WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Цільовий підхід до модернізації діяльності податкової служби - Реферат

Цільовий підхід до модернізації діяльності податкової служби - Реферат


Реферат на тему:
Цільовий підхід до модернізації діяльності податкової служби
На сучасний момент Україна стоїть на переломному етапі власного розвитку. На нашу думку, існує два можливих варіанти розвитку подій. Один - назавжди залишитися ізгоєм серед країн Європи, країною з низьким рівнем життя, значною імміграцією практично в усі країни з кращими показниками розвитку, одним з найбільших в Європі рівнів корумпованості суспільства та надзвичайно низьким рівнем довіри у суспільстві [18, 19]. Інший - зробити все можливе для досягнення рівня економічного розвитку, достатнього для вступу до Євросоюзу [17]. Однією із головних функцій, які виконує держава в умовах ринкової економіки, є перерозподіл ресурсів, що досягається за рахунок функціонування податкової системи. В ідеалі воно повинно досягатися за рахунок важелів, які не порушують ефективності функціонування власності. Це веде до значної конкуренції між цілями соціальної справедливості та економічної ефективності [2].
У нашій країні положення ускладнюється завдяки існуванню з часів соціалізму багаточисельних соціальних обов'язків держави, які практично не можна виконати.
Виходячи з цього, більшість досліджень вітчизняних науковців присвячено розв'язку задачі Лаффера, тобто визначення величин податкових ставок, які вирішують питання максимізації бюджету країни [14]. За межами цього підходу залишаються питання ефективності використання бюджетних коштів та впливу фіскальної спрямованості податкової політики на темпи економічного розвитку. Інший підхід використовується в країнах з розвиненими ринковими відносинами, там рівень державних витрат максимізує функцію соціального добробуту суспільства, яка, відповідно до підходу, певним чином залежить від функцій корисності його окремих членів [2]. На нашу думку, ні перший, ні другий підхід не можуть розв'язати проблем української економіки, оскільки вони спрямовані на вирішення тактичних питань (ex post), у той час коли існуюча ситуація потребує вирішення стратегічних (ex ante). Хоча у деяких країнах неконституційним вважається розрахунок параметрів оподаткування, виходячи з цілей (ex ante), проте складне економічне становище України не дає можливості вибору, тобто вибір цілей функціонування податкової системи повинен здійснюватися не тільки з урахуванням існуючого становища, але з наданням пріоритетів цілям економічного розвитку.
Розглянемо з цих позицій підходи до моделювання діяльності податкової служби України. Використання системного підходу до проблеми моделювання системи оподаткування дозволяє здійснити побудову системи ієрархій пріоритетів розв'язку окремих проблем і конкретніше виявити причинно-наслідкові взаємозв'язки окремих елементів податкової системи.
У першу чергу проаналізуємо з погляду загальних положень системного аналізу структури та цілі державної податкової служби України. Використовуємо найбільш розповсюджене визначення системи [9]: "Система - це множина елементів , на якій реалізується наперед задане відношення () з заданими властивостями ()".
Податкова система - це є штучно утворена система для задоволення потреб суспільства. Не зупинятимемось на загальних цілях податкової системи, широко відомих з літературних джерел [9]. Розглянемо детальніше ієрархію цілей податкової системи України, що пов'язані сучасним економічним становищем, та запропонованих цілей економічного розвитку.
Ключовим для створення будь-якої системи є поняття зовнішнього середовища. "Зовнішнє середовище - підмножина елементів навколишнього середовища, що чинять істотний вплив на систему" [6, 7]. Для здійснення управління системою, в сукупності організаційних елементів системи повинні бути управляючі елементи та елементи управління. Тобто система може складатися не менше ніж із трьох елементів, одним з яких є зовнішнє середо-вище. Загальну схему трьохелементної системи податкової служби можна зобразити так (схема 1):
Схема 1. Трьохелементна система податкової служби
Вих. - вихідна інформація щодо запропонованих сценаріїв змін податкового законодавства;
К.Д.1 - керуючі дії щодо відстрочок або інтенсифікації процесу оподаткування (тактичні цілі);
К.Д.2 - керуючі дії щодо змін податкового законодавства (стратегічні цілі);
З.З. - зворотний зв'язок (інформація відносного виконання планових показників бюджету);
Вх. - вхідна інформація щодо поточного економічного стану зовнішнього середовища.
У запропонованій схемі як зовнішнє середовище виступає економіка країни. Керуючим елементом може виступати орган, який має найбільш повне уявлення щодо фінансового становища країни. Згідно з Конституцією України (ст. 116) та Бюджетним кодексом України (ст. 50) "Міністерство фінансів України здійснює прогнозування та аналіз доходів бюджету і має виключне право надання відстрочок до сплати податків..." [5]. Це означає, що при вирішенні тактичних завдань управляючим елементом для податкової системи України повинно бути Міністерство фінансів України.
Крім тактичних завдань (наповнення бюджету), податкова система виконує регулюючі функції щодо цілей економічного розвитку. Такі цілі відносяться до стратегічних і повинні виконуватися на тривалому проміжку часу. Відповідно до Конституції України (ст. 85) до повноважень Верховної Ради України належить "Затвердження загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального, національно-культурного розвитку, охорони довкілля" [12]. Тобто стратегічні цілі для податкової служби України шляхом прийняття відповідних законів і законодавчих актів визначає Верховна Рада.
Якщо Верховна Рада України затверджує пропозиції щодо змін законодавства, то розробникам відповідних актів, які реалізовуватимуть пріоритети національного розвитку, повинно виступати Мінекономіки з питань Європейської інтеграції. Головним інструментом реалізації вибраного шляху розвитку є фіскальна політика держави, яку підтримує більшість населення.
Розглянемо послідовність кроків створення функціональної податкової системи, яка б відповідала загальним принципам системного аналізу (схема 2):
Схема 2. Послідовність створення функціональної податкової системи
Подана схема, насамперед, уявляє стратегічні цілі формування державних інститутів, призваних забезпечити основні пріоритети національного розвитку. На жаль, за час створення незалежної України переважали тактичні питання забезпечення життєдіяльності держави, і тому створення державних інститутів проводилося на основі існуючих зарубіжних аналогів, ігноруючи факт, що до сучасного становища ці країни пройшли тривалий шлях еволюційного розвитку. Сьогодні, коли можна стверджувати, що визначені пріоритети розвитку на національному рівні (вступ до Євросоюзу), стали відомі основні фактори державного регулювання, які мають суттєвий вплив на темпи розвитку економіки [10]. Крім того, коли стали відомі основні особливості, властиві саме українській економіці, необхідно зробити вибір власного шляху реалізації цілей національногорозвитку. Вибір методів реалізації пріоритетів національного розвитку належить до другого блоку схеми 2. Звичайно, цей крок ще не зроблено, існує декілька спроб здійснити цей крок методом аналогів [17]. Але на думку відомого спеціаліста з питань розвитку трансформаційних економік Я. Корнаї, цей метод надзвичайно важко здійснити, оскільки він не враховує попередній шлях розвитку та основні національні особливості [13]. Саме на цьому етапі доцільне використання економіко-математичного моделювання, яке здатне забезпечити суспільство достатнім рівнем знань щодо можливих варіантів розвитку подій, залежно від прийняття

 
 

Цікаве

Загрузка...