WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Контроль і облік в органах ДПС України - Реферат

Контроль і облік в органах ДПС України - Реферат

найважливішими його складовими є:
- оперативний облік податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів;
- облік платників податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів.
Оперативний облік податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів передбачає:
- отримання податкових документів для проведення нарахувань податків та інших платежів у картках особових рахунків;
- відкриття особових рахунків платників податків;
- облік нарахувань податків та інших платежів;
- облік авансових платежів;
- облік надходжень податків та інших платежів до бюджетів та державних цільових фондів;
- автоматизований облік сплати податків і зборів; автоматизована обробка реєстрів кредитових документів установ банків відносно особових рахунків платників податків; забезпечення формування щоденних звітів про стан надходження платежів;
- облік відстрочок, розстрочок та скасування з податків та інших платежів;
- облік пільгщодо сплати податків і інших платежів;
- облік донарахованих сум за результатами документальних перевірок;
- облік фінансових санкцій, недоїмки та переплат, взаємозаліків, адміністративних штрафів;
- облік нарахування, сплати та стягнення пені;
- узгодження даних щодо надходження платежів до бюджетів та державних цільових фондів з фінорганами, відділеннями казначейства, банками;
- закриття особових рахунків платників податків.
Облік платників податків і зборів до бюджетів та державних цільових фондів включає наступні процедури (основні).
1. Ідентифікація фізичних осіб, до складу якої входять:
- організація робіт щодо заповнення спеціальних облікових карток ф. 1ДР;
- перевірка достовірності занесеної до них інформації;
- занесення даних карток ф. 1ДР до автоматизованої системи обробки даних;
- видача довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- прийом і реєстрація довідок про доходи та сплачені податки працюючими та суб'єктами підприємницької діяльності;
- аналіз повноти подання інформації про доходи та сплачені податки.
2. Взяття на облік суб'єкта оподаткування - фізичної або юридичної особи, що охоплює процедури:
- організацію робіт щодо заповнення облікових карток та перевірку занесеної до них інформації;
- перевірку документів, необхідних для взяття суб'єкта оподаткування на облік;
- занесення реєстраційних даних до автоматизованої системи обробки інформації;
- занесення даних про об'єкти оподаткування на основі наданих суб'єктом оподаткування документів.
3. Перереєстрація суб'єкта оподаткування, яка передбачає:
- перевірку достовірності занесеної до облікових карток інформації;
- перевірку документів, необхідних для перереєстрації суб'єкта оподаткування;
- занесення реєстраційних даних до системи обліку;
- занесення даних про об'єкти оподаткування, отримані в результаті перевірочної роботи.
4. Зняття з обліку суб'єкта оподаткування
5. Видача довідок, свідоцтв про реєстрацію в податковій інспекції.
6. Контроль за застосуванням ідентифікаційних номерів ДРФО ти кодів ЄДРПОУ.
7. Контроль за своєчасністю та повнотою надання установами банків та суб'єктами підприємницької діяльності відомостей про відкриття (закриття) рахунків.
8. Взаємодія з органами реєстрації, статистики, прокуратури, внутрішніх справ з питання повноти і достовірності обліку платників податків
Крім названих, існує цілий ряд видів обліку, які вивчаються іншими науками.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. - К., 1996.
2. Закон України "Про державну податкову службу України" // Відомості Верховної Ради (із змінами та доповненнями, внесеними Законами України від 7 липня 1992 р. № 2555-ХІІ, 11 липня 1995 р. № 297/95-ВР, 16 травня 1996 р. № 203/96-ВР, 5 лютого 1998 р. № 83/98-ВР). - 1991. - № 6. - С. 37.
3. Закон України "Про державну службу" // Відомості Верховної Ради (із змінами згідно із Законами № 282-95-ВР від 11.07.95 та № 358-95-ВР від 05.10.95). - 1993. - № 52. - С. 490.
4. Закон України "Про систему оподаткування" // Урядовий кур'єр. - 1997. - 20 березня.
5. Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 30.06.99). - 1992. - № 31.
6. Указ Президента України "Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій" від 10.10.95 № 1035/95.
7. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органов государственного управления. - К.: Наукова думка, 1979.
8. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки. - К.: "Експерт-Про", 2000.
9. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995.
10. Асмус В.Ф. Платон. - М., 1969.
11. Атаев Л.А. Научная организация управленческого труда. - М., 1980.
12. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. - М., 1981.
13. Бачило М.Л. Функции органов управления. - М., 1984.
14. Бизюкова Н.В. Кадры. Подбор и оценка. - М., 1984.
15. Білоус В.Т. Управління податковою службою в Україні. - Автореф. дис… к. держ. упр. - К., 1998. - 22 с.
16. Вицин С.Е. Определение и обоснование целей в социальном управлении. - М.: Акад. МВД СССР, 1977.
17. Вицин С.Е. Методология системного подхода к исследованию и решению социальных проблем. - М., 1978.
18. Венделин А.Г. Подготовка и принятие управленческих решений: Методологический аспект. - М.: Экономика, 1977.
19. Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. - К.: Юрінком, 1997.
20. Голиков В.И. Теория принятия управленческих решений. - К., 1976.
21. Государственная служба / Под. ред. А.В. Оболонского. - М.: Дело, 1999.
22. Дерягин И.Я. Право и управление. - М., 1981.
23. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999.
24. Евланов Л.Т. Теория и практика принятия решений. - М.: Экономика, 1984.
25. Жиголов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. - К., 1994.
26. Завадський Й.С. Менеджмент. - К., 1998.
27. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: "А.С.К", 2000.
28. Иванцевич Дж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. - М.: Дело, 1993.
29. Киллен К. Вопросы управления: Пер. с анг. - М.: Экономика, 1981.
30. Коваль Л. Адміністративне право України. - К.: Основи, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...