WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню - Реферат

Облік розрахунків по соціальному і пенсійному страхуванню - Реферат

передували місяцю призначення допомоги. Якщо у цих двох місяцях працівник не працював і не мав заробітку, то беруть заробіток ще за два попередніх місяці. Якщо у цих чотирьох місяцях не було заробітку, то допомога обчислюється виходячи з тарифної ставки чи посадового окладу, рстановленого працівникові в трудовому договорі.
При роботі працівника за звичайним графіком (тобто 8-годинний робочий день) визначають, як правило, середньоденний заробіток. Якщо графік роботи має свої особливості (наприклад, змінний, вахтовий, добовий, неповний робочий день тощо), то розраховують середньо годинний заробіток. Середньоденний (середньо годинний) заробіток визначають діленням суми заробітку за останні два календарних місяці на кількість робочих днів (годин) у цьому періоді. Загальна сума допомоги визначається множенням середньоденного (середньогодинного) заробітку на кількість днів (годин) непрацездатності.
Середньоденна сума допомоги не повинна перевищувати подвійної тарифної ставки або подвійного посадового (місячного) окладу.
При визначенні загального трудового стажу працівника керуються Правилами визначення загального трудового стажу для призначення працівником допомоги по тимчасовій непрацездатності, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 19.10.98 № 1658. Цими Правилами загальний трудовий стаж визначений як стаж роботи, протягом якого працівник підлягав обов'язковому соціальному страхуванню (незалежно від характеру роботи і тривалості перерв). Крім того, до загального трудового стажу зараховується час служби в передбачених законодавством військових формуваннях; час відпусток по вагітності і пологах, доглядом за дитиною; час навчання і перепідготовки новим професіям; участь в оплачуваних громадських роботах і період одержання допомоги (у тому числі і матеріальної) по безробіттю згідно з Законом України "Про зайнятість населення" та деякі інші виплати, передбачені Правилами.
Виходячи з того, що не нараховується збір на обов'язкове соціальне страхування, не зараховуються до загального трудового стажу при призначенні працівникові допомоги по тимчасовій непрацездатності:
" час участі в страйках, визнаних в судовому порядку незаконними;
" час очного навчання у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі, ординатурі (проте враховується час навчання в професійно-технічних закладах);
" час роботи засуджених в колонії-поселенні і відбуття виправних робіт без позбавлення волі за місцем роботи (якщо інше не передбачено законом).
Визначається трудовий стаж на підставі записів у трудовій книжці.
У підрахунках середнього заробітку включаються всі види основної і додаткової заробітної плати, премії, одноразові винагороди за підсумками роботи підприємства за минулий рік (які припадають на розрахунковий період - у розмірі 1/12 річної суми, помноженої на 2), за винятком оплат, передбачених п. 4 Порядку визначення середньої заробітної плати від 08.02.95 № 100:
" виплати за виконання доручень разового характеру (крім доплат за суміщення професій і посад, заміщення тимчасово відсутніх працівників тощо);
" разові і компенсаційні виплати (матеріальна допомога, вихідна допомога, допомога при виході на пенсію, компенсація за невикористану відпустку, витрати на відрядження, підйомні);
" деякі види премій (за винахідництво і рацпропозиції, впровадження нової техніки і технології, збір і здачу металобрухту, збір і здачу на відновлення відпрацьованих деталей машин, введення в дію виробничих потужностей і об'єктів будівництва працівникам небудівельних організацій);
" грошові і речові нагороди за призові місця у змаганнях, конкурсах тощо;
" соціальні і компенсаційні виплати (пенсії, державна допомога);
" вартість безоплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних і знешкоджувальних засобів, молока і лікувально-профілактичного харчування;
" вартість безоплатно наданих працівникам комунальних послуг, житла, палива або сум їх компенсації;
" дотації на харчування, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок;
" виплати, пов'язані з ювілейними датами;
" суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові трудовим каліцтвом або ушкодженням здоров'я;
" доходи по акціях трудового колективу і вкладах в майно підприємства;
" заробітна плата за роботу по сумісництву (якщо її включення до середнього заробітку прямо не передбачено законодавством).
Виняток зроблено для випадків виробничого травматизму і профзахворювання, для осіб, які постраждали під час ліквідації аварії на ЧАЕС і віднесених до 1-ї і 2-Ї категорій, а також при призначенні допомоги по вагітності і пологах.
Особам, що є учасниками ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, за їхнім бажанням сума допомоги може бути нарахована виходячи з середнього фактичного заробітку, який вони одержували під час ліквідації наслідків аварії, без обмеження двома тарифними ставками або посадовими окладами (Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.91 № 796-ХП).
Порядок призначення допомоги по вагітності і пологах регламентується Положенням про порядок призначення і виплати допомоги сім'ям з дітьми, затвердженим наказом Мінпраці, Мінзахисту, Міносвіти і Мінфіну України від 11.03.93 № 04-800. Відповідно до цього Положення право на допомогу по вагітності і пологах мають жінки,
" які працюють на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності - у розмірі 100% заробітку;
" звільнені у зв'язку з ліквідацією підприємства розмірі 100% заробітку, який вони мали за останнім місцем роботи;
" зареєстровані у державній службі зайнятості по безробіттю не менше 10 місяців - у розмірі 16 грн. 60 коп, (постанова Кабінету Міністрів України "Про підвищення розмірів державної допомоги окремим категоріям громадян") від 26.07.96 № 832;
" військовослужбовці - у розмірі ІОО^о грошового натурального забезпечення;
" які навчаються з відривом від виробництва - у розмірі місячних стипендій.
Допомога по непрацездатності по вагітності і пологах видається сумарно на період 126 календарних днів. У разі ускладнення пологів або народження двох і більше дітей - на 140 календарних днів. Працюючим жінкам, які належать до постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи (1-4-ї категорій), листок непрацездатності видається на 180 календарних днів.
Якщо відпустка по вагітності і пологах настає у період відпустки без збереження заробітної плати,наданої жінці у зв'язку з доглядом за дитиною до досягнення нею віку шести років, листок непрацездатності підлягає оплаті; а при догляді за дитиною до трьох років - жінкам надається на їх вибір допомога по вагітності і пологах або по догляду за дитиною.
Допомога по вагітності і пологах працюючим жінкам призначається і виплачується за місцем основної роботи (служби, навчання), а іншим жінкам, які мають право на цю допомогу, - органами соціального захисту населення за місцем проживання. Підставою для призначення жінкам допомоги по вагітності і пологах є виданий в установленому порядку листок непрацездатності.
Обчислення середнього заробітку для призначення допомоги по вагітності і пологах проводиться за тими самими правилами зазначеної вище постанови Кабінету Міністрів України від

 
 

Цікаве

Загрузка...