WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Забезпечення зворотного зв’язку із платниками податків - Реферат

Забезпечення зворотного зв’язку із платниками податків - Реферат

економічних і організаційних перешкод на місцевому та державному рівнях на шляху розвитку національного підприємства, а також з питань лібералізації системи податків та зборів.
Одним із завдань Ліги є створення необхідних правових та соціальних умов для залучення до підприємницької діяльності всіх верств населення, зміцнення зв'язків між економічною наукою, освітою та практикою, а також формування позитивної громадської думки щодо підприємництва через засоби масової інформації.
Мета створеної Асоціації платників податків України - вивчення причин, які стримують зростання рядів платників податків у країні, створення системи заходів, що сприятимуть розквіту їх та держави.
До Асоціації запрошуються малі і середні підприємці, сімейні підприємства, трудові колективи тощо. Первинні організації Асоціації допомагають активному платникові податків протягом усієї його діяльності, починаючи від створення ним приватної справи.
В деталях це має такий вигляд: людина, яка відчуває в собі сили і здібності до підприємницької діяльності, в Центрі організації платників податків України, який буде в кожному сільському районі або районі міста, оформляє шляхом подання заяви, сплати вступного та членського внесків своє перебування в Асоціації, безкоштовно отримує та вивчає пакет необхідних документів для організації справи, одержує необхідні консультації, реєструє своє підприємство. Сприяючи швидкому становленню підприємця, Асоціація надає йому активну підтримку через контролюючі, ліцензуючі, реєстуючі органи та органи виконавчої влади.
Новий добросовісний платник податків отримуватиме всю необхідну інформацію про зміни в податковому законодавстві і законодавстві про підприємництво, братиме участь у семінарах і засіданнях круглих столів із цих питань, матиме право безкоштовно звертатися до юридичних служб регіональних організацій Асоціації щодо захисту своїх інтересів у судових органах у випадку порушення його конституційних прав.
Правління Асоціації в Києві має спеціальний підрозділ, який займається постійним аналізом і моніторингом усіх процесів щодо платника податків, розроблятиме та впроваджуватиме в життя, взаємодіючи з Урядом і Верховною Радою України, пропозиції стосовно підвищення якості законодавчих актів, необхідних для створення сприятливого середовища для підприємницької діяльності.
У планах Асоціації - відкриття консалтингових фірм для конкретної допомоги підприємству в організації ефективних структур управління виробництвом, кредитних спілок й інших підрозділів для надання максимуму послуг для розвитку виробництва та успішної трудової діяльності платника податків.
Однією з головних цілей Асоціації є створення у суспільстві гідного авторитету платника податків - патріота, відповідального та вимогливого, який піклується про процвітання країни.
Сьогодні можна стверджувати, що створення та діяльність Асоціації є одним із корисних надбань на шляху до виникнення нових соціально-економічних відносин. Уже той факт, що слідом за Асоціацією почали створюватися подібні об'єднання, свідчить про правильно вибраний шлях, про необхідність для суспільства подібної організації.
Прикладом організаційної форми такої роботи могли б стати консультаційні пункти місцевих організацій асоціації. Починати їх роботу можна з простого консультування з питань оподаткування, поетапно перетворюючи їх у так звані бізнес-інкубатори.
Наступний стратегічний напрям діяльності - залучення Асоціації до розробки та експертизи законопроектів і нормативних актів з усіх питань, що стосуються підприємницької діяльності. Прикладом спільної діяльності є підготовка проекту Закону України "Про консультаційну та експертну діяльність у сфері оподаткування". Прийняття цього Закону дало б можливість юридично врегулювати і питання доарбітражного розгляду конфліктних ситуацій між платниками податків і податковими органами, законодавчо визначило б участь представників платника в розгляді апеляцій у податкових інспекціях та багато інших питань.
Як один із видів співпраці планується також залучення фахівців Асоціації до організації друкованих засобів масової інформації, їх активна участь у телепередачах і семінарах, що проводяться податковими органами. Головним є те, що співпраця має бути взаємовигідною.
Створення Асоціації - ще один крок до становлення української державності, до суспільного самоуправління та зростання самосвідомості громадян.
Література:
Закони України
1. Закон України "Про державну податкову службу".
2. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" № 2782 - ХІІ від 16 листопада 1992 р. // ВВР, 1993, №1, ст.1.
3. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23 вересня 1997 р. // ВВР України. №49, 1997, ст.299.
4. Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 № 2657- ХІІ // ВВР, 1992, №48, ст.650.
5. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21 грудня 1993 р. №3759 - ХІІ // ВВР, 1994, №10, ст.43.
6. Закон України "Про рекламу" (т.11, с.7-18) від 3 липня 19996 р. № 270/96 - ВР // ВВР, 1996, №39, ст.181.
7. Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.96 №393/96 - ВР // ВВР, 1996, №47, ст.256.
8. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181 -ІІІ
Накази ДПА України
1. Наказ ДПА від 17.07.2001 № 293.
2. Про затвердження Положення про волонтерів.
3. Наказ ДПА від 28.04.2000 №226 "Про утворення інспекцій по роботі з великими платниками податків".
4. Типові положення про підрозділи по роботі з платниками податків.
5. № 626 від 26.12.98 Графік прийому відвідувачів.
1. Азаров М.Я.
2. Азаров М. Ідеологія податківців має бути такою: інспектор для платників, а не навпаки // Консультант, - 2001, № 5, 3 січня.
3. Алехина И. Имидж иетикет делового человека. - М.., 1996. - 126с.
4. Баркеро Реберо Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. - М., 1996.
5. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.
6. Біленчук П.Д. Правова деонтологія - К.: АТІКА, 1999. - 320с.
7. Биркенбия В. Язык интонации, мимики, жестов. - Спб, 1997.
8. Веникдитова В.И. О деловой этике и такте. - М., 1994.
9. Вечер Л.С. Секреты делового общения. - Минск, 1996.
10. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. - Спб,1995.
11. Вольф І. Современный этикет. - М.: Кристина, 1996. - 255 с.
12. Выходец А.М., Кизилова Э.А. Культура и этика взаимоотношений налоговых инспекторов с налогоплательщиками - К., 1999.
13. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. - К.: МАУП, 1997. - 112 с.
14. Гарячі питання на "гарячих лініях"// Консультант, № 8-9, 20 лютого 2001 року, Ст.12
15. Головаха Н.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К., 1989.
16. Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. - К.: ВІРА-Р, 1999,
17. Діловий етикет. - К. Альтерпрес, 1998. - 320 с.
18. Добрович Л. Общение: наука и искусство. - М., 1996.
19. Доти Дороти Паблисити и паблик рилейшнз. - М., 1996.
20. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. - М., 1980.
21. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М., 1990.
22. Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров. - М., 1997
23. Кобликов А.С. Юридическая этика. - М.: Норма-Инфра, 1999. - 168 с.
24. Коваль А. Ділове спілкування. - К.,1992.
25. Коваленко В., Савченко О., Зикун Н. Організація діловодства в органах ДПС. - Ірпінь, 2001.
26. Корніяка О. Мистецтво гречності - К., 1994.
27. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. - Київ, 1997.
28. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Слово в рекламе. - М.: Экономика, 1978.
29. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - М., 1990.
30. Кромптон А. Мастерская рекламного текста. - М., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...