WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Види ділового спілкування. Методика проведення прес-конференцій, брифінгів, “круглих столів”, інтерв’ю - Реферат

Види ділового спілкування. Методика проведення прес-конференцій, брифінгів, “круглих столів”, інтерв’ю - Реферат

або ДПІ для ознайомлення з обстановкою, в якій проходитиме інтерв'ю;
3) визначення позиції особи, що дає інтерв'ю, - слід заздалегідь сформулювати для себе думку, яка має бути доведена до глядачів або слухачів через інтерв'ю, підібрати для її підкріплення матеріали із авторитетних джерел;
4) визначити композицію інтерв'ю, тобто формулювання основних відповідей на можливі запитання, орієнтовну сукупність яких теж важливо правильно спрогнозувати;
5) знання аудиторії програми або друкованого органу, де буде вміщене інтерв'ю, вміння вибрати жанр і обсяг інтерв'ю;
6) стислість відповідей, які мають бути прямими, відповідати темі, чіткими та логічними, такими , що не розпорошують повідомлення;
7) щирість, правдивість відповідей. Ніколи не можна приховувати або викривлювати інформацію, бо це викличе недовіру і до особи, що дає інтерв'ю, і до ДПС, яку вона представляє.
Особі, яка дає інтерв'ю перед телекамерою, крім зазначених рекомендацій, слід:
- бути самою собою, триматися вільно, природно. Говорити просто, не стримувати міміку й жести. Бажано уникати важких для вимоги і довгих слів, надто складних речень;
- бути впевненою у собі, адже інтерв'ю беруть тоді, коли хочуть отримати якусь інформацію. Особа, що дає інтерв'ю, більше обізнана з питань, які складають тему інтерв'ю, ніж інтерв'юер-журналіст;
- відповідно одягтися, стиль і колір одягу мають бути стриманими, діловими, щоб зовнішність не відволікала від змісту інтерв'ю.
Особі, яка дає інтерв'ю для друкованих ЗМІ, можна порадити:
- запропонувати репортеру після коротких відповідей на поставлені запитання, додаткову інформацію (цифри, факти, посилання на офіційні джерела - якщо вони є під рукою), що зробить інтерв'ю більш вагомим;
- не використовувати при відповідях на запитання дані або факти, опублікування яких у ЗМІ не бажане.
"Круглий стіл"
Однією із форм заходів, спрямованих на виконання програми формування високої податкової культури, є "круглі столи" за участю керівників податкових органів спільно з представниками громадських організацій, адвокатури та госодарських судів з питань роз'яснення та застосування норм податкового законодавства, а також доведення до громадськості позиції органів ДПС України.
Тема й питання для обговорення визначаються і оголошуються заздалегідь. Це дає можливість учасникам підготуватися до обговорення, приготувати матеріали для демонстрації, аналітичні дані, фактичні матеріали, що робить засідання цікавим, активним і результативним. Кількість учасників, як правило, коливається від 6 до 10 чоловік.
Засідання проходить у залі засідання або іншому пристосованому приміщенні. Учасники розміщуються за одним столом, поряд з кожним ставиться табличка, де зазначається інформація про особу або організацію, яку вона представляє роботу організує ведучий. Перед початком виступів і обговорення він представляє всіх присутніх, звичайно черговість представлення задається порядком розміщення за столом - наприклад, за часовою стрілкою.
Ведучий знайомить присутніх з порядком обговорення. Оголошує регламент для кожного, хто виступає, - відповідно до важливості його виступу. В процесі обговорення ведучий слідкує за дотриманням регламенту, тактовно пропонує скоротити виступ, якщо необхідно, або навпаки, виділяє додатковий час.
Закінчується обговорення коротким резюме ведучого, прийняттям відповідних програм або ухваленням пропозицій з метою удосконалення діяльності податкових органів.
Коли проводиться такий захід, обов'язково слід передбачити участь у ньому представників ЗМІ. Одним із результатів "круглого столу" можуть бути інформаційні повідомлення про нього у пресі. За його матеріалами можна провести прес-конференцію, запросивши на неї представників місцевих ЗМІ, національних інформаційних агенств і відомчих видань. Можна підготувати і розіслати прес-реліз, організувати інтерв'ю із найбільш авторитетними учасниками "круглого столу". Тобто, необхідно організувати його всебічне висвітлення у ЗМІ.
Література:
Закони України
1. Закон України "Про державну податкову службу".
2. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" № 2782 - ХІІ від 16 листопада 1992 р. // ВВР, 1993, №1, ст.1.
3. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23 вересня 1997 р. // ВВР України. №49, 1997, ст.299.
4. Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 № 2657- ХІІ // ВВР, 1992, №48, ст.650.
5. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21 грудня 1993 р. №3759 - ХІІ // ВВР, 1994, №10, ст.43.
6. Закон України "Про рекламу" (т.11, с.7-18) від 3 липня 19996 р. № 270/96 - ВР // ВВР, 1996, №39, ст.181.
7. Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.96 №393/96 - ВР // ВВР, 1996, №47, ст.256.
8. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181 -ІІІ
Накази ДПА України
1. Наказ ДПА від 17.07.2001 № 293.
2. Про затвердження Положення про волонтерів.
3. Наказ ДПА від 28.04.2000 №226 "Про утворення інспекцій по роботі з великими платниками податків".
4. Типові положення про підрозділи по роботі з платниками податків.
5. № 626 від 26.12.98 Графік прийому відвідувачів.
1. Азаров М.Я.
2. Азаров М. Ідеологія податківців має бути такою: інспектор для платників, а не навпаки // Консультант, - 2001, № 5, 3 січня.
3. Алехина И. Имидж и етикет делового человека. - М.., 1996. - 126с.
4. Баркеро Реберо Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. - М., 1996.
5. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.
6. Біленчук П.Д. Правова деонтологія - К.: АТІКА, 1999. - 320с.
7. Биркенбия В. Язык интонации, мимики, жестов. - Спб, 1997.
8. Веникдитова В.И. О деловой этике и такте. - М., 1994.
9. Вечер Л.С. Секреты делового общения. - Минск, 1996.
10. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. - Спб,1995.
11. Вольф І. Современный этикет. - М.: Кристина, 1996. - 255 с.
12. Выходец А.М., Кизилова Э.А. Культура и этика взаимоотношений налоговых инспекторов с налогоплательщиками - К., 1999.
13. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. - К.:МАУП, 1997. - 112 с.
14. Гарячі питання на "гарячих лініях"// Консультант, № 8-9, 20 лютого 2001 року, Ст.12
15. Головаха Н.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К., 1989.
16. Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. - К.: ВІРА-Р, 1999,
17. Діловий етикет. - К. Альтерпрес, 1998. - 320 с.
18. Добрович Л. Общение: наука и искусство. - М., 1996.
19. Доти Дороти Паблисити и паблик рилейшнз. - М., 1996.
20. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. - М., 1980.
21. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М., 1990.
22. Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров. - М., 1997
23. Кобликов А.С. Юридическая этика. - М.: Норма-Инфра, 1999. - 168 с.
24. Коваль А. Ділове спілкування. - К.,1992.
25. Коваленко В., Савченко О., Зикун Н. Організація діловодства в органах ДПС. - Ірпінь, 2001.
26. Корніяка О. Мистецтво гречності - К., 1994.
27. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. - Київ, 1997.
28. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Слово в рекламе. - М.: Экономика, 1978.
29. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - М., 1990.
30. Кромптон А. Мастерская рекламного текста. - М., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...