WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Функції податкового менеджменту у фінансовій діяльності підприємства - Реферат

Функції податкового менеджменту у фінансовій діяльності підприємства - Реферат


Реферат на тему:
Функції податкового менеджменту у фінансовій діяльності підприємства
В умовах ринку основною метою будь-якого підприємства є отримання максимального прибутку, як правило, у більшості випадків за рахунок розширення свого бізнесу або збільшення обсягу продажу, або підвищення ефективності управління.
Дана стаття присвячується дослідженню третього підходу, зокрема підвищення ефективності за рахунок удосконалення функцій податкового менеджменту.
Вагомий внесок у розвиток теорії та практики функцій податкового менеджменту зробили такі вчені, як Т. Юткіна, В. Федосов, О. Данілов, В. Буряковський, Т. Рева, А. Кізима, А. Єлісєєв та багато інших. Проте залишається ще багато невирішених питань, особливо впливу функцій податкового менеджменту на фінансову діяльність підприємства.
Метою даної роботи є дослідження особливостей функцій податкового менеджменту та їх взаємозв'язок із фінансовою діяльністю підприємства.
Податковий менеджмент як окрема галузь знань виник на початку ХХ століття і тепер набув широкого розвитку у сфері регулювання ринкового механізму фінансової діяльності підприємств за допомогою податків.
Більшість економістів розглядають податковий менеджмент у двох аспектах: щодо податкових служб або держави і щодо підприємств. Основною метою державних податкових служб є оптимізація фіскальної або регулятивної функції податків, за допомогою яких можна досягти ефективного управління податковими платежами.
Можна погодитися і з другим аспектом, де підкреслюється, що основним завданням податкового менеджменту на будь-якому підприємстві є мінімізація платежів до бюджету та цільових державних фондів на законних підставах [2, 6, 7, 11, 12 ].
Як показує досвід світової практики, мінімізація сплати податків на законних основах є не що інше як виконання підприємством функції податкового планування та прогнозування.
Функцію податкового планування та прогнозування окремі економісти характеризують як цілеспрямовану діяльність підприємства, яке здійснює її за допомогою сукупності планових дій і передбачає вибір оптимальних варіантів фінансово-господарської діяльності з метою збільшення прибутковості [2, с. 99; 5. с. 15-16 ].
Не випадково, на нашу думку, функцію планування у податковому менеджменті виділяють як головну серед основних, адже вона визначає, крім того, природу решти управлінських функцій, таких як: регулювання, стимулювання та контролю.
Податкове прогнозування - більш трудомісткий процес. Він вимагає проведення податкових досліджень, тобто збору і обробки аналітичних даних, отриманих у ході виконання поточних податкових зобов'язань. Все це необхідно для того, щоб судити про позитивні або негативні тенденції оподаткування фінансової діяльності підприємства.
Досить переконливо стверджують Крисоватий А.І. і Кощук Т.В. [7, с.112] про те, що саме за допомогою податкового планування і прогнозування, у межах чинного законодавства, можна скоротити власні податкові зобов'язання і при цьому не бути за це покараним, так як у даному випадку відсутні будь-які на це підстави.
Ми переконалися у тому, що у процесі податкового планування будь-якому підприємству можна передбачити: по-перше, вибір найбільш вигідного, з податкового погляду, місця розташування (реєстрації), його керівних органів, основних виробничих і комерційних підрозділів. По-друге, повне використання податкових пільг при нарахуванні податкових зобов'язань. По-третє, здійснити вибір найбільш ефективної організаційно-правової (юридичної) форми і структури, звичайно, з урахуванням характеру і цілей діяльності підприємства. По-четверте, привести бухгалтерський облік і звітність у відповідність із чинними нормами. По-п'яте, спланувати суми податкових платежів у майбутньому періоді за рахунок вибору найбільш раціональних з податкового погляду маршрутів руху грошово-матеріальних потоків, розміщення отриманих доходів і прибутків, а також шляхів і методів їх використання.
Крім того, підприємству доречно процес податкового планування здійснювати поетапно. Спершу сформувати мету і завдання своєї діяльності, а потім визначити сферу виробництва, але не забути врахувати регіональні особливості в оподаткуванні фінансово-господарської діяльності.
З виходом підприємства на світовий ринок, коли воно має закордонні дочірні фірми, філії, різні фінансові вкладення , різний правовий статус, де фінансові активи можуть виражатися в різних валютах, завдання податкового менеджменту суттєво ускладнюється. Наприклад, при здійсненні функції податкового планування необхідно аналізувати різні варіанти міжнародних корпоративних схем і конструкцій, контролювати значну кількість даних у реальному часі тощо [12, с. 202].
Основу функції регулювання у податковому менеджменті становить система економічних заходів оперативного втручання в хід виконання податкових зобов'язань підприємства.
Поділяємо думки тих учених, які стверджують, що податкове регулювання діяльності підприємства повинно стосуватися тільки тих питань, які не можуть бути забезпечені суб'єктами ринкових відносин, зокрема: податкові пільги, податкові санкції, оптимізація податкових ставок, регулювання граничного рівня споживання [2, с. 100 ].
У Нідерландах функцію регулювання здійснюють шляхом диференціації податкових ставок на прибуток від 25 % до 52 %. Наприклад, підприємство з 22 689 євро прибутку оподатковується за ставкою 29 %. Із збільшенням прибутку в чотири рази збільшуються і податкові ставки [10, с. 51].
У більшості країн Європейського Союзу з 2001 року запроваджується податкове стимулювання, стосовно середнього та малого бізнесу. В основу функції податкового стимулювання вони покладають зниження ставок основних податків. Так, у Бельгії з 2003 року корпоративний податок знижено з 39 % до 30 %. Для підприємств малого та середнього бізнесу - з 28,84 % до 24,25 % [10, с. 49 ].
В Іспанії з 2002 року для підприємств малого та середнього бізнесу, у яких величина прибутку не перевищує п'яти млн. євро ставка податку на прибуток знижена з 35 до 30 % [10, с. 49 ].
В Італії функцію податкового стимулювання застосовують шляхом звільнення від оподаткування прибутку новостворених підприємств протягом десяти років [10, с. 50].
У Німеччині підприємства, у яких річний прибуток не перевищує два млн. марок, оподатковуються за пільговою ставкою , що зменшується на 50 % порівняно з більш прибутковими підприємствами [10, с. 52].
У Франції нові підприємства стимулюються шляхом повного звільнення від податку на прибуток протягом перших двох років роботи, на 75 % - на третьому році, 50 % - четвертому, на 25 % - на п'ятому [10, с. 52].
У Литві підприємства, які більше 50 % одержують валового доходу від

 
 

Цікаве

Загрузка...