WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік реалізації цінностей і податкових зобов'язань - Реферат

Облік реалізації цінностей і податкових зобов'язань - Реферат

складеної сальдової відомості здійснюється на підставі відповідних податкових накладних на суми ПДВ, що входять до сум не збалансованих авансових платежів, виділених в графі "в т.ч. ПДВ" в облікових регістрах по дебету рахунків у банку. Суми ПДВ можуть бути додатково перевірені розрахунковим шляхом (сума передоплат помножена на 20% і поділена на 120).
21. Перейти на такий спрощений бухгалтерський облік реалізації цінностей і податкових зобов'язань з ПДВ можна було б з будь-якого першого числа місяця. Для цього за формою таблиці 1 необхідно скласти сальдову відомість передоплат, отриманих від покупців і замовниківцінностей станом на початок місяця і звірити, чи суми ПДВ за цією відомістю співпадають із сумами кінцевого сальдо по дебету рахунку 67-1 "З податкових зобов'язань" за попередній місяць.
В цьому разі на початок звітного місяця, в якому здійснюється перехід на спрощений облік реалізації цінностей і податкових зобов'язань з ПДВ, необхідно скласти сальдову відомість авансових платежів (передоплат), отриманих від покупців і замовників в попередні місяці, в тому числі в розрізі окремих балансових рахунків (62, 76 і ін.). За вказаною сальдовою відомістю треба здійснити у звітному місяці контроль за відвантаженням цінностей, оплачених раніше. При цьому на товарних документах на віцдвантаження таких цінностей мають бути зроблені записи бухгалтерських проводок: Дт 46 - Кт 40, 41 і ін.; Дт 62 - Кт 46 і на списання нарахованого при передоплаті цінностей податкового зобов'язання з ПДВ: Дт 46 - Кт 67-1.
На цінності, відвантажені і оплачені та передоплачені покупцями і замовниками, а також відвантажені покупцям і замовникам без передоплат в звітному місяці бухгалтерські записи здійснюються без застосування рахунку 67 "Податкові розрахунки" в порядку, що застосовувався до 1.10.97 р., як показано в прикладі 6.
На підставі сальдової відомості на суми податку на додану вартість, отримані підприємством в складі передоплат цінностей в звітному місяці, в рахунок яких в цьому місяці цінності не відвантажені (відпущені), складають відповідну бухгалтерську проводку на нарахування податкових зобов'язань з ПДВ: Дт 67-1 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" (п. 20, табл. 1).
Розглянемо рекомендований автором спрощений порядок обліку реалізації цінностей на прикладі.
Приклад 6. На відображення в обліку відвантаження (реалізації) цінностей покупцям і замовникам і податкових зобов'язань з ПДВ спрощеним способом.
1. Початкове сальдо передоплат цінностей, отриманих від покупців і замовників у попередньому місяці, - 1200 грн., в т.ч. ПДВ 200 грн.
2. У звітному місяці на розрахунковий рахунок підприємства надійшли платежі від покупців і замовників на суму 10000 грн., в т.ч. ПДВ - 1667 грн.
3. Відвантажено цінності покупцям і замовникам, оплачені в попередньому місяці, на суму 1200 грн., в т.ч. ПДВ - 200 грн. Облікова фактична собівартість (купівельна вартість) відвантажених цінностей - 880 грн.
4. У звітному місяці оплачені покупцями і замовниками і відповідно відвантажені їм цінності на суму 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн. Облікова фактична собівартість (купівельна вартість) відвантажених покупцям і замовникам цінностей - 7150 грн.
5. Кінцеве сальдо передоплат цінностей, отриманих від покупців і замовників у звітному місяці, - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.
За даними наведеного прикладу 6 мають бути складені бухгалтерські проводки:
1. На суму цінностей, відвантажених покупцям і замовникам в рахунок передоплат, отриманих від них у попередньому місяці, - 1200 грн., в т.ч. ПДВ - 200 грн.
Облікова фактична собівартість (купівельна вартість) відвантажених цінностей - 880 грн.
1.1. Дт 46 - Кт 40, 41 і ін. - на облікову вартість відвантажених цінностей - 880
1.2. Одночасно на договірну відпускну вартість цінностей, включаючи ПДВ, - 1200 грн. :
Дт 62 - Кт 46 - на відображення в обліку реалізації відвантажених цінностей - 1200
2. На списання суми нарахованого податкового зобов'язання з ПДВ на відвантажені цінності згідно з податковою накладною - 200 грн:
Дт 46 - Кт 67-1 "З податкових зобов'язань" - 200
Запис Дт 46 - Кт 67-1 - на списання нарахованих податкових зобов'язань від сум одержаних передоплат від покупців і замовників може бути зроблений тільки на суми ПДВ, що надійшли у складі авансових платежів в попередні звітні періоди. В результаті цього запису списується нараховане в попередньому місяці по дебету рахунка 67-1 податкове зобов'язання (Дт 67-1 - Кт 68), що рахується на цьому рахунку до відвантаження цінностей покупцям і замовникам.
3. На суму платежів, що надійшли від покупців і замовників цінностей на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, 10000 грн., в т.ч. ПДВ - 1667 грн.:
Дт 51 - Кт 62 - 10000
4. На суму відвантажених цінностей в рахунок оплат покупців і замовників, отриманих у звітному місяці, - 9000 грн., в т.ч. ПДВ - 1500 грн. Облікова фактична собівартість (купівельна вартість) відвантажених цінностей складає 7150 грн.:
4.1. На фактичну собівартість (купівельну вартість) відвантажених цінностей - 7150 грн.:
. Дт 46 - Кт 40, 41 і ін. - 7150
4.2. Одночасно на договірну відпускну вартість цінностей, включаючи ПДВ, - 9000 грн.:
Дт 62 - Кт 46 - на відображення в обліку реалізації відвантажених цінностей - 9000
5. На суму ПДВ з оплачених і відвантажених в звітному місяці цінностей згідно з товарними документами і податковими накладними -1500 грн. (п.п. 8 - 12 ).
Дт 46 - Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - 1500
6.Фінансовий результат від реалізації цінностей відображається в обліку по підсумку за місяць. За даними прикладу 6 прибуток складає 470 грн. (Кт 46 - (1200 + 9000) - Дт 46 - ( 880 + 200 + 7150 + 1500) і повинен бути відображений в обліку записом:
Дт 46 - Кт 80 - 470
7. На суму ПДВ, сплаченого покупцями і замовниками за цінності в складі авансових платежів (передоплат), що надійшли на розрахунковий рахунок підприємства в звітному місяці, згідно із сальдовою відомістю за станом на кінець місяця по кредиту рахунку 62 (76 і ін.) - 1000 грн., в т.ч. ПДВ - 167 грн.:
Дт 67-1 "З податкових зобов'язань"
Кт 68, субрахунок "З податку на додану вартість, розрахунковий період якого настав" - 167
Таким чином, записи в обліку на відвантаження цінностей, оплачених у звітному місяці, будуть здійснюватись у звичайному порядку без вияснення за кожною операцією, пов'язаною з відвантаженням цінностей, яка із подій сталася раніше. При цьому кореспонденція рахунків визначається без застосування рахунку 67-1 "З податкових зобов'язань". В наступному місяці рахунок 67-1 застосовується тільки по

 
 

Цікаве

Загрузка...