WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Масово-роз’яснювальна робота - Реферат

Масово-роз’яснювальна робота - Реферат

життєво необхідна для формування громадської думки і на телебачення в цьому розумінні покладається велика відповідальність. Вирішуючи основне завдання соціальної інформатизації суспільства, телебачення намагається реалізувати напрями психологічних законів взаємодії суспільства і інформатики, що базуються на використанні чуттєвої, логічної і прагматичної інформації.
Зберігаючи оперативність радіо, у телебачення додається ефект "сиюминутности", психологічне відчуття присутності, тим саме збільшуючи результативність передач.
Можна виділити 4 функції телепередач, що використовуються в ДПС:
1. Інформативну - інформування про основні заходи ДПС, що представляють інтерес для широкого загалу, резонансні справи, прийняття важливих рішень.
2. Пізнавальну - поширення повідомлень, що є основою корисної інформації, знань.
3. Просвітницьку - поширення інформації про доцільність існування ДПС, корисність її діяльності.
4. Виховна - виховання високої податкової культури і дісципліни.
Основними формами роботи з телекомпаніями є:
а) організації передач з участю керівників і спеціалістів податкових органів;
б) регулярна трансляція інформаційних повідомлень на податкову тематику;
в) періодична демонстрація відеороликів, сюжетів соціальної реклами на податкову тематику.
Податкова служба України має 4 циклові телепередачі, що виходять на загальнодержавних каналах, у тому числі одна з них повністю випускається центральним апаратом. Регіональні податкові органи випускають 38 власних телепередач. Дві обласні податкові адміністрації мають власні телестудії, які виготовляють як повні програми, так і сюжети й інформаційні блоки, що потім розміщуються транслюються на різних каналах у регіонах.
Основним завданням власних телестудій, разом із виготовленням повних програм про діяльність податкових органів і тлумачення податкового законодавства. Зазвичай, за добу студії готовлять від одного до трьох сюжетів. Для висвітлення резонансних порушень податкового законодавства використовуються відеоматеріали оперативних зйомок податкової міліції (практично кожен підрозділ має в своєму розпорядженні відеокамеру).
Крім передач на центральному телебаченні, що готуються і транслюються за сприяння ДПА України ("Казна", "Все про податки"), окремі обласні ДПА готують свої випуски. Так Донецькою ДПА забезпечується транслювання телепередачі "Лабіринт" і "Державна податкова адміністрація інформує" - двічі на тиждень транслюються облдержтелерадіомовною компанією та комерційними телекомпаніями.
Серія тематичних передач "Популярно про податки", у яких йшлося про історію виникнення та розвиток системи оподаткування в Україні та інших державах, транслювалася Харківським місцевим телебаченням.
Електронні засоби масової інформації.
З розвитком інформаційних технологій серед електронних засобів масової інформації на перше місце впевнено виходить міжнародна комп'ютерна мережа Інтернет. В Україні кількість користувачів глобальної мережі зростає з кожним роком у геометричній прогресії (у2001 році їх було понад 400 тисяч)[,с.12].
У квітні 2000 року ДПА України відкрила власний офіційний сайт українською мовою. Зараз вже працюють його англійська і російська версії. У 2001 році заплановано відкрити й російськомовну версію. Зважаючи на кількість щоденних "відвідин" сайту, можна сказати, що він став найпопулярнішим серед сайтів органів державної влади в Україні.
На регіональному рівні сьогодні існує 5 сайтів податкових адміністрацій та інспекцій. До кінця року планується відкрити сайт у кожній податковій адміністрації регіону й об'єднати їх у корпоративний медіа-холдинг.
Література:
Закони України
1. Закон України "Про державну податкову службу".
2. Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" № 2782 - ХІІ від 16 листопада 1992 р. // ВВР, 1993, №1, ст.1.
3. Закон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23 вересня 1997 р. // ВВР України. №49, 1997, ст.299.
4. Закон України "Про інформацію" від 02.10.92 № 2657- ХІІ // ВВР, 1992, №48, ст.650.
5. Закон України "Про телебачення і радіомовлення" від 21 грудня 1993 р. №3759 - ХІІ // ВВР, 1994, №10, ст.43.
6. Закон України "Про рекламу" (т.11, с.7-18) від 3 липня 19996 р. № 270/96 - ВР // ВВР, 1996, №39, ст.181.
7. Закон України "Про звернення громадян" від 02.10.96 №393/96 - ВР // ВВР, 1996, №47, ст.256.
8. Закон України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" від 21.12.2000 № 2181 -ІІІ
Накази ДПА України
1. Наказ ДПА від 17.07.2001 № 293.
2. Про затвердження Положення про волонтерів.
3. Наказ ДПА від 28.04.2000 №226 "Про утворення інспекцій по роботі з великими платниками податків".
4. Типові положення про підрозділи по роботі з платниками податків.
5. № 626 від 26.12.98 Графік прийому відвідувачів.
1. Азаров М.Я.
2. Азаров М. Ідеологія податківців має бути такою: інспектор для платників,а не навпаки // Консультант, - 2001, № 5, 3 січня.
3. Алехина И. Имидж и етикет делового человека. - М.., 1996. - 126с.
4. Баркеро Реберо Х.Д. Связи с общественностью в мире финансов. - М., 1996.
5. Бекешкіна І.Е. Конфліктологічний підхід до сучасної ситуації в Україні. - К., 1994.
6. Біленчук П.Д. Правова деонтологія - К.: АТІКА, 1999. - 320с.
7. Биркенбия В. Язык интонации, мимики, жестов. - Спб, 1997.
8. Веникдитова В.И. О деловой этике и такте. - М., 1994.
9. Вечер Л.С. Секреты делового общения. - Минск, 1996.
10. Викентьев И.Л. Приемы рекламы и Public Relations. - Спб,1995.
11. Вольф І. Современный этикет. - М.: Кристина, 1996. - 255 с.
12. Выходец А.М., Кизилова Э.А. Культура и этика взаимоотношений налоговых инспекторов с налогоплательщиками - К., 1999.
13. Гаєвський Б.А. Основи науки управління. - К.: МАУП, 1997. - 112 с.
14. Гарячі питання на "гарячих лініях"// Консультант, № 8-9, 20 лютого 2001 року, Ст.12
15. Головаха Н.И., Панина Н.В. Психология человеческого взаимопонимания. - К., 1989.
16. Гусарев С.Д., Тихомиров О.Д. Юридична деонтологія. - К.: ВІРА-Р, 1999,
17. Діловий етикет. - К. Альтерпрес, 1998. - 320 с.
18. Добрович Л. Общение: наука и искусство. - М., 1996.
19. Доти Дороти Паблисити и паблик рилейшнз. - М., 1996.
20. Дридзе Т.М. Язык и социальная психология. - М., 1980.
21. Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. - М., 1990.
22. Каррас Ч.Л. Искусство ведения переговоров. - М., 1997
23. Кобликов А.С. Юридическая этика. - М.: Норма-Инфра, 1999. - 168 с.
24. Коваль А. Ділове спілкування. - К.,1992.
25. Коваленко В., Савченко О., Зикун Н. Організація діловодства в органах ДПС. - Ірпінь, 2001.
26. Корніяка О. Мистецтво гречності - К., 1994.
27. Королько В.Г. Основи паблік рілейшнз. - Київ, 1997.
28. Кохтев Н.Н., Розенталь Д.Э. Слово в рекламе. - М.: Экономика, 1978.
29. Крижанская Ю.С., Третьяков В.П. Грамматика общения. - М., 1990.
30. Кромптон А. Мастерская рекламного текста. - М., 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...