WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій. - Реферат

Облік безготівкових рахунків і кредитних операцій. - Реферат

робить запис по дебету рахунка 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками" і кредиту рахунка 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" (субрахунок "Акредитив"). Оприбуткування товарно-матеріальних цінностей, одержаних від постачальника, відображається записом по дебету рахунків 20 "Виробничі запаси" (відповідний субрахунок), 22 "Малоцінні Ішвидкозношувані предмети", 28 "Товари" та інших рахунків і кредиту рахунка 63 "Розрахунки з
постачальниками і підрядчиками".
Після закінчення строку, передбаченого в акредитивній заяві, акредитив закривається, а невикористаний залишок коштів перераховується на поточний рахунок покупця або спрямовується на погашення банківського кредиту (якщо акредитив було виставлено за рахунок кредиту банку), що оформляються записом по дебету рахунків ЗІ "Рахунки в банках" або 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" і кредиту рахунка 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" (субрахунок "Акредитив"). Закриття акредитива в банку постачальника може здійснюватися також за заявою постачальника про відмову в подальшому використанні акредитива до закінчення строку, а також за заявою покупця про відкликання акредитива.
Чеки застосовуються для здійснення розрахунків в безготівковій формі між юридичними особами, а також юридичними і фізичними особами з метою скорочення розрахунків готівкою за одержані товари, виконані роботи і надані послуги. Розрахунковий чек - це документ, що містить письмове розпорядження власника рахунка (чекодавця) установі банку (банку-емітента), який веде його рахунок, сплатити чекодержцю зазначену в чеку суму грошових коштів. Строк дії чекової книжки - один рік. Чек з чекової книжки пред'являється до оплати в банк чекодержця не пізніше 10 календарних днів (день виписки чека не враховується).
Гарантована оплата чеків забезпечується депонуванням коштів на окремому рахунку в банку. Для цього разом із заявою на видачу чекової книжки в банк подається платіжне доручення на депонування коштів. У бухгалтерському обліку на суму ліміту придбаної чекової книжки робиться запис по дебету рахунка 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті", субрахунок "Розрахункові чекові книжки і розрахункові чеки" в кореспонденції з кредитом рахунка ЗІ "Рахунки в банках" (при придбанні чекової книжки за рахунок власних коштів) або рахунка 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" (при
придбанні чекові книжки за рахунок кредиту).
На суму виписаних підприємством і оплачених банком розрахункових чеків, пред'явлених до оплати за товари і послуги, роблять запис по дебету рахунків 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 93 "Витрати на збут" тощо і кредиту рахунка 313 (субрахунок "Розрахункові чекові книжки і розрахункові чеки").
Обмін чека на готівку І одержання здачі з суми чека готівкою юридичним особам не дозволяється. У разі розрахунків фізичних осіб з підприємствами торгівлі розрахунковим чеком дозволяється одержання чекодавцем здачі з чека готівкою, але не більше 20% від суми чека. Якщо
сума здачі більше ніж 20% від суми чека, чекодавець повинен звернутися в установу відповідного банку для переоформлення чека. Невикористаний залишок ліміту чекової книжки зараховується на поточний рахунок підприємства або спрямовується на погашення заборгованості по позичці, що відображається записом по дебету рахунка 31 "Рахунки в банках" або рахунка 601 "Короткострокові кредити банків у національній валюті" і кредиту рахунка 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" (субрахунок "Розрахункові чекові книжки І розрахункові чеки").
На підприємстві видані під звіт уповноваженим посадовим особам для розрахунків чекові книжки відображаються записом по дебету рахунка 372 "Розрахунки з підзвітними особами" і кредиту рахунка 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". При поданні посадовими особами звіту на суму використаних чеків робиться зворотний запис: дебет рахунка 685 і кредит рахунка 372. Підприємство-постачальник на суму одержаних розрахункових чеків у рахунок оплати за реалізовані товари І послуги робить запис по дебету рахунка 331 "Грошові документи в національній
валюті" і кредиту рахунка 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". При одержанні виписки банку про зарахування на його рахунок грошових коштів по розрахункових чеках робиться запис по дебету рахунка ЗІ "Рахунки в банках" І кредиту рахунка 331 "Грошові документи в національній валюті".
Таблиця 1 /.
Основні бухгалтерські проводки по обліку розрахунків
за допомогою акредитивів і розрахункових чеків
Зміст господарської операції Дебет
рахунка Кредит
рахунка
Виставлення акредитива в установі
банку, що обслуговує постачальника:
- за рахунок власних коштів 313 311
- за рахунок короткострокового
кредиту, наданого банком 313 601
Депонування коштів на окремому ра-
хунку 8 банку на суму придбаних
розрахункових чекових книжок 313 311
Видача одержаних в банку чекових
книжок у підзвіт відповідним посадо-
вим особам для здійснення розрахун-
ків з постачальниками, транспортними
та іншими організаціями на суму лі-
міту по кожній книжці 372 685
Суми, списані банком з акредитива в
оплату розрахунково-платіжних доку-
ментів постачальника за відвантажені
підприємству товарно-матеріальні цін-
ності (виконані роботи І послуги) 63 313
Суми, сплачені по рахунках постачаль-
ників за одержане обладнання по за-
мовленнях часткової готовності (про-
міжні розрахунки) 371 313
Оплата розрахунковими чеками заліз-
ничного тарифу, водного фрахту, збо-
рів по відвантаженій продукції:
- якщо вартість перевезення продук-
ції здійснюється за рахунок під-
приємства-постачальника 93 313
- якщо транспортні витрати підляга-
ють відшкодуванню покупцем 36 313
Оплата розрахунковими чеками різних
трансгюртнкх зборів по товарно-мате-
ріальних цінностях, що надійшли"
- сума зборів, що відноситься до
сировини, матергалгв, купованих
напівфабрикатів і комплектуючих
виробів 201,
202 313
- те саме, до палива 203 313
- те саме, до будівельних матеріалів і
обладнання для встановлення (якщо
капітальні вкладення облжовуються
на балансі основної діяльності) 205 313
- те саме, до запасних частин 207 313
- те саме, до малоцІнких і швидко-
зношуваних предметів 22 313
- те саме, до поверненої покупим
забракованої продукц" ; 24 313
- те саме, до поверненої

 
 

Цікаве

Загрузка...