WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Цільовий підхід до модернізації діяльності податкової служби - Реферат

Цільовий підхід до модернізації діяльності податкової служби - Реферат

%), інші джерела, з яких основним виявилося зовнішнє запозичення, дають не більш ніж 5 % від загальної суми коштів. Обсяг ВВП з урахуванням 8,5 % реального зростання, а 8,2 % інфляції за 2003 рік досягнув величини у 258 млрд грн [16], тобто державне навантаження на економіку склало за 2003 рік величину: .
За методологією А. Ілларіонова, ця величина повинна нормуватись на рівень економічного розвитку, який при існуючих середньосвітових ВВПЛ має сьогодні величину, яка належить проміжку від до . Важко очікувати в цьому випадку значних тривалих темпів розвитку економіки. Положення покращиться у випадку виходу з тіні значної частини тіньового сектора. Крім того, цей крок повинен збільшити рівень довіри у суспільстві. Світова служба оцінювання (World Values Surveys [15]) вимірювала показник довіри у 41 ринковій країні за допомогою питання: "Чи можна довіряти більшості людей?". Параметр довіри визначався при кількості респондентів від 900 до 2 800 осіб, вибраних з умови репрезентативності вибірок [24].
Емпіричний аналіз демонструє наявність щільного додатного взаємозв'язку між рівнем довіри та рівнем зростання доходів, тобто збільшення рівня довіри на 15 % дає стабільне економічне зростання на 1 % (рис. 3).
Рис. 3. Довіра та економічне зростання
Детінізація економіки стає головним чинником економічного розвитку у найближчі роки, і, крім того, має можливість суттєвого збільшення рівня довіри у суспільстві.
Вирішення проблеми детінізації економіки можливе за допомогою важелів державного регулювання, серед яких головним є податкове законодавство. Можна виділити два основних шляхи детінізації: ліберальний, коли податкові ставки зменшуються та одночасно збільшуються ставки штрафних санкцій, і адміністративний, коли зміцнюється силовий апарат. Якщо держава цілком розраховує на застосування силових методів стягнення, цей шлях веде до погіршення головного показника ефективності податкової служби, про який уже згадувалося.
Щодо іншого рівня фактора оподаткування доходів громадян, то за останній рік тут зроблено деякі кроки у напрямі зменшення податкового тиску. Перехід до плоскої шкали оподаткування доходів громадян зменшив податковий тиск для всіх категорій платників податків. Введення цих перетворень, на жаль, було здійснено із запізненням, а внаслідок зростання ефективної ставки оподаткування доходів громадян надходження від прибут-кового податку зменшаться відносно потенційного рівня у 2004 році (при незмінній податковій системі) практично на 4 млрд грн. Крім того, введення соціальної податкової пільги замість неоподаткованого мінімуму порушує існуючу ієрархію доходів громадян [19]. Якщо розглядати цей крок з позицій детінізації економіки, то швидше для виведення з тіні фонду заробітної плати. До головної причини недостатності цього кроку звичайно відносять високий рівень соціальних платежів, який за своєю суттю є податком на фонд заробітної плати. Величина пенсійного фонду (24,7 млрд грн у 2003 році) суттєво перевищує надходження від будь-якого іншого податку і є суттєвим стримуючим елементом на шляху зростання фонду заробітної плати.
У найближчі десять років перед Україною постає надзвичайно важливе завдання частково подолати економічне відставання від середньоєвропейського рівня для здійснення необхідних економічних умов вступу до Євросоюзу. Здійснення цих планів неможливе в наведені строки через значне відставання України від країн Євросоюзу з основних показників економічного розвитку. Положення можна покращити шляхом детінізації української економіки за допомогою важелів державного регулювання, головними з яких є зміни податкового законодавства, що призведуть до зменшення податкового тиску як на економіку взагалі, так і на окремого громадянина. Однак цей шлях в експортно-орієнтованих економіках може не призвести до очікуваного ефекту, оскільки відомо, що тільки реформування податкової системи не в змозі покращити положення [3]. Трансформація податкового законодавства повинна супроводжуватися реформуванням адміністративної системи, реформування якої хоч і почалось у 1997 році, практично не призвело ні до яких наслідків, навпаки, вся керованість значного за обсягом бюрократичного апарату (включаючи податкову службу) зростає [1]. У цих умовах постає питання зменшення повноважень держави, які гальмують економічний розвиток, здійснення адміністративної реформи (скорочення кількості регулюючих інстанцій), зменшення державного навантаження за рахунок дійсного (а не декларованого) скорочення збройних сил та частково перехід від так званої "безкоштовної" медичної допомоги до страхової медицини, для тих верств населення, які в змозі сплатити її послуги.
Література:
1. Авер'янов В. Адміністративна реформа і правова наука // Право України. - 2002. - № 3. - С. 20-27.
2. Аткинсон Э.Б., Стиглиц Д.Э. Лекции по экономической теории государственного сектора. - М.: Аспект Пресс, 1995. - 831 с.
3. Бродский Б.Е. Теневые структуры и виртуальные "ловушки": модели неформального сектора в переходных экономиках // Экономический журнал ВШЭ. - 2000. - № 4. - С. 433-453.
4. Бюджет 2004 року. - Київ, 2003. - 83 с.
5. Бюджетний кодекс України. - К.: Атіка, 2003. - 80 с.
6. Вітлинський В.В. Моделювання економіки: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2003. - С. 320-322.
7. Вітлінський В.В. Верченко П.І., Сігал А.В., Наконечний Я.С. Економічний ризик: ігрові моделі: Навч. посібник. - К.: КНЕУ, 2002. - С. 198-202.
8. Дягтерев А., Маликов Р. Коррупционная основа административных барьеров // Вопросы экономики. - 2003. - № 11. - 78-88 с.
9. Захаров В.Б. Основи системного аналізу об'єктів і процесів. - К.: КНУБА, 2000. - 95 с.
10. Илларионов А. Уровень государственной нагрузки на экономику и темпы ее развития //Вопросы экономики. - 2000. - № 1. - С. 4-20.
11. Інформаційний довідник. Розвиток та модернізація Державної податкової служби України. - 2002. - № 2. - 132 с.
12. Конституція України. - Київ: Юрінком, 1996. - 80 с.
13. Корнаи Я. Чесность и доверие в переходной экономике // Вопросы экономики. - 2003. - № 9. - С. 4-7.
14. Лондарь С.Л. Моделі прийняття рішень з проблем вдосконавлення податкової політики в умовах ринкової трансформаційної економіки України. - Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2001. - 274 с.
15. Марченко С. Вплив державних запозичень на інвестиційну складову системи держави // Вісник НБУ. - 2003. - № 11. - С. 56-59.
16. Мельничук В. Почти детектив: Сколько дней было в прошлом бюджетном году // Зеркало недели. - 2004. - № 4 (479). - С. 1,8.
17. Опарін В., Федосов В. Концептуальні основи фінансової стратегії економічного зростання // Економіка України. - 2002. - № 2. - С. 10-20.
18. Панасюк Б. Податковий кодекс-барометр становища суспільства // Економіка України. - 2002. - № 12. - С. 12-20.
19. Скрипник А., Беляев В. Ожидаемые последствия перехода к плоской шкале налогообложения доходов граждан // Економіст. - 2003. - № 10. - С. 40-43.
20. Скрипник А., Литвиненко С. Оптимізація податкових ставок та їх вплив на детінізацію економіки // Вісник НБУ. - 2002. - № 5. - С. 52-59.
21. Скрипник А.В. Державне регулювання трансформаційної економіки: (аспекти моделювання): Монографія. - Ірпінь, 2002. - 312 с.
22. Скрипник А.В. До питання про державне регулювання економіки // Фінанси України. - 2003. - № 6. - С. 86-94.
23. Стиглиц Дж. Куда ведут реформы // Вопросы экономики. - 1999. - № 7. - С. 10-30.
24. Zak P.I., Knack S. Trust and growth // Economic Journal. - 2001. - v. VIII. - № 470. - Pp. 295-321.

 
 

Цікаве

Загрузка...