WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Трансформація ролі держави в економіці та податкова система (пошукова робота) - Реферат

Трансформація ролі держави в економіці та податкова система (пошукова робота) - Реферат

сфера господарської діяльності, в якій роль ринкових механізмів не підлягає сумніву і не повинна заперечуватись, але є й не менш широка, постійно зростаюча у міру підвищення рівня економічного добробуту, сфера, де послуги і функції держави або жорстко необхідні, або уявляються доцільнішими з соціальної точки зору"17. Справді, ринкові механізми, незважаючи на свій спонтанний характер, дозволяють досягти певної рівноваги між попитом і пропозицією, оскільки гнучкість цін через вільну конкуренцію (якщо остання має місце) зводить відхилення від рівноважного стану до мінімуму. Це сприяє прийняттю агентами ринку раціональних рішень щодо виробництва, збуту і використання економічних ресурсів. Досягнення суб'єктами підприємництва через власні економічні інтереси високої ефективності, врешті-решт, сприяє результативності економіки в цілому. Децентралізація влади як неодмінний супутник ринкової економіки, політичний плюралізм та демократія сприяють ефективності суспільного виробництва. Разом з тим, помітним явищем ХХ століття стало монополістичне та олігополістичне витіснення досконалої конкуренції. Ринок не в змозі самостійно досягти оптимального розв'язання такої проблеми. Наявність зовнішніх впливів, розрив між приватними та соціальними витратами, внутрішньо притаманні ринку протиріччя, що проявляються через суперечності між приватними та суспільними, поточними та довгостроковими інтересами, - це лише частина завдань, які потребують державного втручання.
Однією з основних функцій держави в ринковій економіці є перерозподіл доходів. В ідеалі вінповинен базуватися на заходах, які не підривають ефективну власність, але в реальному житті перерозподіл призводить до конкурентного взаємозв'язку між соціальною справедливістю (рівністю) та ефективністю. Природно, щоб збільшити рівність, необхідно пожертвувати певною кількістю ефективності. Але постають питання про абсолютну і відносну величини зменшення нерівності порівняно із зменшенням ефективності. Співвідношення між рівністю та ефективністю - одне з центральних дискусійних питань державної політики. Держава бере на себе функцію регулювання конкурентного ринку із загальною метою забезпечити стабільність виробництва та пом'якшити його циклічність. Вона забезпечує сприятливі зовнішні умови для національного бізнесу.
Соціальний компонент є вирішальною складовою діяльності держави будь-якого суспільства, тому для забезпечення високої результативності регулюючої діяльності держави в економічній сфері необхідне врахування соціального фактора. Держава, вирішуючи це завдання, запроваджує частковий перерозподіл прибутків на користь бідних, а також сприяє формуванню середнього класу за допомогою прогресивного оподаткування. Реалізуються різні соціальні програми, що знижує соціальну напругу в суспільстві.
Всесвітній банк у своєму річному звіті за 1997 рік у результаті досліджень, які ґрунтувалися на даних 94 країн за три десятиріччя, вказуючи, що "держава знаходиться в центрі економічного і соціального розвитку… як партнер, каталізатор і помічник ринкового механізму"18, зумовлює роль державного регулювання, перш за все, необхідністю коригування дії ринкового механізму, нейтралізації його негативних проявів, так званих "провалів ринку"19. До них належать такі загальновідомі "провали": у частині необхідності антициклічного регулювання, вирішення структурних та екологічних проблем, надання суспільних послуг, забезпечення соціальної орієнтації дії ринкового механізму. Водночас цей перелік сьогодні суттєво розширюється. До провалів ринку додаються нові, що вимагають глибоких реформувань економіки та держави. Серед них - стабілізація і підтримка економічного зростання, усунення соціальних контрастів та коригування соціальних наслідків надмірної нерівності доходів, потреба втілення інформаційно-технологічної парадигми, глобальна економічна інтеграція. У зв'язку з цим виглядають обґрунтованими сумніви щодо визначення ролі держави в економіці як "доповнення до ринків" та потреба більш місткого і повнішого визначення економічної ролі держави в сучасній соціально орієнтованій ринковій економіці20.
Тенденції історичної динаміки взаємодії держави та економіки переконливо свідчать, що саме ефективність держави була визначальним чинником, який зумовлював отримання протилежних результатів у процесі такої взаємодії. Концепція "ефективної держави", розроблена у звіті Світового банку-97 "Держава у світі, що змінюється", відкидає положення як "мінімальної держави", так і її фетишизації. У ній наголошується на зміні акцентів із кількісного на якісний, з розмірів державного втручання на ефективність та ступінь вираження потреб населення. Передбачається, що глобальний характер економічної інтеграції та демократизація суспільства звужують межі для довільної і волюнтаристської поведінки держави.
У якості вирішальних напрямів реального забезпечення "ефективної держави" в концепції проголошуються такі:
- створення державою інституційних основ ринку;
- встановлення партнерства з діловим світом та громадянським суспільством;
- спрямування державної політики на економічне зростання та справедливий розподіл результатів ринкового розвитку;
- забезпечення державою захищеності домашніх господарств перед факторами ринкового ризику;
- посилення державних інститутів для протидії волюнтаризму, корупції.
Та все ж відповіді на запитання про ефективність держави суттєво відрізняються для різних країн, а відтак різними є й шляхи, що ведуть до його розв'язання. Це потребує врахування не лише реалій сьогодення, але й загальних тенденцій сучасного світового розвитку, критичного переосмислення традиційних уявлень у кожному конкретному випадку. Тобто дане питання потребує конкретної відповіді. Однак стосовно методологічного підґрунтя слід зважати на те, що основою регулюючої діяльності держави є закони розвитку і функціонування ринкової економіки. Тобто розглянутий вище аспект, що держава регулює економіку в межах функціональних дій самої держави та сфер, які залишилися поза межами ринкової економіки чи її ефективності, доповнюється вимогою про те, що дії держави не повинні виходити за межі законів ринкової економіки. Інакше будуть підірвані власне основи ринкової природи національної економіки. Держава мусить діяти в системі координат ринкової економіки, в межах змісту її економічних функцій у ринковій економіці.
Уперше та в найбільш узагальненому вигляді функції держави в ринковій економіці були сформульовані Р.А. Масгрейвом21: 1) алокаційна - вплив на розподіл обмежених народногосподарських ресурсів; 2) дистрибутивна - коригування розподілу доходів і майна; 3) стабілізаційна - підтримка високого рівня зайнятості при достатній стабільності цін.
Алокаційна функція безпосередньо пов'язана з

 
 

Цікаве

Загрузка...