WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Податкове навантаження і податкові відносини в перехідний період - Реферат

Податкове навантаження і податкові відносини в перехідний період - Реферат

одного боку, таке зростання гальмується надмірним податковим тиском, який уряд має чинити на резидентів з тим, щоб не збанкрутувати. З іншого - кошти, що спрямовуються урядом на обслуговування та погашення боргів, могли б бути використані більш ефективно, зокрема, на державні інвестиції або соціальні допомоги. Так, якщо згідно з бюджетом України на 2001 рік (стаття 29) державні централізовані капітальні вкладення на відповідний період становлять 360,9 млн. гривень, то загальна чиста сума коштів зі сплати боргу складає 1741,1 млн. гривень, або майже у п'ять разів більше, що свідчить про значні попередні прорахунки в політиці додаткових запозичень уряду.
Таким чином, фактор наявності державного боргу є одним з головних чинників, який надає специфіки функціонуванню податкових відносин у перехідних економіках.
Не можна однозначно стверджувати, що запозичення уряду на ринку капіталів, які призводять до появи його заборгованості перед приватним сектором економіки та/або іноземними кредиторами, - це негативний фактор. Якщо позики, які отримує уряд, мають чітке цільове призначення і сприяють вирішенню основних макроекономічних завдань суспільства, то вони прискорюють перехідний процес і створюють умови для швидких темпів зростання соціально-економічного добробуту.
На жаль, українському уряду з цілого ряду причин, які не є предметом нашого аналізу, не вдалося використати довіру інвесторів, а державний борг перетворився у тягар, який накладає додаткові бюджетні обмеження на уряд і не сприяє динамічному розвитку приватного сектора економіки15.
Уряд країни, перед яким стоять жорсткі вимоги щодо обслуговування державного боргу, не має можливості спрямовувати бюджетні кошти на першочергові соціально-економічні програми (інвестиційні, інноваційні, пенсійні тощо), які б сприяли виходу економіки країни з кризи. При цьому проблему платоспроможності доводиться розв'язувати головним чином за рахунок внутрішніх джерел (доходів громадян, фінансів резидентів). Таке надмірне втручання у процес перерозподілу національного доходу фактично можна інтерпретувати як додатковий податковий тиск на доходи резидентів, що за ланцюговим ефектом призводить до низки негативних наслідків, які підсилюють економічну кризу.
Таблиця 3.24
Динаміка державного боргу України за 1994-2001 роки, млн. грн.*
* Фінансові ризики. - 2000. - № 4 (24). - С. 25.
З огляду на наведені факти, детальніше проаналізуємо фактор державного боргу в контексті податкової політики уряду. При цьому використаємо аналітичні елементи структуризації податкового тягаря, наведені вище.
Розглянемо, яким чином основні характеристики державного боргу впливають на розміри податкового тягаря на реальному прикладі.
З цією метою використаємо основні характеристики внутрішнього боргу уряду за облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП), оскільки цей борг найбільш прозорий. Необхідно відзначити, що трактування боргу українського уряду за ОВДП як внутрішнього є умовним, тому що протягом 1996-1998 років іноземні інвестори мали право на купівлю ОВДП як на первинному, так і на вторинному ринку. Відтак, заборгованість за цими державними облігаціями не може вважатися виключно внутрішньою. Це зайвий раз доводить непринциповість у контексті обраної методики аналізу розподілу державного боргу на внутрішній та зовнішній.
Вихідні параметри боргу за ОВДП для цілей аналізу представлені у вигляді таблиці 3.25.
Таблиця 3.25
Основні параметри боргу за ОВДП у 1996-1997 роках*
* Тенденції української економіки. - 1999. - № 12.
Припустимо, що термін до погашення всіх купонних платежів і номіналу боргу за ОВДП у 1996 і 1997 роках складає один рік20. Використовуючи формулу (3,7), визначимо дюрацію боргу за 1996 та 1997 роки:
D1996= 0,3223;
D1997= 0,6499.
Темпи приросту номінального державного боргу за ОВДП протягом 1997 року становили 343,75 % (= 7628/2219ґ100 %). Темпи приросту номінального ВВП за цей же період становить 114,53 % (= 93365/81519ґ100 %).
Перерахуємо темпи приросту номінального державного боргу за ОВДП протягом 1997 року з урахуванням дюрації боргу згідно з виразом (3.6):
DGD = 343,75 %ґD1996/D1997 = 343,75 %ґ0,4959 = 170,47 %.
Таким чином, номінальна сума державного боргу за ОВДП з урахуванням його дюрації за 1997 рік зросла на 170,47 %. Порівнюючи темпи приросту цього показника з темпами приросту номінального ВВП, бачимо, що нерівність (3.6) справедлива (170,47 % > 114,53 %). Тому необхідно здійснити декомпозицію державного боргу з метою виявлення тієї його частки, яку необхідно інтерпретувати як податкову складову.
Очевидно, що у випадку, коли зростання державного боргу можна компенсувати за рахунок збільшення податкової бази, вираз (3.6) повинна бути рівнянням, або нерівність справедлива, якщо ліва частина виразу (3.6) менше правої. Тому не компенсований збільшенням податкової бази приріст державного боргу буде дорівнювати 55,94 % (=170,47 % - 114,53 %).
Розв'язуємо просту пропорцію:
7628/X=170,47%/55,94% X=(7628 55,94 %)/170,47 % =2503 млн. грн.
Отже, сума державного боргу за ОВДП, яку можна інтерпретувати як податковий тягар, у даному випадку становить 2503 млн. грн. (або 2,7 % ВВП за 1997 рік). Це більш ніж удвічі менше показника абсолютного приросту державного боргу за 1997 рік - 5409 млн. грн. ( =7628 - 2219).
Таким чином, при оцінці податкового тягаря не можна оперувати абсолютним показниками приросту державного боргу. Необхідно враховувати таку його характеристику, як дюрація, яка дозволяє визначити суму боргу, що повинна сплачуватися протягом одного бюджетного року. Якщо борг зростає в абсолютному виразі, це ще не означає зростання податкового тягаря. Воно може компенсуватися зростанням ВВП, збільшенням його дюрації, ліквідності тощо.
У нашому випадку дюрація дозволяє зробити декомпозицію приросту боргу та визначити, яку частку цього приросту можна інтерпретувати як податковий тягар.
Дюрація - це основна характеристика боргу, на яку впливають такі чинники, як дохідність боргу, його ринкова вартість (капіталізація), параметри емісії. На перші два фактори впливає, головним чином, довіра інвесторів до економічної політики уряду, його платоспроможність. Параметри емісії державного боргу залежать виключно від економічної політики уряду.
Отже, одним з важливих етапів формування податкової політики уряду повинно бути управління дюрацією боргу, оскільки цей процес дозволяє управляти і податковим тягарем. Це достатньо чітко простежується з таких даних.
Припустимо, що за рахунок суттєвого скорочення дохідності ОВДП і випуску довгострокових державних облігацій показник дюрації боргу в 1997 році зріс до одиниці.
Перерахуємо темпи приросту номінального державного боргу за ОВДП протягом 1997 року з урахуваннямнового показника дюрації боргу (D1997=1) згідно з виразом (3.6):
DGD = 343,75 %ґD1996/D1997 = 343,75 %ґ0,3223 = 110,79 %.
Порівнюючи темпи приросту номінального державного боргу з урахуванням нового показника дюрації

 
 

Цікаве

Загрузка...