WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Масово-роз’яснювальна робота - Реферат

Масово-роз’яснювальна робота - Реферат


Реферат на тему:
Масово-роз'яснювальна робота
Співпраця із засобами масової інформації
Діяльність працівників державної податкової служби замикається на різних формах офіційного спілкування із платниками податків - тобто широкими масами населення, великими соціальними групами, іншими словами, громадськістю.
Соціально-інформаційна діяльність державної установи - явище в нашому житті нове. Основна мета такої діяльності стосовно державної податкової служби - створити в громадській думці сприятливе, доброзичливе або хоча б толерантне ставлення до неї. На формування громадської думки, крім зусиль ДПС, одночасно впливають незалежні від неї інформаційні сигнали, що виходять від інших зацікавлених сторін, в першу чергу через посередництво засобів масової інформації.
Нині громадськість, громадська думка чинять надзвичайний вплив на протікання суспільних процесів, що свідчить про демократизацію суспільства.
Дослідники соціальних процесів зазначають, що зараз вже не достатньо керувати "поведінкою людей, щоб спрямувати події в потрібному напрямку", а необхідно керувати першопричинами поведінки, тобто тим, що люди думають та відчувають, формувати громадську думку та необхідні масові настрої.
Світова й вітчизняна практика суспільного розвитку, дослідження соціальних процесів дозволили сформулювати особливості сучасного суспільного мислення:
1) громадська думка змінюється, тому з нею необхідно працювати постійно;
2) громадська думка швидше й легше змінюється під впливом дій, а не слів; на неї впливають реалії суспільного життя;
3) не існує єдиного, уніфікованого поняття "широка громадськість", тому працюючи з нею, необхідно орієнтуватися на конкретні групи, так звані сегменти громадськості.
В широкому сенсі під роботою з громадськістю інколи розуміють "стимулювання попиту на політичну, державну або бізнесову фізичну чи організаційну одиницю ( політичну особистість, партію, державну установу, підприємство) через поширення про неї важливих відомостей, які мають престижний характер, у засобах масової інформації"[,с.22].
Взаємодія з населенням і громадськістю - важлива складова процесу демократизації та законності в нашій державі. Праця податківця із соціальних позицій сьогодні настільки складна й відповідальна, що про неї можна говорити як про податкове мистецтво. Більше за все це відчувають, насамперед, працівники підрозділів по роз'ясненню податкового законодавства.
Важливе місце в роботі з платниками податків має приділятися роз'яснювальній роботі через засоби масової інформації(ЗМІ).
Засоби масової інформації - самостійна індустрія, метою якої є формування громадської думки з використанням організаційно-технічних комплексів, що забезпечують масове тиражування й швидке передавання інформації.
ЗМІ образно називають "четвертою владою" в суспільстві. Вони формують громадську думку й лінію поведінки окремих груп населення, відстоюють соціальні інтереси. Вплив ЗМІ на сучасне життя такий значний, що інколи вважають, ніби "лише з їх допомогою можна досягти певного положення в сучасній економічній або політичній ієрархії "[,с.].
Саме ЗМІ здатні привернути увагу до певної проблеми, сформувати, закріпити або змінити (що набагато важче) певні переконання широкої аудиторії на великих територіях.
До ЗМІ належать: преса (друковані ЗМІ), радіо, телебачення, електронні ЗМІ.
Друкованими ЗМІ є періодичні друковані видання - газети, журнали, бюлетені тощо і разові видання з визначеним тиражем.
Діяльність друкованих засобів масової інформації згідно із Законом України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" від 16 листопада 1992р. полягає у зберіганні, творенні, редагуванні, підготовці до друку та виданні інформації з метою поширення серед читачів.
Та чи інша подія, явище, описане словом, передане за допомогою образів, предметів або відображене в аудіо-, відео- і електронних варіантах, поміщених в ЗМІ, значно збільшує свою значущість, адже має великий вплив, бо про них знає необмежена кількість осіб, споживачів інформації.
Ефективність комунікації значною мірою залежить від того, які саме форми спілкування використовуються для поширення повідомлень.
Звичайно спеціалістами із паблік рілейшлз засоби комунікації, що використовуються, як правило, поділяються на неконтрольовані і контрольовані.
Використання неконтрольованих засобів означає розсилання новин засобам масової інформації або спеціалізованим каналам. Мета такої форми комунікації полягає в тому, щоб досягти позитивного висвітлення акцій, подій, діяльності, в даному випадку державної податкової служби. Типовими формами представлення матеріалів є прес-релізи, статті, фотоматеріали, проведення прес-конференцій. Неконтрольованими вони називаються тому, що автор, відправивши повідомлення у ЗМІ, втрачає контроль за подальшим його рухом. Редактор або інший працівник можуть, на власний розсуд, надрукувати отриманий матеріал повністю, частково, або взагалі відкласти. Оскільки організація не оплачує вартість публікації або іншої форми поширення інформації, доля такого матеріалу повністю залежить від волі співробітників редакції.
До контрольованих засобів комунікації можна віднести брошури на податкову тематику, звіти; кінострічки; засідання; інтерв'ю, інституційну рекламу, розраховану на підсилення іміджу, пропагандистську рекламу та ін.
Найбільший вплив серед друкованих ЗМІ на громадськість мають газети - періодичні видання, що містять офіційні матеріали, оперативну інформацію і статті з актуальних проблем.
Газети розрізняються за періодичністю (щоденні, щотижневі, щомісячні), за масштабами (центральні, загальнонаціональні, регіональні (обласні, районні, міські), за цільовим призначенням (галузеві, відомчі, корпоративні, професійні).
Для державної податкової служби, як і для будь-якого іншого учасника масової комунікації, преса є каналом широкого інформування громадськості про напрями і результати діяльності, вимоги податкової служби. Органи ДПС інформують ЗМІ про свою діяльність, представники мас-медіа надають цю інформацію населенню. І від того, наскільки часто відбуваються контакти, наскільки надана інформація буде достовірною і своєчасною, залежить ставлення людей до податківців як представників виконавчої влади. Саме з цих міркувань в Україні був прийнятий Закон "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації" від 23 вересня 1997р, який безпосередньо зобов'язує органи державної влади передавати ЗМІ повну інформацію про їх діяльність через відповідні інформаційні служби.
З іншого ж боку, мас-медіа є джерелом інформації для прийняття рішень самою податковою службою, для формування стратегії діяльності, вибору форм і методів роботи.
У стосунках із пресою слід мати на увазі, що органи державної податкової служби зацікавлені у висвітленні позитивних аспектів діяльності або ж вигідноїдля служби інформації. Преса ж зацікавлена в ідеях і фактах, на основі яких створюються журналістські матеріали, що можуть приваблювати читачів.
Для досягнення мети обох сторін процесу спілкування в основі тісної співпраці ДПС із ЗМІ повинні бути довіра,

 
 

Цікаве

Загрузка...