WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування високої податкової культури та навчання населення - Реферат

Формування високої податкової культури та навчання населення - Реферат

неможливо без видання відповідної спеціальної літератури. Незважаючи на те, що її підготовкою й виданням нині в Україні займаються сотні фірм та організацій, включаючи й державні, попит на неї не зменшується. Особливим попитом користуються серед платників податків саме видання, підготовлені ДПС.
У видавничій діяльності податкових органів можна виділити такі основні напрямки:
1) здійснення постійного моніторингу друкованої продукції (нормативної й навчальної) з питань оподаткування бухгалтерського обліку, аналізу фінансово-господарської діяльності, злочинності в сфері економіки;
2) забезпечення обробки матеріалів, що надходять до підрозділівпо роботі з платниками податків від галузевих управлінь і відділів, для передачі видавництву чи типографії;
3) формування переліку продукції , перспективної для реалізації на книжковому ринку, вивчення попиту на неї;
4) визначення довготермінової тематики й перспективного переліку друкованої продукції про оподаткування , яка повторюється з року в рік або потребує постійного обновлення (брошури, буклети, плакати, посібники, інформаційні листівки тощо);
5) визначення необхідності термінових видань, пов'язаних з інформуванням про появу нових законодавчих актів з питань оподаткування або з їх роз'ясненням;
6) визначення переліку друкованої продукції для забезпечення інформаційними матеріалами семінарів, навчання та інших масових заходів з платниками податків та іншими категоріями населення;
7) ведення картотеки виданої друкованої продукції, зберігання контрольного екземпляра в бібліотеці податкового органу;
8) узгодження з Головним управлінням масово-роз'яснювальної роботи ДПА України планів видання навчальної літератури (підручників, посібників): довготермінової тематики видань щоб уникнути дублювання видань на різних рівнях і в регіонах.
Видання спеціальної літератури на податкову тематику в податковій службі України здійснюється за трьома напрямами з приблизно однаковими обсягами друкованої продукції:
а) центральним апаратом та регіональними податковими органами;
б) безпосередньо редакцією журналу "Вісник податкової служби України" та її філіями в регіонах;
в) Академією державної податкової служби України.
Наприклад, у 2000 році податковими органами власними силами підготовлено понад 13 тисяч видів друкованої продукції загальним тиражем 1,6 млн. екземплярів.
За дорученням ДПА України виготовленням і поширенням бланків податкової і бухгалтерської звітності займається редакція журналу "Вісник податкової служби України" та її філії в регіонах. Система забезпечення платників бланковою продукцією склалася вже давно. Позитивним в ній є і те, що пункти її реалізації розміщені безпосередньо в приміщеннях податкових інспекцій чи їх відділеннях, що забезпечує максимальну зручність для платників.
Професорсько-викладацький склад Академії ДПС України працює над розробкою навчальних програм і курсів з питань роботи із платниками податків і населенням. Видавничим центром навчального закладу публікуються підручники, посібники й інша друкована продукція на податкову тематику.
У перспективі планується створити при ДПА України єдиний видавничий центр - Видавничий дім.
Література:
Закони України
1. Закон України "Про державну податкову службу".
2. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" № 2782 - ХІІ від 16 листопада 1992 р. // ВВР, 1993, №1, ст.1.
3. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23 вересня 1997 р. // ВВР України. №49, 1997, ст.299.
4. Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 № 2657- ХІІ // ВВР, 1992, №48, ст.650.
5. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21 грудня 1993 р. №3759 - ХІІ // ВВР, 1994, №10, ст.43.
6. Закон України "Про рекламу" (т.11, с.7-18) від 3 липня 19996 р. № 270/96 - ВР // ВВР, 1996, №39, ст.181.
7. Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.96 №393/96 - ВР // ВВР, 1996, №47, ст.256.
8. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181 -ІІІ
Накази ДПА України
1. Наказ ДПА від 17.07.2001 № 293.
2. Про затвердження Положення про волонтерів.
3. Наказ ДПА від 28.04.2000 №226 "Про утворення інспекцій по роботі з великими платниками податків".
4. Типові положення про підрозділи по роботі з платниками податків.
5. № 626 від 26.12.98 Графік прийому відвідувачів.
1. Азаров М.Я.
2. Азаров М. Ідеологія податківців має бути такою: інспектор для платників, а не навпаки // Консультант, - 2001, № 5, 3 січня.
3. Алехина И. Имидж и етикет делового человека. - М.., 1996. - 126с.
4. Баркеро Реберо Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. - М., 1996.
5. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.
6. Біленчук П.Д. Правова деонтологія - К.: АТІКА, 1999. - 320с.
7. Биркенбия В. Язык интонации, мимики, жестов. - Спб, 1997.
8. Веникдитова В.И. О деловой этике и такте. - М., 1994.
9. Вечер Л.С. Секреты делового общения. - Минск, 1996.
10. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. - Спб,1995.
11. Вольф І. Современный этикет. - М.: Кристина, 1996. - 255 с.
12. Выходец А.М., Кизилова Э.А. Культура и этика взаимоотношений налоговых инспекторов с налогоплательщиками - К., 1999.
13. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. - К.: МАУП, 1997. - 112 с.
14. Гарячі питання на "гарячих лініях"// Консультант, № 8-9, 20 лютого 2001 року, Ст.12
15. Головаха Н.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К., 1989.
16. Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. - К.: ВІРА-Р, 1999,
17. Діловий етикет. - К. Альтерпрес, 1998. - 320 с.
18. Добрович Л. Общение: наука и искусство. - М., 1996.
19. Доти Дороти Паблисити и паблик рилейшнз. - М., 1996.
20. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. - М., 1980.
21. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М., 1990.
22. Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров. - М., 1997
23. Кобликов А.С. Юридическая этика. - М.: Норма-Инфра, 1999. - 168 с.
24. Коваль А. Ділове спілкування. - К.,1992.
25. Коваленко В., Савченко О., Зикун Н. Організація діловодства в органах ДПС. - Ірпінь, 2001.
26. Корніяка О. Мистецтво гречності - К., 1994.
27. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. - Київ, 1997.
28. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Слово в рекламе. - М.: Экономика, 1978.
29. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - М., 1990.
30. Кромптон А. Мастерская рекламного текста. - М., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...