WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік заробітної плати - Реферат

Облік заробітної плати - Реферат

661 30
20 Відраховані із заробітної плати прибутковий податок і збір на випадок безробіття. 661 641
21 Відраховані із нарахованої заробітної плати працюючих
1 % - 2% до Пенсійного фонду. 661 651
22 Відраховані із заробітної плати проф.внески, 1% 661 685
23 Відраховані із заробітної плати перевитрачені підзвітні суми. 661 372
24 Сплачено за подарунки. 68 31
25
Видані подарунки працівникам підприємства, речові призи та матеріальна допомога (придбані з урахуванням
ПДВ):
а) що не перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати в розрахунку за рік:
- видані подарунки працівникам підприємства 661 68
- списана вартість подарунків за рахунок коштів
підприємства. 48 661
- нарахування на вартість подарунків до Пенсійного фон
ду 32% . 91 651
б) що перевищують 12 мінімальних розмірів заробітної плати у розрахунку за рік:
- видані подарунки працівникам підприємства 661 68
- списана вартість подарунків за рахунок коштів підприємства 48 661
- нарахування на вартість подарунків, речових призів та матеріальну допомогу 91 651
- прибутковий податок (у складі сукупного оподатковуваного доходу працівника за місяць 661 641
- відрахування із сукупного оподатковуваного доходу (750грн. +300грн.)*2% - до Пенсійного фонду 661 651
- збір на випадок безробіття (750грн.+300грн.)*0,5% 661 65
Облік розрахунків з оплати праці здійснюється на балансовому рахунку 66"Розрахунки з оплати праці". Рахунок 66 має два субрахунки:
661 "Розрахунки з оплати праці"
662 "Розрахунки з депонентами"
По кредиту рахунку 661 відображаються нараховані суми. По дебету рахунку 661
відображаються суми, утримані з усіх видів оплати праці, і виплата заробітної плати. За лишок по кредиту рахунку 661 відображає суму невиплаченої працівникам заробітної плати.
Аналітичний облік розрахунків із працівниками ведеться в розрахункових і розрахунково-платіжних відомостях. Нараховані суми відображаються, крім того, в особових
рахунках установленої форми. Документальне оформлення операцій при переході на нові облікові принципи не змінилися. Типові форми документів з обліку праці та її оплати затверджено наказами Мінстату України від 19.10.1995 року №253 та від 22.05.1996 року №144.
Зміни внесені новим Планом рахунків, торкнулися джерела нарахування виплат.
В умовах дії Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (дані-НСБО)
відсутні такі поняття, як фонди економічного стимулювання і виплати за рахунок прибутку. Субрахунок 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" призначено виключно для формування резервного фонду згідно з установчими документами і для розподілу прибутку між власниками. Усі виплати, крім дивідендів, відносяться на витрати підприємства. Структуру витрат значно змінено з двох причин:
- введено класифікацію діяльності підприємства;
- визначено більш глибоку деталізацію витрат;
Залежно від виду діяльності, у процесі якої нараховується заробітна плата, можна
класифікувати й самі витрати на оплату праці.
"Вісник податкової служби України"
При формуванні витрат за елементами варто мати на увазі, що в класі 8 на рахунку 81 "Витрати на оплату праці" передбачено шість субрахунків, що дають змогу з метою управлінського обліку аналізувати витрати на оплату праці:
811 "Виплати за окладами і тарифами". Відображаються витрати на виплату основної заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці;
812 "Премії та заохочення". Відображається витрати на виплату додаткової заробітної плати відповідно до прийнятої на підприємстві системи оплати праці (премії, виплати за підсумками роботи за рік, за вислугу років тощо);
813 "Компенсаційні виплати". Узагальнюється інформація про витрати на компенсаційні виплати, передбачені чинним законодавством (компенсація за час простою не з вини працівника, за несвоєчасну виплату заробітної плати, за незаконне звільнення, за заподіяну шкоду тощо);
814 "Оплата відпусток". Враховуються витрати на виплати за відпустку або нарахування резерву відпусток. Рішення про створення резерву відпусток повинно відображатися в наказі про облікову політику підприємства, що видається щороку;
815 "Оплата іншого невідпрацьованого часу". Враховуються виплати, передбачені за невідпрацьований час (за виконання державних обов'язків, за час навчальної відпустки, за час навчання в системі підвищення кваліфікації з відривом від
виробництва тощо);
816 "Інші витрати на оплату праці". Враховуються інші виплати, що визнаються елементами витрат на оплату праці (допомога при виході на пенсію, плата за навчання дітей співробітників, вартість путівок на лікування та відпочинок тощо).
Склад витрат на оплату праці встановлено Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Мінстату України від 11.12.1995року №323.
Облік обов'язкових зборів на соціальні заходи здійснюється на рахунку 65"Розрахунки по страхуванню" на відповідних субрахунках:
651 "По пенсійному забезпеченню";
652 "По соціальному страхуванню";
653 "По страхуванню на випадок безробіття". По кредиту відображається нарахування зборів, по дебету - перерахування їх одержувачу і нарахування допомоги за рахунок коштів соціального страхування. Нарахування зборів відображається на відповідних субрахунках рахунку 82 "Відрахування на соціальні заходи";
821 "Відрахування на пенсійне забезпечення";
822 "Відрахування на соціальне страхування";
823 "Відрахування на випадок безробіття". Якщо підприємство використовує рахунки лише класу 9, то нарахування витрат на оплату праці та обов'язкових зборів
буде відноситися в дебет відповідних рахунків:
Оплата праці працівників, безпосередньо зайнятих у виробництві товарів
(робіт, послуг) і відрахування на неї. 23 "Виробництво".
Оплата праці ІТП виробничих цехів і дільниць і відрахування на неї. 91 "Загально виробничі
витрати "
Оплата праці апарату управління і відрахування на неї 92 "Адміністративні витрати"
Оплата праці продавців, персоналу відділу збуту, торгових агентів і відрахування на неї 93"Витрати на збут"
Оплата праці працівників об'єктів соціально-культурного призначення
і відрахування на неї. 949 "Інші витрати операційної діяльності"
Облік витрат можна здійснювати трьома методами: із застосуванням рахунків класу 8, класу 9, класів 8 і 9 одночасно. Ці варіанти наведені нижче.
Облік із застосуванням рахунків класу 8

п/п Зміст операцій
Дт Кт
1 Нарахування основної і додаткової зарплати за
окладами і тарифами. 811 661
2 Нарахування премії 812 661
3 Нарахування збору на пенсійне страхування 821 651
4 Нарахування збору на соціальне страхування 822 652
5 Нарахування збору на соціальне страхування на
випадок безробіття 823 653
Облік із застосуванням рахунків класу 9

п/п Зміст операцій
Дт Кт
1 Нарахування

 
 

Цікаве

Загрузка...