WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шляхи вирішення завдання забезпечення рівномірності завантаження інспекторів податкової служби України при перевірці факторів ризику, притаманних плат - Реферат

Шляхи вирішення завдання забезпечення рівномірності завантаження інспекторів податкової служби України при перевірці факторів ризику, притаманних плат - Реферат

одного інспектора. Після цього заново, з нуля, розраховується сума ризиків для наступних завдань для іншого інспектора, до моменту збігання із сумою на одного інспектора.
І, нарешті, необхідно врахувати співвідношення інформації, що виявляється кабінетним аудитом і документальною перевіркою за кожним ризиком. При цьому, чим вище частка інформації, що виявляється в ході проведення виїзних документальних перевірок, тим складніше завдання. Для зручності це співвідношення в частках доцільно оцінювати з точністю до одного знака після коми. Наприклад, 0,8 : 0,2; 0,4 : 0,6; 0,7 : 0,3. Виходячи з наявності такої оцінки, за кожним завданням розраховується середнє співвідношення по складових ризиках.
Потім по всіх розданих кожному інспектору завданнях підраховується число завдань з однаковою середньою часткою інформації, що виявляється в ході проведення виїзних документальних перевірок, починаючи із найбільшої - 0,9 до найменшої - 0,5. Якщо за результатами такого підрахунку виявляється, що в одного інспектора число завдань із середньою часткою інформації, що виявляється при проведенні виїзних документальних перевірок, більше, ніж у іншого інспектора, то необхідно здійснити корегування - тобто перерозподіл завдань. Наприклад, якщо у інспектора Іванова 5 таких завдань, а у Петрова усього лише 3, то 1 завдання передається від Іванова до Петрова. При цьому для передання необхідно вибрати завдання з мінімальною кількістю ризиків, з метою забезпечення мінімуму розбіжностей за цим показником між завданнями у різних інспекторів.
Покажемо дію алгоритму забезпечення рівномірності розподілу завдань між інспекторами на наведеному нижче прикладі, що є фрагментом від загального обсягу завдань. Нехай необхідно розподілити 15 завдань між трьома інспекторами: Іванов, Петров, Сидоров.
Через те, що приклад розрахунку "граничного" значення характеристики завдання був розглянутий вище, і подальші обчислення стосуватимуться лише фрагмента від обсягу, за яким розраховується "граничне" значення, топриймемо як уже розраховані такі значення:
- "гранична" сума відшкодування ПДВ - 100 тис. грн.;
- "гранична" сума валового доходу при ПДВ = 0 у декларації - 100 тис. грн.;
- "граничне" відношення суми ПДВ до валового доходу - 5 % при валовому доході більш 100 тис. грн.
Вхідні характеристики завдань подано в табл. 2.
Таблиця 2
Вхідні дані. Завдання для роздачі інспекторам
№ з/п Назва Валовий дохід, тис. грн. Сума ПДВ, тис. грн. Кільк. ризиків Середнє співвідношення джерел інформації
виїзд кабінет
1. Г 5 200 260 24 0,7 0,3
2. Л 650 19,5 28 0,6 0,4
3. А 2 100 42 32 0,8 0,2
4. Р 240 0 16 0,7 0,3
5. Б 180 0 22 0,6 0,4
6. Т 1 200 - 192 30 0,7 0,3
7. У 30 4,8 18 0,5 0,5
8. В 80 9,6 23 0,6 0,4
9. О 110 12,1 22 0,6 0,4
10. С 60 8,4 20 0,5 0,5
11. К 740 - 162,8 27 0,8 0,2
12. Н 880 - 158,4 25 0,7 0,3
13. З 330 0 20 0,6 0,4
14. П 40 6 18 0,5 0,5
15. И 90 9 21 0,7 0,3
Відповідно до наведеної раніше черговості, першими необхідно роздати завдання з відшкодуванням ПДВ - тобто завдання №№ 6, 11, 12. При цьому у завданнях №№ 11, 12 суми відшкодування ПДВ (-162,8; -158,4) розрізняються слабкіше, ніж число ризиків (27; 25). Це відбиває розрахунок відносної різниці по цих характеристиках.
?ПДВ = (162,8 - 158,4) / 162,8 = 0,027. ?N р. = (27 - 25) / 27 = 0,074.
Тому застосуємо принцип "вкладеного сортування" за кількістю ризиків. Підсумкова черговість для даної категорії завдань: №№ 6, 11, 12. Відповідно інспектори: Іванов, Петров, Сидоров.
Потім, щоб визначити, яку категорію завдань доцільно розподіляти між інспекторами далі, необхідно обчислити суму податкового кредиту для них. Розрахуємо суму податкового кредиту для завдань з валовим доходом більше 100 тис. грн. і податковим навантаженням менш 5 %. Це завдання №№ 1- 5, 13.
Таблиця 3
Розрахунок суми податкового кредиту по завданнях
№ завдання 1 2 3 4 5 13
сума податк. кредиту 5200 х 0,2 - 260 = 780 650 х 0,2 - 19,5 = 110,5 2100 х 0,2 - 42 = 378 240 х 0,2 = 48 180 х 0,2 = 36 330 х 0,2 = 66
З табл. 3 видно, що наступна черга - за завданнями №№ 1, 2, 3. При цьому завдання №1 дістається інспектору Сидорову, №3 - Петрову, №2 - Іванову. Після цього розподіляємо завдання №№ 4, 5, 13. Для завдань №№ 4, 5 застосуємо принцип "вкладеного сортування" за кількістю ризиків. Обґрунтування дане нижче.
?V = (240 - 180) / 240 = 0,25. ?N р. = (22 - 16) / 22 = 0,27.
Підсумкова черговість: завдання № 13 - Іванову, № 5 - Петрову, № 4 - Сидорову.
Розподілимо завдання, що залишилися, виходячи з кількості ризиків по них. Якщо відсортувати за цим показником завдання, що залишилися, то вийде наступна черговість: №№ 8, 9, 15, 10, 7, 14. Сума ризиків по цих завданнях: 23 + 22 + 21 + 20 + 18 + 18 = 122. Звідси число ризиків на 1 інспектора дорівнює 41. Тоді завдання №№ 8, 7 треба призначити Іванову, №№ 9, 14 - Петрову, а №№ 15, 10 - Сидорову.
Якщо звернутися до табл. 2 із вхідними даними, то частки інформації, що виявляється в ході проведення виїзних документальних перевірок, є наступними: 0,6 і 0,5; 0,6 і 0,5; 0,7 і 0,5. Це говорить про те, що немає необхідності робити перерозподіл завдань.
Остаточний розподіл усіх 15 завдань між трьома інспекторами наведено в табл. 4.
Таблиця 4
Остаточний розподіл завдань між інспекторами
Інспектор №№ завдань
Іванов 6, 2, 13, 8, 7.
Петров 11, 3, 5, 9, 14.
Сидоров 12, 1, 4, 15, 10.
У підсумку, використовуючи розроблений алгоритм, маємо найбільш рівномірний розподіл завдань між інспекторами, не маючи достовірних даних про розмір трудовитрат на перевірку кожного завдання.
Література:
1. Наказ ДПА України від 09.11.2004 № 633.
2. Наказ ДПА України від 23.02.2005 № 78.
3. Мескон А. Хедоурі П. Основи менеджменту. - М.: Діло, 1998. - 660 с.
4. Вентцель Є.С. Основи дослідження операцій. - М.: Наука, 1982. - 580 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...