WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Шляхи вирішення завдання забезпечення рівномірності завантаження інспекторів податкової служби України при перевірці факторів ризику, притаманних плат - Реферат

Шляхи вирішення завдання забезпечення рівномірності завантаження інспекторів податкової служби України при перевірці факторів ризику, притаманних плат - Реферат


Реферат на тему:
Шляхи вирішення завдання забезпечення рівномірності завантаження інспекторів податкової служби України при перевірці факторів ризику, притаманних платникам податків та їх деклараціях з ПДВ
Одним із завдань управління є забезпечення рівномірності завантаження кожного виконавця при роздачі їм однотипних завдань. Вирішення цього завдання не викликає проблем при відомих трудовитратах на здійснення одиниці конкретних робіт, що встановлюються, як правило, шляхом хронометражу.
У той же час невідомість трудовитрат з того чи іншого виду робіт викликає ускладнення у визначенні способу рівномірного розподілу завдань. Така проблема виникає при розподілі між виконавцями робіт з перевірки різного роду документації. Виявлення способу рівномірного завантаження виконавців особливо складне, оскільки чим більше різнотипних характеристик містить документація, що перевіряється, тим сильніше варіюється по них складність (а отже, і необхідні терміни) перевірки.
Особливо гостро ця проблема виникла в органах податкової служби України при впровадженні нового порядку розподілу платників ПДВ по категоріях уваги (коридорам). Одним із наслідків уведення нового порядку для рядового інспектора стала необхідність перевіряти не тільки декларації з ПДВ платників, але і привласнені ними автоматизованою системою фактори ризику. Суть проблеми полягає у визначенні кожному інспекторові кількості завдань з перевірки платників ПДВ щодо привласнених ними факторів ризику так, щоб забезпечити рівномірність навантаження на кожного співробітника.
Характеристики завдань з перевірки платників, наведені у чинному законодавстві, наступні:
- кількість привласнених платникам факторів ризику;
- розмір валових доходів по декларації ПДВ;
- сума задекларованого ПДВ.
За розміром валових доходів можна побічно судити про показники, що визначають складність роботи:
- число контрагентів платників у поточному звітному періоді, у тому числі, що перебувають за межами юрисдикції податкового органу, який перевіряє;
- розгалуженість філіальної мережі платників.
На сьогодні ці показники не відображені в податковій звітності, яка надається платниками, тому при роздачі завдань інспекторам вони не вказуються, і про них можна судити тільки побічно по валових доходах.
Щодо суми задекларованого ПДВ, то його негативне або нульове значення при значних валових доходах вимагає більш довгострокових процедур перевірки факторів ризику.
Крім того, визначення способу рівномірної роздачі завдань виконавцям ускладнюється ще і різним змістом кожного фактора ризику. З одного боку, по кожному фактору різна кількість складових ризиків, а з іншого, - для кожного фактора різне співвідношення джерел необхідної при його перевірці інформації за термінами її виявлення.
Так, швидше перевірятиметься той фактор ризику, про який значна частина інформації подана безпосередньо в декларації ПДВ, або в валютно-митній декларації (ВМД) у випадку здійснення зовнішньоекономічної діяльності ЗЕД, або в реєстраційних даних платника. У той же час чим вище частка інформації з фактора ризику, яку потрібно виявляти шляхом проведення виїзної документальної перевірки платників, тим більше витрат часу необхідно на перевірку такого фактора ризику.
Наведений у [2, 3] опис завдань, які потрібно виконувати інспекторам податкової служби, вказує на неможливість однозначного визначення одиниці трудовитрат по таких завданнях, і, отже, на необхідність шукати нестандартні підходи до вирішення завдання забезпечення рівномірності завантаження виконавців.
Виходячи з описаних вище характеристик завдань із перевірки факторів ризику платників, а також з існуючої практики роботи підрозділів податкового аудиту, можна виділити такі типи завдань за складністю:
- платники, що заявили в декларації відшкодування ПДВ на суму більше "граничної";
- платники, що показали в декларації ПДВ = 0 при валових доходах більше "граничних";
- платники, у яких за декларацією відношення суми ПДВ до валового доходу менше "граничного" (і менш ? ставки ПДВ) при валовому доході більше 100 тис. грн.;
- інші платники, крім тих, що перевіряються податковою міліцією.
При значному розмірі існуючої бази платників податків по багатьох інспекціях сортування завдань зі зростання (убування) однієї з трьох зазначених раніше характеристик показує положистість зростання (убування). У той же час, якщо кількість платників податків по базі розділити на кількість інспекторів у відповідному підрозділі, то стає видним значне завантаження кожного інспектора.
Наявність розмежування типів завдань по складності (і термінам) їхньої перевірки дозволяє застосувати принцип послідовної роздачі завдань - тобто розподіляти між співробітниками не весь обсяг цілком, а його частини по убуванню їхньої складності. Мається на увазі, що спочатку необхідно розподілити між інспекторами завдання, по яких заявлена велика сума відшкодування ПДВ. Потім завдання, у яких податковий кредит дорівнює податковим зобов'язанням при значній сумі валових доходів. Далі завдання, у яких відношення суми ПДВ до валового доходу менше заданого значення. При цьому останні два типи завдань можуть мінятися по черзі залежно від суми податкового кредиту. Він вважається як різниця 20 % оподатковуваного валового доходу і суми ПДВ по декларації. Інші завдання розподіляються в останню чергу.
Положистість зростання (убування) характеристик завдань при їхньому сортуванні і велика кількість завдань, що припадають на одного інспектора, дозволяють застосувати принцип "ротора". Це означає, що після сортування за тією або іншою ознакою роздача завдань відбувається так: починаючи з першого, кожне наступне завдання дається іншому інспекторові. Коли число розданих завдань зрівняється з кількістю інспекторів у підрозділі, то наступне завдання дається тому ж інспекторові, якому було дане перше. Далі зберігається той самий порядок чергування інспекторів при

 
 

Цікаве

Загрузка...