WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Соціальна реклама на податкову тематику - Реферат

Соціальна реклама на податкову тематику - Реферат

України почала займатися з 2000 року. Однак активно ця робота здійснюється лише в Києві. За рік виготовлено 15 бігбордів трьох видів розміром 3 х 6м і 50 постерів п'яти видів, які почергово розміщувалися в центральній частині міста й на основних автомагістралях. Поки що цю роботу не можна назвати системною. Її можна розглядати як презентаційну, але таку, що матиме перспективи у незалежному майбутньому.
Особливості рекламних текстів
Незалежно від форми реклами можна виділити декілька типів рекламних текстів за змістом:
1) інформаційні
2) тексти - нагадування
3) тексти - переконання
Інформаційні тексти повинні бути простими й лаконічними, тексти - нагадування - короткими й однозначними, тексти - переконання - влучними, мотивованими.
Рекомендації щодо підготовки ефективного
рекламного тексту:
1. Намагайтеся привернути й утримати увагу (зовнішнім виглядом, заголовком, емоційністю висловлення).
2. Висловлюйтеся просто. Спробуйте говорити, враховуючи позицію й інтереси адресата реклами. Не можна писати: "Ми переконані, що…", "Ми вважаємо".
3. Висловлюйтесь цікаво.
4. Висловлюйтесь прямо. Економте речення,викидайте зайві слова, особливо прикметники.
5. Не варто робити заяви заперечного характеру. У реченнях не повинно бути заперечних слів.
Наприклад, замість "Не забудьте вчасно сплатити податок" краще сказати "Сплатимо вчасно податки". Не повинно виникати ніяких сумнівів у необхідності тих чи інших дій.
6. Підкресліть факти і аргументи.
В рекламному звертанні треба підкреслити і закріпити у свідомості читача і слухача основні ідеї, які ви хочете донести. Але пам'ятайте, що прописні істини ніхто не читатиме.
7. Поясніть споживачеві рекламного тексту, що він повинен зробити.
Реклама повинна дати конкретні й позитивні інструкції за допомогою певних фраз.
Реклама в електронних засобах масової інформації - принципово новий засіб рекламної діяльності.
За оцінками зарубіжних спеціалістів, найближчим часом комп'ютеризована реклама зможе суттєво потіснити всі інші рекламні засоби реклами.
Управліннями (відділами) з роз'яснення податкового законодавства, створеними в центральному апараті ДПА України, в державних податкових адміністраціях областей, в місцевих та районних інспекціях, використовуються різні форми роботи із платниками податків. Крім методів, розрахованих на охоплення великої кількості податкоплатників, практикою доведена ефективність методу індивідуального підходу до платників податків.
В сучасних умовах податкова служба України у розробці соціальної реклами робить ставку на комплексну рекламу (відео, аудіо, зовнішню, у ЗМІ), об'єднану сюжетним замислом, героями, звуковим оформленням і кольоровою гамою. При такому підході реклама легко розпізнається і відповідно досягає більшого ефекту.
Література:
Закони України
1. Закон України "Про державну податкову службу".
2. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" № 2782 - ХІІ від 16 листопада 1992 р. // ВВР, 1993, №1, ст.1.
3. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23 вересня 1997 р. // ВВР України. №49, 1997, ст.299.
4. Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 № 2657- ХІІ // ВВР, 1992, №48, ст.650.
5. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21 грудня 1993 р. №3759 - ХІІ // ВВР, 1994, №10, ст.43.
6. Закон України "Про рекламу" (т.11, с.7-18) від 3 липня 19996 р. № 270/96 - ВР // ВВР, 1996, №39, ст.181.
7. Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.96 №393/96 - ВР // ВВР, 1996, №47, ст.256.
8. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181 -ІІІ
Накази ДПА України
1. Наказ ДПА від 17.07.2001 № 293.
2. Про затвердження Положення про волонтерів.
3. Наказ ДПА від 28.04.2000 №226 "Про утворення інспекцій по роботі з великими платниками податків".
4. Типові положення про підрозділи по роботі з платниками податків.
5. № 626 від 26.12.98 Графік прийому відвідувачів.
1. Азаров М.Я.
2. Азаров М. Ідеологія податківців має бути такою: інспектор для платників, а не навпаки // Консультант, - 2001, № 5, 3 січня.
3. Алехина И. Имидж и етикет делового человека. - М.., 1996. - 126с.
4. Баркеро Реберо Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. - М., 1996.
5. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.
6. Біленчук П.Д. Правова деонтологія - К.: АТІКА, 1999. - 320с.
7. Биркенбия В. Язык интонации, мимики, жестов. - Спб, 1997.
8. Веникдитова В.И. О деловой этике и такте. - М., 1994.
9. Вечер Л.С. Секреты делового общения. - Минск, 1996.
10. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. - Спб,1995.
11. Вольф І. Современный этикет. - М.: Кристина, 1996. - 255 с.
12. Выходец А.М., Кизилова Э.А. Культура и этика взаимоотношений налоговых инспекторов с налогоплательщиками - К., 1999.
13. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. - К.: МАУП, 1997. - 112 с.
14. Гарячі питання на "гарячих лініях"// Консультант, № 8-9, 20 лютого 2001 року, Ст.12
15. Головаха Н.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К., 1989.
16. Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. - К.: ВІРА-Р, 1999,
17. Діловий етикет. - К. Альтерпрес, 1998. - 320 с.
18. Добрович Л. Общение: наука и искусство. - М., 1996.
19. Доти Дороти Паблисити и паблик рилейшнз. - М., 1996.
20. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. - М., 1980.
21. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М., 1990.
22. Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров. - М., 1997
23. Кобликов А.С. Юридическая этика. - М.: Норма-Инфра, 1999. - 168 с.
24. Коваль А. Ділове спілкування. - К.,1992.
25. Коваленко В., Савченко О., Зикун Н. Організація діловодства в органах ДПС. - Ірпінь, 2001.
26. Корніяка О. Мистецтво гречності - К., 1994.
27. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. - Київ, 1997.
28. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Слово в рекламе. - М.: Экономика, 1978.
29. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - М., 1990.
30. Кромптон А. Мастерская рекламного текста. - М., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...