WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шляхи вирішення завдання забезпечення рівномірності завантаження інспекторів податкової служби України при перевірці факторів ризику, притаманних плат - Реферат

Шляхи вирішення завдання забезпечення рівномірності завантаження інспекторів податкової служби України при перевірці факторів ризику, притаманних плат - Реферат

роздачі завдань. Це виглядає наступним чином: Іванов, Петров, Сидоров, Іванов, Петров, Сидоров...
Наявність декількох характеристик, що варіюють складність і терміни виконання завдань, диктує необхідність застосування принципу "вкладеного сортування". Наприклад, шляхом сортування за зростанням суми задекларованого ПДВ, виділені завдання, що містять відшкодування (негативне значення) ПДВ, вище за модулем, ніж "граничне" значення. Для кожного з цих завдань різна кількість факторів ризику, які необхідно перевірити. Тому відсортований по сумі ПДВ, виділений кінцевий список завдань необхідно сортувати по убуванню числа факторів ризику.
Застосування принципу "вкладеного сортування" наштовхується на проблему відсутності можливості виявлення пріоритетності характеристик, за якими здійснюється сортування завдань. Це означає, що перевірка завдання, що містить менше число факторів ризику, але велику за модулем суму відшкодування ПДВ, може бути більш трудомістким. Виходом з цієї ситуації є дробленняспочатку відсортованого за сумою ПДВ виділеного списку завдань на складові частини і здійснення сортування за факторами ризику окремо у кожному сегменті.
Розмір сегмента через відсутність інших можливостей доцільно встановлювати пропорційно "граничному" значенню показника, за яким сортування здійснювалося спочатку. При цьому сегменти можуть мати або рівні діапазони граничних значень показника сортування, або убутні, пропорційно встановленому "граничному" значенню. Це залежить від того, наскільки великі відхилення від середнього інтервалу між сумами відшкодування ПДВ по сусідніх завданнях і наскільки відрізняються ці відхилення по різних частинах списку.
Наприклад, встановлене "граничне" значення відшкодування ПДВ - 100 тис. грн. Нехай у списку платників, що заявили відшкодування ПДВ вище цієї суми, виявилося 50 чоловік. При цьому в діапазоні від 100 тис. до 500 тис. грн. середній інтервал сум ПДВ між сусідніми завданнями склав 20 тис. грн.. У діапазоні від 500 тис. до 1,5 млн грн. - 66,7 тис. грн., від 2 млн до 5 млн - 428571 тис. грн., від 5млн до 10 млн грн. - 1,67 млн грн.. Таким чином, виділяємо наступні сегменти: 25 платників, що заявили відшкодування від 100 тис. до 500 тис. грн., 15 платників - від 500 тис. до 1,5 млн. грн., 7 платників - від 2 млн до 5 млн грн., 3 платники - від 5 млн до 10 млн грн.
Якщо уважно подивитися на значення сум ПДВ у наведеному прикладі, то видно застосовність принципу Парето: менша за питомою вагою кількість платників заявляє більше за питомою вагою відшкодування ПДВ. Тому доцільно використовувати принцип Парето при визначенні "граничного" значення відшкодування ПДВ. Відсортований список платників, які заявили відшкодування ПДВ, розбивається на рівні за кількістю платників частини. Визначається питома вага в загальній сумі відшкодування ПДВ по кожній з частин розбивки. Потім послідовно рухаємося в напрямі убування питомої ваги частин у загальній сумі відшкодування ПДВ. Як тільки стає видно, що його зниження по кожній наступній частині розбивки не є істотним (наприклад, менше 1 %), і сама питома вага мала (менше 1...5 %), то "граничною" пропонується вважати округлену максимальну суму відшкодування ПДВ по першій із таких частин (з максимальною із наступних питомою вагою).
Розглянемо приклад визначення "граничного" значення характеристики - суми відшкодування ПДВ для виявлення списку платників, що попадають у першу групу завдань за пріоритетністю роздачі. Нехай є 100 платників, що заявили відшкодування від 500 грн. до 10 млн грн. Розіб'ємо відсортований по сумі ПДВ список платників на групи по 10 платників у кожній. Подальші обчислення подано в табл. 1.
Таблиця 1
Приклад визначення "граничного" значення суми відшкодування ПДВ
Кільк. платників Діапазон валових доходів Сума по діапазону Пит. вага діапазону Зміна питомої ваги %
min сума max сума
10 500 5 000 30 000 0,05 % --
10 5 000 10 000 80 000 0,14 % 0,09 %
10 10 000 30 000 180 000 0,31 % 0,17 %
10 30 000 50 000 425 000 0,74 % 0,42 %
10 50 000 80 000 680 000 1,18 % 0,44 %
10 80 000 100 000 920 000 1,59 % 0,42 %
10 100 000 250 000 1 650 000 2,85 % 1,26 %
10 250 000 500 000 3 600 000 6,23 % 3,37 %
10 500 000 1 000 000 7 250 000 12,54 % 6,31 %
10 1 000 000 10 000 000 43 000 000 74,38 % 61,84 %
Разом ---------- ------------ 57 815 000 100 % ---------
Для наочності виявлення "граничного" значення правий стовпчик табл.1 без найнижчого значення, у порядку убування, зобразимо графічно.
Рис. 1. Графічне виявлення "граничного" значення суми відшкодування ПДВ
З рис. 1 видно, що стовпчиком, який шукали, є четвертий ліворуч, що відповідає 6-му рядкові табл.1. Отже, "граничне" відшкодування ПДВ - 100 тис. грн.
Що стосується роздачі завдань виходячи з кількості факторів ризику, то в даному випадку можна обійтися без принципу "вкладеного сортування". Враховуючи те, що перевірятимуться по робочих інструкціях не фактори ризику, а складові ризики, то сортування завдань доцільно виконувати по кількості ризиків. Співвідношення інформації, що виявляється кабінетним аудитом і виїзною документальною перевіркою за кожним ризиком, можливо врахувати шляхом наступного коректування розподілу завдань між інспекторами.
Крім того, при великій кількості завдань, з метою зниження погрішності, замість раніше розглянутого принципу "ротора" при роздачі завдань інспекторам доцільно застосувати інший принцип. Його суть полягає в забезпеченні рівної суми ризиків по завданнях у кожного інспектора.
Усі завдання, що належать до останньої категорії черговості роздачі ("інші платники"), треба аранжувати за убуванням кількості ризиків. Підраховується загальна сума ризиків по всіх завданнях, потім поділяється на кількість інспекторів. Виходить сума ризиків на одного інспектора. Далі при руху по завданнях у напрямі убування кількості ризиків, підраховується їхня сума до моменту збігання із сумою, що припадає на

 
 

Цікаве

Загрузка...