WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Масово-роз’яснювальна робота - Реферат

Масово-роз’яснювальна робота - Реферат

відкритість і взаємоповага.
Дуже важливою для результативності інформаційної взаємодії є розробка стратегії і тактики у взаємовідносинах із ЗМІ.
До основних кроків можна віднести:
1) визначення органом ДПС найбільш впливових у регіоні газет, журналів, бюлетенів та інших друкованих ЗМІ та їх орієнтацію на певне коло читачів; добре мати перелік засобів із короткою їх характеристикою (адреса, власник, номери телефонів, періодичність виходу, тираж, рейтинг, редактор, оглядачі, основні рубрики, що можуть цікавити ДПС або самі зацікавитися її матеріалами). До цього переліку варто вводити щоденні газети, тижневики, щомісячні видання, а також теле- і радіостанції (з аналогічно складеною загальною характеристикою). Список ЗМІ повинен періодично обновлюватися.
Місцева преса - це найбільш ефективний засіб зв'язку та спілкування між податковими органами та громадянами - платниками податків, тому ДПС необхідно зробити все можливе, щоб установити та підтримувати добрі стосунки з редакторами та репортерами;
2) необхідно вміло і вчасно готувати матеріали або повідомлення, а не просто покладатися на журналістів, дозволяючи їм вирішувати, про що і як писати; доцільним є проведення моніторингу публікацій, що стосуються діяльності ДПС, та визначення їх впливу на громадськість ;
3) встановлення тісних контактів з редакціями та визначення напрямків взаємовигідної співпраці (сюди можна віднести акредитацію ЗМІ при органах державної податкової служби, кредит довіри до окремих журналістів; відкриття тематичних сторінок, розділів, постійних рубрик тощо, спрямованих на інформування населення про зміни у податковому законодавстві та діяльність податкових органів); слід поцікавитися термінами підготовки й здавання матеріалів журналістами, часом підписання до друку готового номера; бажано адресувати матеріали конкретній особі, що відповідає за рубрику, відділ, а для цього треба знати специфіку функцій персоналу;
4) забезпечення своєчасного реагування на критичні виступи (у разі необхідності - спростування, у разі підтвердження - інформування про вжиті заходи);
5) визначення довготермінової тематики та графіків публікацій податкових органів у ЗМІ; опрацювання та адресна підготовка матеріалів, отриманих від спеціалістів податкових органів, забезпечення їх своєчасного обнародування;
6) визначення необхідності термінових публікацій, пов'язаних з інформуванням про нові законодавчі та нормативні акти з питань оподаткування або роз'яснення їх положень;
7) організація і координація виступів керівників і спеціалістів податкових органів у ЗМІ.
Згідно зі ст. 27 Закону про друковані засоби масової інформації (пресу) редакції ЗМІ мають право за погодженням з державними органами акредитувати при них журналістів на визначений або невизначений строк. Можлива акредитація лише на час проведення певного заходу із запрошенням журналістів.
Податковими органами при акридитації журналістів враховуються їх ділові, фахові, етичні, моральні якості, ступінь готовності до співпраці.
Податківці ж у свою чергу сприять акредитованим журналістам у виконанні професійної діяльності: попереджують про проведення нарад та інших заходів, забезпечують стенограмами, протоколами та іншими матеріалами.
У разі перевищення журналістами своїх прав і невиконання обов'язків їх акредитація може бути припинена тільки за рішенням органу який їх акредитував. Письмове повідомлення із зазначенням підстав припинення акредитації одночасно видається журналістові і надсилається редакції друкованого ЗМІ, до якого він належить.
Спеціалізовані періодичні видання ДПС. Україна, як і інші держави, переживає нині інформаційний бум. В Україні зареєстровано понад 7600 періодичних друкованих органів (60% з яких є регіональними), понад 700 телерадіоорганізацій державного і регіонального рівнів. Поряд з державними, незалежними і комерційними каналами інформації спостерігається розширення кола друкованих видань політичних партій, громадських організацій, посилення їх впливу на формування громадської думки.
Серед такого розмаїття друкованих видань виділяються спеціалізовані газети і журнали.
Проблеми оподаткування представляють практичний інтерес для кожного активного члена суспільства. Через це доцільним є доступність повної, достовірної, свіжої інформації з питань оподаткування. Тому важлива роль у здійсненні масово-роз'яснювальної та консультаційної роботи органів ДПС відводиться відомчим спеціалізованим періодичним виданням - журналу "Вісник податкової служби України " та газеті "Налоговый, банковский, таможенный консультант".
В них оперативно доводяться до читачів нові законодавчі акти і нормативні документи податкового та інших відомств, надаються консультації провідних фахівців з важливих питань застосування всього спектра економічного законодавства.
Журнал "Вісник податкової служби України зареєстровано з 1994 року. Спочатку він виходив один раз на місяць, зараз - щотижня. Обсяг журналу зріс із 48 до 64 сторінок. Він друкується двома мовами - російською і українською. З плином часу розширювалися завдання, поставлені перед редакцією. Так, у редакції виникла потреба створення обласних філій, які не лише забезпечують передплату, а й проводять регіональні семінари з бухгалтерами і керівниками підприємств, забезпечуючи їх бланками податкової звітності тощо.
Але викладена в першому ж номері "Вісника" програма залишається незмінною: "…податкове законодавство нашої країни перебуває нині у стадії формування, життя постійно вносить в нього свої корективи. Тому природним є бажання платників податків мати інформацію, як кажуть, з перших рук, офіційну, достовірну. Відтепер саме таку інформацію в концентрованому вигляді передплатники "Вісника" одержуватимуть на його сторінках у повному обсязі ".
На прохання платників податків започатковано постійні рубрики: "Акцизний збір", "Арбітраж", Бухгалтерський облік", "Ви запитували на семінарі", "З канцелярії ДПА України", "Зовнішньоекономічна діяльність", "Коментар до законопроекту", "Міжнародні контакти", "Місцеві податки і збори", "Неподаткові платежі", "Патентування підприємницької діяльності", "Перспективне законодавство", "Податок на додану вартість", " Прибутковий податок з громадян", ""Ресурсні платежі", "Фіксований сільськогосподарський податок", "Юридична консультація". Для оперативного ознайомлення платників податків із прийнятими законодавчими і нормативними документами, а також із змінами в них, впроваджено рубрику "Оперативний огляд: нове в законодавстві, друкуються нормативні акти, офіційна інформація, консультації фахівців податкової служби, податковий календар.
Журнал не обмежується лише податковою тематикою, на його сторінках порушуютьсяюридичні, економічні та інші питання.
З липня 2000 року на УТ щосереди виходить телевізійна версія "Вісника".
Передплатники отримують безкоштовні додатки з бланками фінансової звітності.
На вимогу часу редакцією підготовлені спеціальні випуски журналу:
- "Особливості оподаткування туристської діяльності в зовнішньоекономічній сфері"
- "Фіксований сільськогосподарський податок"
- "Спрощена система оподаткування"
- "Оподаткування прибутку підприємства"
- "Прибутковий податок з

 
 

Цікаве

Загрузка...