WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Функції податкового менеджменту у фінансовій діяльності підприємства - Реферат

Функції податкового менеджменту у фінансовій діяльності підприємства - Реферат

сільськогосподарської діяльності або ті, що надають їм послуги, мають ставку податку на прибуток 0 % [10, с. 53].
У Латвії підприємства стимулювалися поступовим зниженням ставки податку на прибуток з 25 % у 2001 році до 15 % у 2004 [10, с.53].
У країнах ЄС фінансова діяльність підприємства стимулюється у більшості випадків не фінансовими позиками та дотаціями, а податковими важелями, тобто зниженням податкового тиску, тим самим широко застосовуючи функцію податкового стимулювання [10, с. 55].
Існує світова практика застосування податкових стимулів для залучення закордонних вкладень, створюючи так звані податкові гавані та офшорні зони. Наприклад, у таких містах, як Лондон, Нью-Йорк або штат Каліфорнія у США, встановлено суттєві податкові пільги для національних та іноземних компаній.
В офшорних зонах створюється пільговий режим оподаткування тільки для іноземних компаній. Подібних гаваней та офшорних центрів у світі нараховується близько ста [8, с. 36 ].
Застосовуючи в обліку підприємства прискорену амортизацію тим самим воно занижує базу оподаткування, тобто зменшує залишкову вартість основних засобів [3, с. 38].
Одним із перспективних джерел поповнення ресурсів підприємств може бути інвестиційний податковий кредит, що є складовим елементом функції податкового стимулювання.
Інвестиційний податковий кредит - це відстрочка плати податку на прибуток на визначений строк із метою збільшення фінансових ресурсів підприємства для здійснення інноваційних програм, які у свою чергу збільшать масу прибутку, а отже, і податкових платежів [4, с. 80].
Функція контролю у податковому менеджменті є важливою умовою ефективної діяльності підприємства. Контроль забезпечує виконання правил бухгалтерського обліку і звітності, законодавчих основ оподаткування [2, с. 101].
Окремі науковці функцію фінансового аналізу на підприємстві відносять до складових елементів податкового менеджменту. На їх думку, за допомогою аналізу "забезпечується кількісна і якісна оцінка всіх змін, що відбувається в об'єкті управління щодо встановлених завдань і програм" [2, с. 98-99].
Для ефективного управління податковими платежами на підприємстві необхідно: досконало знати податкове законодавство; оперативно реагувати на зміни у податковому законодавстві, інших нормативних документах [6, с. 27].
Для виконання функцій податкового менеджменту підприємству необхідно мати певний рівень підготовки менеджерів та аналітиків.
Недостатнє або невміле застосування функцій податкового менеджменту може призвести не тільки до дуже несприятливих фінансових наслідків, а й спричинити банкрутство підприємства.
Будь-якій державі при формуванні податкової політики необхідно пам'ятати, що надмірні податки пригнічують вітчизняного товаровиробника та відлякують іноземних інвесторів [12, с. 200]. Тому не дивно, що новий уряд України почав свою діяльність з нової податкової політики. Так, згідно з рішенням Кабінету Міністрів України затверджено план заходів щодо виконання у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям", де передбачається створення прозорої ефективної системи оподаткування.
Це означає, що податки будуть зрозумілими, стабільними та низькими, але платити їх зобов'язані всі. Крім того, заплановано до кінця 2005 року провести кодифікацію податкових законів, що значно спростить їх викладення, максимально зблизить принципи податкового та бухгалтерського обліків, а головне дозволить провести адаптацію фіскального законодавства до принципів та директив Європейського Союзу.
Новою податковою політикою передбачається скасування фіскальних платежів, адміністрування яких є невиправдано витратним. Наприклад, вивчається доцільність запровадження альтернативного податку на активи з метою запобігання штучній податковій збитковості.
Окремо планується забезпечити адаптацію законодавства з обкладення податком на додану вартість до принципів і критеріїв Шостої директиви Європейського Союзу (з окремими винятками щодо послуг соціального характеру) та уніфікації правил обкладення податком на прибуток з міжнародними стандартами обліку із скасуванням дискримінаційних норм щодо окремих сфер або видів діяльності.
Планується запровадити єдиний соціальний внесок, до якого включатимуться внески до фондів соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на випадок безробіття та від нещасного випадку на виробництві.
Заплановано адаптувати фіскальне законодавство до принципів і директив ЄС, а у сфері тарифно-митного законодавства - до стандартів СОТ (з урахуванням інтересів внутрішніх системних ринків на перехідному етапі).
Передбачається до кінця цього року розширити базу оподаткування за рахунок запровадження податку на нерухомість [1].
На нашу думку, саме такі зміни у податковій політиці можуть сприяти будь-якому підприємству ефективно виконувати функції податкового менеджменту, а головне завжди здійснювати свою діяльність з прибутками.
Література:
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2005 р. № 324 "Про заходи щодо виконання у 2005 році Програми діяльності Кабінету Міністрів України "Назустріч людям". - //www. liga. kiev. ua
2. Безгубенко Л.М., Безгубенко О.Ю. Синергійні елементи й ефекти податкового менеджменту // Фінанси України. - 2001. - № 10. - С. 97-101.
3. Василькова Т.В. Удосконалення планування податкових платежів // Фінанси України. - 2003. - № 6. - С. 36-39.
4. Дорошенко Т.В. Податковий кредит у формуванні інвестиційних ресурсів підприємств // Фінанси України. - 2002. - № 4 .- С. 80-84.
5. Кізима А.Я. Податкове планування у системі податкового менеджменту // Фінанси України. - 2003. - № 2 - С. 15-20.
6. Конторщикова О. Податковий менеджмент як інструмент податкових платежів // Економіка. Фінанси. Право. - 2002. - № 8. - С. 25-27.
7. Крисоватий А.І., Кощук Т.В. Гармонізація оподаткування у парадигмі загальнодержавних інтересів // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С. 109-117.
8. Литвиненко Є.О. Податкове стимулювання інвестиційної діяльності промислових підприємств // Фінанси України. - 2004. - № 11. - С. 33-39.
9. Савченко Т.Б. Альтернативний мінімальний податок як засіб презумптивного оподаткування // Фінанси України. - 2005.- № 1.- С. 30-35.
10. Нікитенко Д.В. Податкове стимулювання малого та середнього підприємства // Фінанси України. - 2005. - № 3. - С. 48-56.
11. Філоненко М., Баденко І. Теоретичні аспекти функцій менеджменту податків // Науковий вісник АДПСУ: Зб. наук. праць.- 2000. - № 2. - С. 120-124.
12. Шолудько Д. Експертні системи в міжнародному податковому плануванні // Науковий вісник АДПСУ: Зб. наук. праць. - 2001. - № 3. - С. 200-205.

 
 

Цікаве

Загрузка...