WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Управлінський цикл: поняття, етапи. Підготовка, прийняття управлінського рішення та організація його виконання - Реферат

Управлінський цикл: поняття, етапи. Підготовка, прийняття управлінського рішення та організація його виконання - Реферат

з тим, їх ініціатива не повинна бути скутою і заорганізованою. Тут рекомендується застосовувати два методи: "ведення" або "стеження", що залежать від рівня самостійності та компетентності виконавців.
Кадрове забезпечення. Кожен орган ДПС України має певний кадровий склад, обмежений штатним розписом. Це обмежує можливість вибору спеціалістів, необхідних для виконання рішень. Керівник вищого рівня може надати кадрову допомогу щодо маневру чи посилення робочої групи фахівцями, які є в його розпорядженні.
Психологічне забезпечення - це прямий обов'язок керівників усіх рівнів, задіяних на виконанні рішення. Виконавцям роз'яснюється політичний і соціальний зміст управлінського рішення, проводиться робота з формування дисциплінованості та відповідальності за доручену справу.
Для прищеплювання навичок дій у незвичних умовах, стресових та екстремальних ситуаціях здійснюються цілеспрямовані заходи з психологічної підготовки працівників тощо.
Матеріальне, технічне, фінансове забезпечення є об'єктивною передумовою виконання органами внутрішніх справ своїх завдань і кожного управлінського розпорядження. Питання розв'язуються кожним керівником щодо підлеглих, безпосередньо йому підпорядкованих і в межах компетенції та ресурсних можливостей. Це вимагає від керівника знання матеріальних, технічних і фінансових засобів очолюваної ним управлінської структури.
7. Організація взаємодії між виконавцями та координація їх зусиль. Набedає важливого значення, коли у виконанні рішення беруть участь декілька підрозділів або виконавців. Окремі частини завдання можуть виконуватись паралельно або послідовно, можливе часткове використання результатів на певних етапах, досягнутих іншими підрозділами. Взаємодія, насамперед, досягається чітким визначенням прав і обов'язків діючих сторін, розмежовуванням відповідальності, термінів та форм виконання завдань. Важливе значення мають особисті контакти між керівниками взаємодіючих сторін.
Взаємодія може набувати наступних форм:
- взаємний обмін інформацією;
- спільне проведення нарад, інструктажів, занять;
- підготовка та видання спільних рішень;
- практична діяльність з подання взаємодопомоги;
- спільне здійснення контролю та загальне підведення підсумків роботи.
8. Контроль за діяльністю виконавців та облік результатів роботи. На цій стадії отримується оперативна інформація про режим функціонування систем управління, про ефективність зусиль, що дозволяє намітити заходи для коригування ходу виконання завдань.
9. Коригування управлінського рішення та регулювання системи управління. Це стадія внесення уточнень та змін в управлінські рішення, що були прийняті раніше. Потреба у цьому може бути обумовлена різними факторами: суб'єкти соціального управління не завжди мають повну інформацію про всі фактори, які впливають на функціонування певної системи. Тому управлінське рішення може мати припущення або твердження, що не підтверджуються практикою. Практика свідчить, що навіть цілком обґрунтоване в момент прийняття рішення з плином часу вимагає уточнень, доповнень тощо (зміна обстановки, законодавства, політичної, економічної ситуації).
Регулювання системи управління полягає у так званому поточному розпорядництві, під час якого суб'єкт управління оперативно втручається у діяльність підлеглих йому систем та окремих виконавців з метою зміни потоків управлінської інформації. Відмінність терміну регулювання та коригування доволі умовна.
10. Підведення підсумків виконання рішення діагноз нового стану системи та керованого об'єкта). Організаційна робота завершується після виконання завдання. Ефективність діяльності виконавців визначається шляхом оцінки:
- суб'єктом управління вищого рівня - ступеня досягнення цілей загального управлінського рішення;
- керівником органу-виконавця - якості й термінів здійснення розпоряджень, виданих ним у плані конкретизації загального рішення;
- особою, що керувала безпосередніми виконавцями, - оперативності та професійної майстерності виконання завдань конкретними працівниками;
Якщо внаслідок цього встановлено, що мета досягнута, завдання виконане та система перейшла у новий стан, суб'єкт управління повинен знову здійснити оцінку її можливостей, виявити та сформувати проблеми, які необхідно розв'язати. Тобто один управлінський цикл завершується і без паузи переходить в інший. Даний процес відбувається безперервно. Слід мати на увазі, що в системі ДПА України одночасно здійснюється безліч управлінських циклів. Вони, як правило, різноспрямовані, проте деякі з них можуть мати спільні елементи.
Усі стадії управління як процесу звичайно розмежовуються умовно з навчальною метою, і кількість їх за потребою абобажанням можна збільшувати або зменшувати за рахунок розподілу стадії на більш дрібні або об'єднання у більш великі.
Теорія управління вважає управлінську роботу центральною ланкою у практичній діяльності. Яким би чудовим не було управлінське рішення, воно неминуче залишиться лише в намірах, якщо не доповнювати його цілеспрямованою діяльністю, спрямованою на досягнення мети.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України. - К., 1996.
2. Закон України "Про державну податкову службу України" // Відомості Верховної Ради (із змінами та доповненнями, внесеними Законами України від 7 липня 1992 р. № 2555-ХІІ, 11 липня 1995 р. № 297/95-ВР, 16 травня 1996 р. № 203/96-ВР, 5 лютого 1998 р. № 83/98-ВР). - 1991. - № 6. - С. 37.
3. Закон України "Про державну службу" // Відомості Верховної Ради (із змінами згідно із Законами № 282-95-ВР від 11.07.95 та № 358-95-ВР від 05.10.95). - 1993. - № 52. - С. 490.
4. Закон України "Про систему оподаткування" // Урядовий кур'єр. - 1997. - 20 березня.
5. Закон України "Про банкрутство" // Відомості Верховної Ради (із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 30.06.99). - 1992. - № 31.
6. Указ Президента України "Про затвердження Програми кадрового забезпечення державної служби та Програми роботи з керівниками державних підприємств, установ і організацій" від 10.10.95 № 1035/95.
7. Аверьянов В.Б. Функции и организационная структура органов государственного управления. - К.: Наукова думка, 1979.
8. Азаров М.Я., Кольга В.Д., Онищенко В.А. Все про податки. - К.: "Експерт-Про", 2000.
9. Андрушків Б.М., Кузьмін О.Е. Основи менеджменту. - Львів: Світ, 1995.
10. Асмус В.Ф. Платон. - М., 1969.
11. Атаев Л.А. Научная организация управленческого труда. - М., 1980.
12. Афанасьев В.Г. Общество: системность, познание и управление. - М., 1981.
13. Бачило М.Л. Функции органов управления. - М., 1984.
14. Бизюкова Н.В. Кадры. Подбор и оценка. - М., 1984.
15. Білоус В.Т. Управління податковою службою в Україні. - Автореф. дис… к. держ. упр. - К., 1998. - 22 с.
16. Вицин С.Е. Определение и обоснование целей в социальном управлении. - М.: Акад. МВД СССР, 1977.
17. Вицин С.Е. Методология системного подхода к исследованию и решению социальных проблем. - М., 1978.
18. Венделин А.Г. Подготовка и принятие управленческих решений: Методологический аспект. - М.: Экономика, 1977.
19. Гега П.Т. Правовий режим оподаткування в Україні. - К.: Юрінком, 1997.
20. Голиков В.И. Теория принятия управленческих решений. - К., 1976.
21. Государственная служба / Под. ред. А.В. Оболонского. - М.: Дело, 1999.
22. Дерягин И.Я. Право и управление. - М., 1981.
23. Дубенко С.Д. Державна служба і державні службовці в Україні. - К.: Видавничий дім "Ін Юре", 1999.
24. Евланов Л.Т. Теория и практика принятия решений. - М.: Экономика, 1984.
25. Жиголов В.Т., Шимановська Л.М. Основи менеджменту і управлінської діяльності. - К., 1994.
26. Завадський Й.С. Менеджмент. - К., 1998.
27. Завгородний В.П. Налоги и налоговый контроль в Украине. - К.: "А.С.К", 2000.
28. Иванцевич Дж., Лобанов А.А. Человеческие ресурсы управления. - М.: Дело, 1993.
29. Киллен К. Вопросы управления: Пер. с анг. - М.: Экономика, 1981.
30. Коваль Л. Адміністративне право України. - К.: Основи, 1994.

 
 

Цікаве

Загрузка...