WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Використання інтернет-технологій у роботі з платниками податків - Реферат

Використання інтернет-технологій у роботі з платниками податків - Реферат

Web-сайту.
Альтернативою виділеного Web-серверу,телекомунікаційних ліній та обслуговуючого персоналу (системного адміністратора) у самого податкового органу є аутсорсінг (передача цих функцій стороннім організаціям).
Підключення до Інтернету та ресурси комп'ютера звичайно використовуються спільно з іншими організаціями, інформація яких розміщена на тому ж сервері Інтернет-провайдера. Очевидно, що тут існують потенційні проблеми: якщо один з Web-сайтів на даному сервері Інтернет-провайдера дуже активний (приваблює велику кількість користувачів), це може уповільнити роботу Web-сайту органу ДПС. З іншого боку, спільне використання ресурсів Інтернет-провайдера знижує фінансові витрати.
Подібний вид сервісу (аутсортінг) включає в себе адміністрування та супроводження мережних з'єднань. Проектування, розробка Web-сайту податкового органу (і при необхідності - модифікація), його підтримка - все сплачується і обумовлюється окремо. У більшості випадків фірма, яка розробила Web-сайт, з готовністю займається технічним супроводженням і підтримкою.
При розробці Web-сайту не всі сторінки вдається підготувати одночасно. Чи слід показувати ще не завершені сторінки? Часто бажано продемонструвати, що можна побачити найближчим часом. Щоб провести деяке обслідування відвідувачів Web-сайту, корисно супроводити сторінки, які ще розробляються, формою запиту. У ній поставити питання про інформацію, яку хотів би отримати користувач у першу чергу, у якому вигляді краще представити корисні відомості. Тим самим користувачі сайту не будуть "обходити" сторінки, які ще розробляються, а податковий орган отримає корисні зміни.
Нарешті, непогано запросити користувачів залишити свою адресу електронної пошти, щоб повідомити йому, коли сторінка буде готова. Така тактика заохочує відвідувачів знову звертатися до даного сайту за інформацією, що їх цікавить.
Порядок поновлення інформації на Web-сайтах. Коли Web-сайт запущено в експлуатацію, керівник органу ДПС затверджує "Порядок внесення змін та доповнень до інформації, розміщеної на Web-сайті ДПА". В цьому положенні визначаються ролі безпосередніх виконавців, які оформлюють та розміщують інформацію у вигляді Web-сторінок (Web-майстра та системного адміністратора), особи, безпосередньо відповідальні за збирання інформації (менеджер Web-сайту), а також джерела інформації (особи, відповідальні за постачання інформації в окремих підрозділах податкової служби).
Оскільки інформаційний зміст та структура Web-сайту для податкового органу мають відображати структуру податкового органу, і окремі підрозділи податкового органу, які відповідали на першому етапі за інформаційне наповнення конкретних сторінок Web-сайту, то доцільно закріпити відповідальність за внесення змін і доповнень до інформації Web-сторінок за керівниками тих самих підрозділів, які відповідали за інформацію для першого варіанту цих сторінок.
"Порядок внесення змін та доповнень до інформації, розміщеної на Web-сайті ДПА" визначатиме види інформації, що мають оновлюватися щотижнево, щомісячно, щоквартально тощо, відповідальність окремих виконавців в підрозділах за зміст і актуальність цієї інформації. У документі слід передбачити варіант, коли технічна операція з розміщення інформації виконується співробітниками податкового органу (в особі відповідального Web-майстра), та варіант, коли ця операція передається фірмі, що займається Web-дизайном.
Література:
Закони України
1. Закон України "Про державну податкову службу".
2. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" № 2782 - ХІІ від 16 листопада 1992 р. // ВВР, 1993, №1, ст.1.
3. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23 вересня 1997 р. // ВВР України. №49, 1997, ст.299.
4. Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 № 2657- ХІІ // ВВР, 1992, №48, ст.650.
5. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21 грудня 1993 р. №3759 - ХІІ // ВВР, 1994, №10, ст.43.
6. Закон України "Про рекламу" (т.11, с.7-18) від 3 липня 19996 р. № 270/96 - ВР // ВВР, 1996, №39, ст.181.
7. Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.96 №393/96 - ВР // ВВР, 1996, №47, ст.256.
8. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181 -ІІІ
Накази ДПА України
1. Наказ ДПА від 17.07.2001 № 293.
2. Про затвердження Положення про волонтерів.
3. Наказ ДПА від 28.04.2000 №226 "Про утворення інспекцій по роботі з великими платниками податків".
4. Типові положення про підрозділи по роботі з платниками податків.
5. № 626 від 26.12.98 Графік прийому відвідувачів.
1. Азаров М.Я.
2. Азаров М. Ідеологія податківців має бути такою: інспектор для платників, а не навпаки // Консультант, - 2001, № 5, 3 січня.
3. Алехина И. Имидж и етикет делового человека. - М.., 1996. - 126с.
4. Баркеро Реберо Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. - М., 1996.
5. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.
6. Біленчук П.Д. Правова деонтологія - К.: АТІКА, 1999. - 320с.
7. Биркенбия В. Язык интонации, мимики, жестов. - Спб, 1997.
8. Веникдитова В.И. О деловой этике и такте. - М., 1994.
9. Вечер Л.С. Секреты делового общения. - Минск, 1996.
10. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. - Спб,1995.
11. Вольф І. Современный этикет. - М.: Кристина, 1996. - 255 с.
12. Выходец А.М., Кизилова Э.А. Культура и этика взаимоотношений налоговых инспекторов с налогоплательщиками - К., 1999.
13. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. - К.: МАУП, 1997. - 112 с.
14. Гарячі питання на "гарячих лініях"// Консультант, № 8-9, 20 лютого 2001 року, Ст.12
15. Головаха Н.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К., 1989.
16. Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. - К.: ВІРА-Р, 1999,
17. Діловий етикет. - К. Альтерпрес, 1998. - 320 с.
18. Добрович Л. Общение: наука и искусство. - М., 1996.
19. Доти Дороти Паблисити и паблик рилейшнз. - М., 1996.
20. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. - М., 1980.
21. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М., 1990.
22. Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров. - М., 1997
23. Кобликов А.С. Юридическая этика. - М.: Норма-Инфра, 1999. - 168 с.
24. Коваль А. Ділове спілкування. - К.,1992.
25. Коваленко В., Савченко О., Зикун Н. Організація діловодства в органах ДПС. - Ірпінь, 2001.
26. Корніяка О. Мистецтво гречності - К., 1994.
27. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. - Київ, 1997.
28. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Слово в рекламе. - М.: Экономика, 1978.
29. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - М., 1990.
30. Кромптон А. Мастерская рекламного текста. - М., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...