WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій. - Реферат

Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій. - Реферат

покупцем
готової продукції:
- по обгрунтованих причинах (крім
браку) 93 313
- по причинах необгрунтованих 36 313
- суми тарифу (фрахту) І зборів,
що відносяться до відвантажених
товарно-матеріальних цінностей у
порядку повернення постачальни-
кам по обгрунтованих причинах 374 313
Повернення невикористаного залишку
акредитива, зарахованого на рахунок,
з якого був виставлений акредитив:
- на поточний рахунок підприємства 311 313
- в погашення короткострокового
кредиту, одержаного на виставлен-
ня акредитива 601 313
Списання суми залишку коштів по
розрахунковій чековій книжці, повер-
неній банку 311 313
Списання суми ло використаних, вида-
них постачальникам, транспортним та
Іншим організаціям чеках з розрахун-
кових чекових книжок згідно зі зві-
тами посадових осіб підприємства 685 372
Відображення підприємством-одержу-
вачем (постачальником^ суми одержа-
них від покупців (замовників) розра-
хункових чеків за реалізовані товари і
послуги 331 36
Одержання підтвердження банку (пос-
тачальника) про зарахування грошових
коштів по розрахункових чеках на по-
точний рахунок підприємства 311 331
Облік розрахунків за допомогою векселю
Облік розрахунків за векселями регламентується постановою Верховної Ради України "Про застосування векселів в господарському обороті України" від 17.06.92, Указом Президента України "Про розширення сфери обігу векселів" від 26.07.95, листом Міністерства фінансів України "Про бухгалтерський облік вексельного обігу" від 12.08.92 № 18-4116 (з доповненнями і змінами від 26.07.94 № 65, від 23.01.96 ^ 313, від 10.02.97 № ЗО) І листом ДПА України від 17.01.97 № 15-0214 (10-372). Вексель являє собою письмове боргове зобов'язання векселедавця сплатити векселедержцю (власнику векселя) по настанні строку суму, вказану у векселі. Вексель є не тільки зручною формою розрахунків, а й видом комерційного кредиту, оскільки оплата по векселю відбувається не відразу, а через певний час, протягом якого сума по векселю знаходиться в розпорядженні векселедавця. Вексель може бути переданий першим векселедержцем іншій особі, боржником якої він є.
Розрізняють векселі прості і переказні. У простому векселі беруть участь дві сторони: векселедавець І векселедержєць. У ньому фіксується безумовне зобов'язання векселедавця сплатити вказану суму пред'явнику векселя або особі, зазначеній у векселі, через певний час. Насправді він є борговою розпискою. Переказний вексель (тратта) виписується кредитором, тобто постачальником (трасантом). Він містить наказ векселедавця платнику (трасату) сплатити пред'явнику векселя певну суму у вказаний у векселі строк. Переказний вексель має бути акцептований
платником (трасатом), і тільки в цьому разі він набуває юридичну силу.
При одержанні векселів від покупців (замовників) за відвантажені (відпущені) товари (виконані роботи, послуги) в бухгалтерському обліку постачальника роблять запис по дебету рахунка 34 "Короткострокові векселі одержані" і кредиту рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Одночасно роблять запис на списання відвантажених товарів (робіт, послуг) по дебету рахунка 90 "Собівартість реалізації" в кореспонденції з кредитом рахунків 26 "Готова продукція", 28 "Товари", 23 "Виробництво" тощо. Погашення покупцями (замовниками) заборгованості, забезпеченої векселями, в бухгалтерському обліку постачальника відображається записом по дебету рахунка ЗІ "Рахунки в банках" і кредиту рахунка 34 "Короткострокові векселі одержані".
У разі, якщо векселедержцю (постачальнику) знадобляться гроші раніше настання строку оплати векселя, він може одержати в установі банку позику під заставу векселя із сплатою банку відповідного відсотка (дисконтовий вексель). Вексель передається банку по індосаменту (передавальному надпису). Дисконтовий вексель знаходиться в банку, але рахується на обліку підприємства (векселедержця). При цьому векселедержець одержує вексельну суму, за вирахуванням облікового відсотка (дисконту), що складає доход банку від операції, і робить запис по дебету рахунків: 31 "Рахунки в банках" (на вексельну суму, за вирахуванням облікового відсотка), 951 "Відсотки за кредити" (на суму облікового відсотка) і кредиту рахунка 60 "Короткострокові позики" (на суму кредиту, виданого банком по дисконтових векселях).
По закінченні строку оплати по векселю підприємство погашає позику банку, а у разі, якщо векселедавець не заплатив у строк по векселю, пред'являє позов платнику. Витрати, пов'язані з протестом по векселю, відносяться на витрати діяльності підприємства. У разі продажу векселів банку (із сплатою облікового відсотка за встановленою ставкою) роблять запис по дебету рахунків: ЗІ "Рахунки в банках" (на суму, сплачену банком за продані векселі), 951 "Відсотки за кредит" (на суму облікового відсотка) і кредиту рахунка 34 "Короткострокові векселі одержані" (на вексельну суму).
Аналітичний облік розрахунків по одержаних векселях ведеться на підставі одержаних векселів і платіжних доручень, за якими погашається заборгованість по векселю.
Облік ведуть в розрізі покупців-векселедавців за заборгованостями, забезпеченими векселями. При цьому окремо виділяють векселі, дисконтовані в банку, і векселі, по яких не погашена заборгованість в зазначений строк.
Заборгованість по розрахунках з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами, забезпечена виданими векселями, обліковується на пасивному рахунку 62 "Короткострокові векселі видані". На суму виданих векселів підприємство-покупець (векселедавець) робить запис по
дебету рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" та ін. і кредиту рахунка 62 "Короткострокові векселі видані".
При погашенні заборгованості по виданих векселях покупець робить запис по дебету рахунка 62 і кредиту рахунка ЗІ "Рахунки в банках".
У разі необхідності покупець і постачальник можуть домовитися про відстрочення платежу (із сплатою договірного відсотка за відстрочення платежу). У цьому разі сума доходу, отримана по векселю продавцем (векселедержцем) за відстрочення платежу, відображається в доходах від
операційної діяльності (кредит рахунка 71 "Інший операційний доход"), а покупцем (векселедавцем) - у витратах операційної діяльності (дебет рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності").
Аналітичний облік по рахунку 62 "Короткострокові векселі видані" ведеться по кожному

 
 

Цікаве

Загрузка...