання грошових доходів населення, процес накопичення коштів), розподільча (розподіл і перерозподіл доходів між соціальними прошарками та групами населення) та стимулююча функції податкової системи. Коли мова йде про надання податкових пільг юридичним особам, то, крім вищезазначених функцій, розкривається також стимулююча (стимулювання інвестиційного процесу, прискорення темпів економічного розвитку). Через те, що переважна більшість податкових пільг як за кількістю, так і за обсягами надається юридичним особам, то при подальшому аналізі їх надання та визначенні ефективності використання буде розглянута практика їх надання лише цим суб'єктам господарювання.
Таблиця 3.35
Структура наданих податкових пільг юридичним особам
за видами податків (у % від загального обсягу надходжень)*
* За даними ДПА України.
Як свідчать наведені дані (табл. 3.35), зміни структури відбулися лише у збільшенні майже вдвічі питомої ваги наданих податкових пільг з акцизного збору та незначному зменшенні частки пільг з ПДВ. Перша тенденція може негативно вплинути на ефективність механізму розподілу пільг за видами податків. Перш за все, через те, що під сплату акцизного збору підпадають предмети розкоші та шкідливі групи товарів, тобто цим податком обкладаються споживчі товари, які не є предметом першої необхідності та рівень рентабельності яких достатньо високий. У свою чергу, акцизний збір має сприяти перенесенню частки податкового навантаження на більш заможні верстви населення та оптимізації обсягів реалізації шкідливих груп товарів. Таким чином, збільшення питомої ваги наданих податкових пільг з акцизного збору в структурі податкових пільг суперечить основним принципам побудови податкової системи, тобто принципу соціальної справедливості, коли держава намагається вирішити свої фінансові проблеми за рахунок більш заможних верств населення та пом'якшити регресивність податків на споживання в цілому.
Що стосується практики надання пільг зі сплати податку на додану вартість, то питома вага останніх перевищує 80 % від їх загального обсягу. Таке становище суттєво спотворює саму ідею запровадження ПДВяк податку на частину новоствореної вартості на кожному етапі виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що надходить до бюджету після їх реалізації32. Відсутність у діючому Законі України "Про податок на додану вартість" від 27 червня 1997 року визначення цього податку призвела, до певного розширення податкової бази. Це, крім інших факторів, спричинило викривлення рівномірного

 
 

Цікаве

Загрузка...