WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню - Реферат

Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню - Реферат

експертної оцінки вартості автомобіля та інших документів, що підтверджують цю вартість.
Органи Державтоінспекції здійснюють реєстрацію легкового автомобіля тільки за умови сплати збору на пенсійне забезпечення, підтвердженого відповідним документом. Кошти зазначеного збору перераховуються на рахунки місцевих органів Пенсійного фонду за місцем реєстрації легкового автомобіля.
Суми своєчасно не сплаченого збору на пенсійне забезпечення вважаються простроченими (недоїмкою) і стягуються з нарахуванням пені. Пеня нараховується на суми заборгованості за кожен день прострочення платежу, включаючи день сплати з розрахунку 120% річних від облікової ставки НБУ, що діяла в період наявності недоїмки.
Приклад. Підприємство допустило тимчасову затримку сплати збору на обов'язкове державне пенсійне страхування на суму 2000 грн. на 15 днів. Облікова ставка НБУ - 35% річних. Підприємство складає такі розрахунки:
- розрахунок ставки НБУ для визначення пені:
(35 o12): 100 == 4,2%;
- розрахунок одноденного розміру пені:
42: 360 == 0,117 = 0,12%;
- розрахунок пені за порушення строку плати збору
(2000 ? 0,12)-15 : 100 = 36%.
При надходженні документів про сплату надоїмки в першу чергу погашається недоїмка, а потім - пеня. У виключних випадках за клопотанням платника органи Пенсійного фонду можуть надавати відстрочення по сплаті недоїмки. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів
України "Про додаткові заходи щодо погашення заборгованості підприємств, установ, організацій по обов'язкових платежах до Пенсійного фонду" від 24.08.98 № 75 підприємства можуть здійснювати погашення заборгованості шляхом оформлення її векселем.
Суб'єкти підприємницької діяльності, які мають найманих працівників і протягом календарного місяця не здійснювали витрат на оплату їх праці (не нараховували і не виплачували заробітну плату та інші заохочення і компенсації), сплачують збір на обов'язкове державне пенсійне забезпечення у розмірі 32% суми, обчисленої як добуток мінімального розміру заробітної плати на день сплати збору на кількість працівників, на яку здійснюється нарахування заробітної плати. В бухгалтерському обліку сума такого збору включається до витрат виробництва (обігу).
Платники збору щоквартально складають і подають (за підписом керівника підприємства і головного бухгалтера) Звіт про нарахування збору та інших надходжень до Пенсійного фонду (ф. № 4-ПФ) із зазначенням сум нарахованого і сплаченого збору та інших надходжень.
Бухгалтерський облік розрахунків по обов'язковому державному пенсійному страхуванню ведуть на пасивному рахунку 65 "Розрахунки за страхуванням", субрахунок 651 "За пенсійним забезпеченням". По кредиту цього рахунка відображають суму нарахованого збору на пенсійне забезпечення в кореспонденції з дебетом рахунків:
20 "Виробництво", 91 "Загальновиробнйчі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та ін. (на суму збору, визначеного за встановленими ставками до витрат на оплату праці, інших витрат і операцій, які визначені нормативно-правовими актами);
661 "Розрахунки за заробітною платою" (на суму збору, визначеного за встановленими ставками з доходу громадян за трудовими договорами і договорами цивільно-правового характеру).
При перерахуванні належних сум збору на пенсійне забезпечення до Пенсійного фонду в бухгалтерському обліку платника збору роблять запис:
Д-т рах. 651 "За пенсійним забезпеченням"
К-т рах. ЗІ "Рахунки в банках".
Службові особи, винні в порушенні встановленого порядку реєстрації платників збору, сплати коштів до Пенсійного фонду, у неподанні звітності до Фонду, залежно від обставин справи притягуються до адміністративної відповідальності згідно з чинним законодавством
Відповідно до статті 165-І Кодексу України про адміністративні правопорушення ухилення громадян-підприємців та адвокатів від реєстрації в органах Пенсійного фонду України як платників збору, приховування (заниження) службовою особою фонду оплати праці та суми доходу, з якого обчислюється збір на пенсійне страхування, порушення строків перерахування збору до Фонду, несвоєчасне подання або неподання звітів про нарахування і сплату збору тягнуть за собою накладання штрафу у розмірі від 8 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а при повторних правопорушеннях протягом року - від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів.
Облік розрахунків по додатковому пенсійному забезпеченню
Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" передбачені добровільні внески на пенсійний рахунок працівника, який відкривається в межах пенсійних планів в уповноваженому банку підприємством-роботодавцем.
Під пенсійним планом розуміють порядок управління і розміщення накопичуваних пенсійних внесків, що відповідають таким вимогам:
" пенсійні рахунки відкриваються підприємством вуповноваженому банку за погодженням з Національним банком України;
" вкладниками пенсійного рахунка можуть бути працівники, які знаходяться у трудових відносинах з підприємством;
" уповноважений банк зобов'язаний тримати кошти, внесені вкладниками, в ліквідній формі відповідно до правил, встановлених законодавством по пенсійному страхуванню;
" зняття коштів з рахунка вкладника не можна робити раніше ніж при досягненні ним віку, встановленого Кабінетом Міністрів України (за винятком випадків, коли такий вкладник виїжджає за кордон на постійне місце проживання або об'явлений судом безвісти пропавшим, а також у разі його смерті).
У разі смерті власника пенсійного рахунка кошти (а також відсотки, нараховані на ці кошти) передаються спадкоємцям власника такого рахунка в порядку, встановленому законодавством.
Кошти пенсійних рахунків можуть використовуватися для забезпечення ризиків вкладників, що знаходяться в цивільно-правових відносинах, включаючи забезпечення кредитів, розстрочок, при купівлі товарів або нерухомості (після відкриття пенсійного рахунка в строки, передбачені
законодавством). Добровільні внески на пенсійний рахунок працівника підприємство-роботодавець здійснює за рахунок сум виплат доходу такого працівника, що в бухгалтерському обліку відображається записом по дебету рахунка 661 "Розрахунки за заробітною платою" в кореспонденції з кредитом рахунка 472 "Додаткове пенсійне забезпечення".
Крім того, підприємство маг право за рахунок власних коштів додатково робити внески в пенсійні плани працівників, але не більше 15% сукупного доходу працівника за звітний період. Ці внески включаються до складу валових витрат підприємства і в бухгалтерському обліку відображаються записом по дебету рахунків 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" та ін. і кредиту рахунка 472 "Додаткове пенсійне забезпечення".
Перерахування коштів з рахунка підприємця-роботодавця на пенсійні рахунки працівників відображається записом по дебету рахунка 472 і кредиту рахунка 31 "Рахунки в банках". Суми, внесені підприємством протягом звітного періоду на пенсійні рахунки працівників, не підлягають оподаткуванню прибутковим податком з громадян, проте включаються (з урахуванням нарахованих відсотків) в оподатковуваний доход такого працівника (або його спадкоємців) у випадку їх виплати.

 
 

Цікаве

Загрузка...