WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Забезпечення зворотного зв’язку із платниками податків - Реферат

Забезпечення зворотного зв’язку із платниками податків - Реферат


Реферат на тему:
Забезпечення зворотного зв'язку із платниками податків
План
1.Організація роботи громадських приймалень
2. Співпраця органів ДПС із громадськими організаціями, що захищають інтереси платників податків
1.Організація роботи громадських приймалень
Система громадських приймалень податкової служби України створена з метою забезпечити зворотний зв'язок із платниками податків.
Прийом громадян та розгляд їх особистих звернень ведеться відповідно до Закону України "Про звернення громадян".
ДПА України визначила основні завдання громадських приймалень:
1) організація особистого прийому керівництвом податкових органів усіх рівнів платників податків і громадян;
2) організація обліку й аналізу звернень платників податків і громадян;
3) організація контролю за виконанням доручень керівництва (за результатами особистого прийому).
4) прийняття управлінських рішень за результатами аналізу звернень.
Прийом громадян здійснюється посадовими особами підрозділів по роз'ясненню податкового законодавства (або інших підрозділів) згідно з графіком, який затверджується керівником податкового органу на доступному для відвідувачів місці та оприлюднюється в засобах масової інформації.
Посадові особи податкової служби України, які здійснюють прийом громадян, зобов'язані сприяти у вирішенні згідно з чинним законодавством проблемних питань з оподаткування, з якими звертаються платники податків.
Платники податків звертаються до громадських приймалень: а) для отримання консультацій з оподаткування; б) із скаргами на неправомірні дії посадових осіб податкових органів при виконанні ними службових обов'язків; в) для внесення пропозицій щодо удосконалення податкового законодавства і діяльності самої податкової служби.
2. Співпраця органів ДПС із громадськими організаціями, що захищають інтереси платників податків
Проблеми взаємовигідних, збалансованих стосунків між державою, владою, її громадянами та суб'єктами підприємницької діяльності завжди є гострими навіть в економічно розвинутих країнах з віковими демократичними традиціями.
Зрозуміло, що в Україні на сучасному етапі розвитку ці проблеми ще складніші, болючіші, оскільки вони виникають на підгрунті слабкої економіки та паростках зародження демократичних основ держави.
Очевидно й те, що процес налагодження цивілізованих відносин буде займати не рік-два, а десятиріччя.
Світовий досвід переконує, що найефективніший вплив на цей процес мають громадські організації різноманітних напрямів діяльності та форм організації.
Громадські організації виникають на основі природної потреби громадян бути співучасниками у справах суспільства. Оскільки у повсякденному житті людина не може займатися справами суспільства у повному обсязі, то за неї це роблять громадські організації. Вони звільняють її від необхідності бути постійним учасником суспільного життя, самостійно вирішувати безліч проблем. Ціна, яку платить громадянин за краще задоволення своїх потреб та інтересів організацією, полягає у зобов'язанні підкорятись встановленим правилам.
Об'єднання громадян створюють широкі можливості для суспільної ініціативи, проявлення самоуправління завдяки демократичним засадам, а саме: добровільності членства, виборності всіх керівних органів, підзвітності і підконтрольності керівництва членам організації, гласності у роботі та колегіальності.
Діяльність суспільних організацій стримує сучасні демократичні держави від зайвої централізації, сприяє тому, що держава представляє оптимальну організацію життєдіяльності суспільства.
Суспільні організації представляють інтереси своїх членів у різних державних органах, а якщо необхідно - то захищають такі інтереси. Це особливо важливо тоді, коли законодавча система держави знаходиться у стадії формування і коли існують негативні традиції невиконання законів і неповажного ставлення до особи в державних структурах.
Велику увагу в роботі з платниками податкова служба приділяє співробітництву з громадськими організаціями, що працюють у сфері захисту прав суб'єктів підприємницької діяльності.
Державною податковою адміністрацією України було укладено угоди про взаємне співробітництво з найбільшими і найвпливовішими громадськими організаціями підприємців: Українським союзом промисловців і підприємців, Національним клубом лідерів громадських об'єднань підприємців, Асоціацією платників податків.
Програми співробітництва з цими організаціями передбачають широкий спектр взаємовигідної роботи: від експертиз проектів нормативно-правових актів у сфері оподаткування до вирішення конфліктних ситуацій, що виникають.
У березні 2001 року було підписано Меморандум про співробітництво між Державною податковою адміністрацією України та Національним клубом лідерів громадських об'єднань підприємців, до складу якого входять 17 громадських організацій підприємців із різних сфер бізнесу. Підписання Меморандуму з авторитетним об'єднанням представників малого та середнього бізнесу стало черговим кроком податкової служби в реалізації програми партнерства з платниками податків.
Нещодавно було створено громадську колегію при ДПА України з представників громадських організацій, діяльність якої дає можливість податковій службі здійснювати відкриту, прозору податкову політику, залучаючи широкі кола платників податків до вирішення державних проблем.
Лише у співпраці податківців і громадськості можливе досягнення паритетності у діях платників податків і держави, суттєве зменшення рівня податків як засобу стимулюючого впливу на розвиток підприємницької активності, поліпшення цивілізованого відношення держави до різних соціальних груп як платників податків.
Основна мета такої співпраці полягає у досягненні максимальної добровільної сплати податків. Це вигідно державі, тобто і податковій службі, оскільки держава буде здешевлювати функцію збору податків. А податкова служба витрачатиме менше зусиль на законослухняного платника і зможе більше уваги приділяти тим, хто навмисно ухиляється від сплати податків. Це вигідно і платникам податків, оскільки правильне застосування податкового законодавства убереже їх від штрафів і санкцій, зменшить кількість перевірок тощо.
За ініціативою групи народних депутатів України у жовтні 1999 року було створено Лігу захисту прав платників податків.
Основана мета Ліги - об'єднання громадян на основі їх інтересів для спільної реалізації конституційних прав і свобод у сфері оподаткування, захисту їх інтересів як платників податків, участі у вироблені державної податкової політики.
Однією з основних причин створення Ліги був незадовільний стан захисту прав платників податків.
Одним із напрямків діяльності Ліги є санація (оздоровлення) діючих нормативно-правових актів і збагачення нормативної бази політичної системи суспільства з тим, щоб корпоративні "внутрішні норми" і норми "зовнішнього" впливу стали частиною позитивногонормативного поля. Механізм дії буде залежати від роботи і від того, наскільки виражені в них ідеї будуть теоретично обгрунтовані, виправдані і підтримані суспільною думкою, сприйняті платниками податків, а це, в свою чергу дасть можливість сформувати правову, соціальну державу, громадянське суспільство в цілому.
Комплексний підхід до реформування існуючої системи оподаткування Ліга вбачає у:
- підвищенні ролі регулюючої функції податків і зборів шляхом конструктивної реорганізації податкового режиму;
- спрощенні механізму податкових процедур і встановленні збалансованої системи відповідальності;
- підготовці аналітичних матеріалів на основі тематичних, статистичних і соціологічних досліджень та соціологічної інформації, співпраці з науковими установами, вузами, які провадять дослідження з питань оподаткування.
Ліга сприяє створенню належної правової основи для громадян України - платників податків, їх соціальної захищеності, усуненню правових, адміністративних,

 
 

Цікаве

Загрузка...