WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шляхи удосконалення механізму відшкодування ПДВ - Реферат

Шляхи удосконалення механізму відшкодування ПДВ - Реферат

Пенсійного та соціальних фондів; сплата "зарплатних податків" (з доходів працівників) та з прибутку компанії тощо.
Така схема була запроваджена в Уругваї і мала певний позитивний ефект. Проте вона має ряд недоліків: по-перше, зростають витрати на адміністрування податку, адже вартість випуску, обліку та зберігання векселів є досить значною; по-друге, виникає необхідність додаткових міжбюджетних трансфертів і трансфертів до соціальних фондів; по-третє, розмір зазначених вище платежів може бути меншим, ніж сума, заявлена до відшкодування, отже, така схема повністю не розв'язує проблему відшкодування.
Які ж з вищенаведених схем удосконалення системи відшкодування ПДВ можна використати в Україні?
На нашу думку, виходячи із зазначеного, можна запропонувати такі два шляхи покращання механізму відшкодування податку на додану вартість.
Перший шлях. Платник ПДВ подає до податкового органу декларацію, в якій сума податкового кредитуперевищує суму податкових зобов'язань. У разі, якщо сума перевищення більша за 10 000 грн., така сума підлягає відшкодуванню платнику ПДВ*. Однак, якщо на думку платника таке перевищення є нехарактерним для його діяльності, сума зазначеного перевищення може бути зарахована у рахунок майбутніх платежів, про що платник у письмовій формі повідомляє податковий орган.
Для отримання бюджетного відшкодування платник повинен надати податковому органу банківську гарантію або страхове свідоцтво, за яким застрахованою особою є відповідний податковий орган. Надання цих документів свідчитиме про те, що банк (або страхова компанія) стали зобов'язаними особами, отже, якщо платник ПДВ отримає відшкодування без законних на те підстав і не зможе через будь-які причини повернути таке відшкодування на вимогу податкового органу, то банк (страхова компанія) повинен виплатити бюджету суму, що дорівнює отриманому платником відшкодуванню. Задля недопущення шахрайств у фінансовій сфері можна посилити вимоги щодо банків (страховиків) щодо надання банківських гарантій або страхових свідоцтв.
Для отримання банківської гарантії (страховки) платник може звернутися до обслуговуючого банку (страхової компанії) і надати пакет документів, які свідчать про обґрунтованість його права на відшкодування.
На сьогодні фінансові установи володіють достатньою інформацією, щоб визначити ризики по даній операції й прийняти рішення про надання або ненадання банківської гарантії (страхового свідоцтва).
У разі позитивного рішення фінансової установи платник ПДВ подає документи (банківську гарантію або страховий поліс) до податкового органу. Останній у свою чергу повинен протягом 10 банківських днів перерахувати суму відшкодування на поточний рахунок платника ПДВ.
Якщо платник через недостатність активів, погану кредитну історію або інші причини не зміг отримати гарантію (страховку), то він повинен очікувати на рішення податкового органу щодо обґрунтованості заявлених до відшкодування сум.
У будь-якому випадку податковий орган повинен протягом 12 місяців з дати подання платником декларації з від'ємним значенням прийняти рішення про згоду (незгоду) сплатити відшкодування. Якщо таке рішення протягом визначеного терміну не приймається, то це означає, що податковий орган не виявив порушень у діях платника, а банківська гарантія і страхове свідоцтво (якщо такі були) припиняють свою дію.
Другий шлях. Держава в особі Національного банку України надає на пільгових умовах цільові позики комерційним банкам з метою розширення кредитування підприємств-експортерів. Забезпеченням в останньому випадку виступатимуть майнові права експортерів на отримання бюджетного відшкодування сум ПДВ.
Після подання декларації (в разі, якщо сума ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету, перевищує 10 000 грн.) платник може звернутися до обслуговуючого банку з проханням надати зазначений кредит. Отримавши підтверджуючі документи, банк ретельно вивчає обґрунтованість заявлених до відшкодування сум і приймає рішення про надання (ненадання) кредиту. У разі наявності сумнівів банк може запропонувати платнику надати додаткове забезпечення повернення кредиту.
У разі видачі кредиту комерційний банк очікуватиме на рішення податкового органу, який, в свою чергу, після проведення перевірки (не пізніше ніж через 12 місяців з дати подання декларації) в разі позитивних висновків перераховує суму бюджетного відшкодування на спеціальний банківський рахунок. Після цього підприємство-експортер перераховує зазначені кошти банку повернення основної суми кредиту та відсотків. Залишок підлягає зарахуванню на поточний рахунок платника ПДВ.
У разі негативного рішення податкового органу банк має право вжити всіх заходів щодо повернення виданого кредиту.
На підставі проведеного аналізу можна зробити такі висновки:
- досвід країн, що розвиваються, свідчить про значну кількість розроблених, впроваджених і перевірених практикою важелів та інструментів, що використовувалися (та використовуються) задля вирішення проблеми відшкодування ПДВ, деякі з таких важелів та інструментів можуть бути використані і в Україні;
- запропоновані автором схеми удосконалення механізму відшкодування ПДВ в Україні дозволяють вирішити значну кількість проблем у сфері відшкодування ПДВ, а саме:
1) податкові органи отримають 12 місяців на проведення перевірки обґрунтованості заявлених до відшкодування сум;
2) експортери, завдячуючи фінансовим установам, зможуть отримати кошти на поповнення оборотних фондів;
3) фінансові установи, в свою чергу, матимуть можливість збільшити свої доходи, отримати більше інформації та можливостей для більш тісного співробітництва зі своїми клієнтами.
Література:
1. Соколовська А. Проблеми реформування податку на додану вартість в Україні // Економіка України. - 2004. - № 4, - С. 24-31.
2. Подолянец В. К системе без сбоев // Металл - 2004. - № 12. - С. 12-14.
3. Surath Jinakul. Tax fraud: Customs Department officials strive to plug the loopholes that make export tax fraud possible // Bangkok Post, August 27. - 2000.
4. Glenn P. Jenkins, Chun-Yan Kuo. Promoting Export-Oriented Foreign Direct Investment in Developing Countries: Tax and Customs./Consulting Assistance on Economic Reform II. Discussion Paper. 2000. - № 65. - May.
5. Calvin Lam, Brendan Kelly. New VAT Refund Processing rules Issued.//.World Tax Advisor. - 2001. - November.
6. Value-added tax Act: Notes for guidance (Republic of Ireland). Revenue, 1999.

 
 

Цікаве

Загрузка...