WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Масово-роз’яснювальна робота - Реферат

Масово-роз’яснювальна робота - Реферат

збір матеріалу з теми. Для цього використовуються дані з довідок, звітів, інших матеріалів, що готуються відповідними підрозділами ДПС. У прес-реалізі не застосовується інформація, призначена для службового користування.
За обсягом прес-реаліз не повинен перевищувати двох сторінок.
Будь-який прес-реаліз повинен включати чотири ключові елементи:
- дату;
- контактні зв'язки (зазначається телефон автора інформації для уточнення або з'ясування деталей);
- заголовок;
- тест повідомлення;
Практикою виробилися певні вимоги до оформлення прес-реалізу, особливості його змісту та оформлення:
1. Прес-реліз друкується на стандартному аркуші паперу або на бланку установи, організації, лише з одного боку аркуша.
2. Доцільно починати з лаконічного, виразного заголовка. Слід зазначити прізвище виконавця, його телефон, а також керівника підрозділу, відповідального за подані матеріали.
3. На аркуші треба вказати дату та інформацію про термін друку: наприклад, "До друку", "Для термінового опублікування", "Для опублікування не раніше ніж 10 грудня".
4. Текст друкується через подвійний інтервал, обов'язково залишаються широкі поля (для поміток редактора).
5. Параграфи (абзаци) прес-релізу повинні бути чіткими, бажано без переносів.
6. Всі коментарі й цитати повинні підкріплюватися посиланнями на посадових осіб.
7. Відсилаючи прес-реліз, можна повідомити про наявність фотографій з теми або додати копії знімків.
8. Прес-реліз від імені організації підписують її представники.
Що стосується структури й оформлення, то варто зазначити, що прес-реліз повинен починатися з основної думки або новини. Потім уже йде уточнення деталей, причому вони подаються у такій послідовності, яка відображає їх значення для розкриття суті питання.
Кожну додаткову деталь варто подавати з окремого абзацу.
Найважливішу інформацію слід подавати ближче до початку - редактори, як правило, ріжуть тексти знизу.
Перший (ключовий абзац), що мовою журналістів називається лід повинен дати відповіді на запитання: хто? що? коли? де? чому? А інколи і на запитання: як? яким чином?
При написанні прес-релізу перевага повинна надаватися коротким і простим реченням, які читаються і сприймаються легше, ніж довгій складній конструкції.
Якщо виникає необхідність скоротити речення, то краще опустити прикметники, а не фактичні дані.
Доречними є вставні слова, що вказують на джерело інформації, крім того надають тексту декларативного характеру: "Як повідомляють", "Як свідчать…", "За даними…".
Варто уникати підрядних речень, а також сполучників (та, але), краще обмежитися крапкою або крапкою з комою.
Звичайно, необхідно користуватися загальновживаними, загальнозрозумілими мовними засобами. Спеціальні терміни можуть за необхідності вводитися, але тоді вони потребують пояснення.
В кінці тексту прес-релізу роблять відступ і в центрі рядка друкують знак # # #. Це вказує на закінчення матеріалу (міжнародний стандарт).
Повідомлення для преси
Повідомлення для преси - особливий тип прес-релізу. В ньому повідомляється про захід, який повинен бути висвітлений у засобах масової інформації. Він друкується і поширюється так само, як і звичайний прес-реліз. Але, крім заголовка, повинен мати позначку "Повідомлення для преси". Таке повідомлення не містить цитат, воно за обсягом не більше ніж 2-3 абзаци. Завдання повідомлення для преси - зацікавити ЗМІ подією або заходом, що плануються ДПС. Як і прес-реліз, повідомлення повинно давати відповіді на запитання: що? хто? коли? де?
Після надсилання повідомлення необхідно ще раз передзвонити у редакцію чи відповідальній особі ЗМІ й нагадати про проведення заходу.
Заява
Призначення заяви відповідальної особи або органу ДПС - подати або пояснити позицію чи політику ДПС з того чи іншого питання. Найчастіше заяви мають оборонний (пояснювальний) характер або служать для попередження небажаних подій. Заява повинна бути чіткою, стислою, позбавленою неоднозначного тлумачення.
Форма "запитання - відповідь"
Форма "запитання - відповідь" дає змогу перерахувати найчастотніші запитання, що виникають у платників податків з приводу тлумачення законодавчо-нормативних актів з питань оподаткування, й представити на них відповіді. Вміло написана форма інколи може замінити інтерв'ю з відповідальною особою.
Біографія
Більшість організацій ведуть збірники біографій всіх керівників вищої ланки. Вони можуть бути необхідними для підготовки випуску у випадку несподіваного призначення на посаду, кадрових змін та з інших причин.
Фотографії
Фотографії використовуються для підкріплення текстових матеріалів. Повинні бути чіткими, виразними, зробленими під правильним кутом і з необхідної точки.
Методичні рекомендації щодо порядку реагування на критичні матеріали, які публікуються в засобах масової інформації
Сьогодні значно зростає інтерес громадськості до подій, які відбуваються у податковій сфері, до діяльності органів державної податкової служби та їх посадових осіб. Практично у кожному громадсько-політичному періодичному виданні, газеті або журналі загальноекономічного та фінансового спрямування висвітлюються матеріали з податкової тематики. Постійне співробітництво органів державної податкової служби із засобами масової інформації, проведення регулярних зустрічей з головними редакторами та журналістами провідних друкованих видань забезпечує об'єктивне та своєчасне висвітлення актуальних питань діяльності податкових органів, підвищує їх роль у суспільстві та позитивний імідж. Крім того, така співпраця з мас-медіа має велике значення для запобігання (попередження) критичних або конфліктних ситуацій.
Всі громадяни України та юридичні особи відповідно до статті 9 Закону України "Про інформацію" мають право на оперативне одержання через друковані засоби масової інформації поширюваної інформації про діяльність державних органів та їх посадових осіб.
На жаль, сьогодні має місце чимало критичних виступів у пресі щодо діяльності окремих органів державної податкової служби та їх посадових осіб. При цьому слід підкреслити, що критика може бути:
· об'єктивною, яка заснованата обгрунтована на реальних фактах;
· неконструктивною, в якій автор не володіє повним обсягом необхідної інформації або висвітлює матеріал з позиції тільки однієї сторони конфлікту;
· необ'єктивною, яка грунтується на помилковій, неправильній інформації.
Рішення про реагування на критичні матеріали приймає керівник податкового органу на основі інформації, підготовленої прес-службою (прес-секретарем) або відділом по зв'язкам із засобами масової інформації.
Механізм підготовки такої інформації та прийняття рішення щодо реагування на критичні публікації передбачає декілька етапів:
1. Проведення моніторингу критичних матеріалів.
В кожному органі державної податкової служби повинна бути створена система щоденного моніторингу (відстеження) критичних матеріалів про діяльність відповідного податкового органу та його посадових осіб, які публікуються в регіональних друкованих засобах масової інформації.
З метою відстеження критичних матеріалів необхідно щодня розглядати місцеву пресу (громадсько-політичні,

 
 

Цікаве

Загрузка...