WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інформаційна структура органів ДПС України - Реферат

Інформаційна структура органів ДПС України - Реферат

використання, а також вивчення інформації, що циркулюється в органах ДПС.
Враховуючи зазначене, можна дати визначення інформаційної структури - структури, що визначає відносне розташування джерел та здобувачівповідомлень у системі, склад та взаємозв'язки носіїв інформації, спрямованість та конфігурацію комунікаційних мереж.
До основних характеристик інформації належать:
1. Цільове призначення інформації, що передбачає чітке визначення мети, з якою збирається, передається, аналізується інформація.
2. Обсяг інформації, тобто сукупна кількість знаків, символів тощо.
3. Цінність інформації, яка переважно визначається своєчасністю її передачі, ступенем впливу на рішення, що приймається, та важливістю самого рішення.
4. Повнота інформації, що визначається відповідністю обсягу до потреби в інформації певного змісту.
5. Надійність інформації, яка характеризується наявністю або відсутністю помилок в інформації, що передається.
6. Вірогідність інформації - ступінь відповідності інформації конкретному об'єкту або процесу.
7. Надмірність інформації - збільшення обсягів інформації понад визначені, які не спричиняють одержання додаткових нових відомостей.
8. Швидкість передавання і обробки інформації, яка визначається переважно швидкістю роботи систем і технічних засобів передавання інформації.
Потік інформації складається з повідомлень. Повідомлення - це форма подання інформації у вигляді текстів, графіків, таблиць, звукових символів, мови тощо.
Повідомлення цілеспрямовано передаються від джерела інформації до її споживача через інформаційні комунікації.
Повідомлення класифікуються за формою подання на документальні (текст, цифрові дані, магнітні записи) і недокументальні (мова, жести тощо).
Основною перевагою документальних повідомлень є можливість об'єктивної перевірки вірогідності інформації і довгострокового зберігання.
Документ - передбачена законом матеріальна форма одержання, зберігання, використання та поширення інформації шляхом фіксації її на папері, магнітній, кіно-, відео-, фотоплівці або на іншому носієві, передбаченому законодавством.
Передача інформації здійснюється шляхом пересилання носія інформації споживачу за допомогою релейного, телефонного, супутникового, радіозв'язку тощо. У даний час інтенсивно поширюється використання зв'язку на базі оптоволоконних засобів передачі інформації.
В органах ДПС для передавання інформації використовують телефон, радіотелефон, телефакс, телетайп, поштовий, супутниковий та фельд'єгерський зв'язок, промислове телебачення, локальні та корпоративну мережі.
Інформація, що використовується в органах ДПС, містить найрізноманітніші відомості як про стан дотримання податкового законодавства, так і про органи ДПС та їх підрозділи, сили та засоби, результати діяльності, а також дані про підприємства та фізичних осіб, з якими вони співпрацюють.
Різноманітність інформації, яка здобувається та використовується органами ДПС, як правило, упорядковується, інакше потрібні відомості буде важко або неможливо відшукати.
З цією метою створюються інформаційні системи, що призначені для збирання, передачі, обробки, зберігання та видачі інформації. Зазначені системи враховують, систематизують інформацію, що дає змогу різним апаратам і службам неодноразово звертатися до неї та постійно поповнювати її новою і вилучати застарілу. До таких систем входять різноманітні реєстри, обліки, зведення тощо.
У цілому ж такі системи можна розділити на ручні, механізовані та автоматизовані.
Найбільшу ефективність звичайно забезпечують автоматизовані інформаційні системи - АІС (АІС "Податки"), оскільки вони концентрують, обробляють, зберігають і видають користувачам інформацію у суворій відповідності до нормативних актів.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. - К., 1996.
2. Закон України "Про державну податкову службу України" // Відомості Верховної Ради (із змінами та доповненнями, внесеними Законами України від 7 липня 1992 р. № 2555-ХІІ, 11 липня 1995 р. № 297/95-ВР, 16 травня 1996 р. № 203/96-ВР, 5 лютого 1998 р. № 83/98-ВР). - 1991. - № 6. - С. 37.
3. Закон України "Про державну службу" // Відомості Верховної Ради (із змінами згідно із Законами № 282-95-ВР від 11.07.95 та № 358-95-ВР від 05.10.95). - 1993. - № 52. - С. 490.
4. Закон України "Про систему оподаткування" // Урядовий кур'єр. - 1997. - 20 березня.
5. Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 30.06.99). - 1992. - № 31.
6. Указ Президента України "Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій" від 10.10.95 № 1035/95.
7. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органов государственного управления. - К.: Наукова думка, 1979.
8. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки. - К.: "Експерт-Про", 2000.
9. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995.
10. Асмус В.Ф. Платон. - М., 1969.
11. Атаев Л.А. Научная организация управленческого труда. - М., 1980.
12. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. - М., 1981.
13. Бачило М.Л. Функции органов управления. - М., 1984.
14. Бизюкова Н.В. Кадры. Подбор и оценка. - М., 1984.
15. Білоус В.Т. Управління податковою службою в Україні. - Автореф. дис… к. держ. упр. - К., 1998. - 22 с.
16. Вицин С.Е. Определение и обоснование целей в социальном управлении. - М.: Акад. МВД СССР, 1977.
17. Вицин С.Е. Методология системного подхода к исследованию и решению социальных проблем. - М., 1978.
18. Венделин А.Г. Подготовка и принятие управленческих решений: Методологический аспект. - М.: Экономика, 1977.
19. Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. - К.: Юрінком, 1997.
20. Голиков В.И. Теория принятия управленческих решений. - К., 1976.
21. Государственная служба / Под. ред. А.В. Оболонского. - М.: Дело, 1999.
22. Дерягин И.Я. Право и управление. - М., 1981.
23. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999.
24. Евланов Л.Т. Теория и практика принятия решений. - М.: Экономика, 1984.
25. Жиголов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. - К., 1994.
26. Завадський Й.С. Менеджмент. - К., 1998.
27. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: "А.С.К", 2000.
28. Иванцевич Дж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. - М.: Дело, 1993.
29. Киллен К. Вопросы управления: Пер. с анг. - М.: Экономика, 1981.
30. Коваль Л. Адміністративне право України. - К.: Основи, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...