WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Формування податкової культури як завдання процесу модернізації ДПС України - Реферат

Формування податкової культури як завдання процесу модернізації ДПС України - Реферат

21].
Виходячи з принципів соціального партнерства і для виконання вимог Указу Президента України від 01.08.2002 № 683 / 2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади", з метою широкого та кваліфікованого інформування населення з найважливіших питань діяльності державної податкової служби та податкового законодавства через засоби масової інформації ДПА України та Національна спілка журналістів уклали Меморандум про співробітництво.
У жовтні 2002 року було укладено Меморандум між ДПА України та Інститутом масової інформації, який одночасно є представником "Репортерів без кордонів" у нашій країні. Поява нового документа знаменує ще один крок з метою реалізації стратегічного курсу ДПА на максимальну прозорість і відкритість роботи податкових органів, гармонізацію стосунків із платниками податків.
Стратегію розвитку податкової служби і виховання високої податкової культури населення спрямовано на десятиліття вперед.
Завдання формування нової свідомості дітей, школярів, "переформування" деформованої тоталітарним суспільством свідомості дорослих, створення позитивного іміджу ДПС, виховання прихильності громадськості до діяльності податківців сьогодні набуває особливої актуальності. Його виконання покликані забезпечити різні форми навчальної діяльності: семінари, навчальні лекції, ділові ігри, вікторини, брейн-ринги на податкову тематику тощо.
Крім того, для забезпечення системності роботи з молоддю, можливості використання ініціативи молодих ДПА України та Молодіжна податкова адміністрація уклали Меморандум про співпрацю. Предметом цього Меморандуму є поєднання зусиль в реалізації заходів відповідно до волонтерських програм ДПА України (мається на увазі проведення олімпіади на знання податкового законодавства, проведення студентських науково-практичних конференцій тощо).
В умовах постійного зростання кількості суб'єктів підприємницької діяльності, з одного боку, та обмеження чисельності працівників податкових органів, які проводять цю важливу роботу, з іншого - виникає необхідність постійного пошуку нових шляхів і методів її якісного виконання.
У розвинених країнах уже знайдено досить ефективні методи розв'язання цієї проблеми. Одним з них є залучення до цієї роботи громадських податкових консультантів з-поміж студентів, пенсіонерів і колишніх працівників податкових органів.
Для проведення широкомасштабної масово-роз'яснювальної роботи податкового законодавства серед населення та формування належного рівня його податкової культури в структурі ДПС створюється інститут волонтерів - громадських податкових консультантів.
У загальному розумінні волонтерський рух - це доброчинна діяльність, яка здійснюється фізичними особами на засадах неприбуткової діяльності, без отримання ними заробітної плати, без просування по службі, заради добробуту та процвітання суспільства.
Головною метою діяльності волонтера податкової служби є сприяння податковим органам у налагодженні партнерських відносин між податковими органами та платниками податків; формування об'єктивного погляду на необхідність добровільної сплати податків і роль податкової служби у виконанні цієї функції держави; проведення цілеспрямованої постійної пропаганди необхідності загальної податкової грамотності; нала-годженні ділових контактів з громадськими організаціями, що представляють і захищають інтереси платників податків.
Державною податковою адміністрацією України було також укладено угоди про взаємне співробітництво з найбільшими і найвпливовішими громадськими організаціями, що представляють і захищають інтереси платників податків: Українським союзом промисловців і підприємців, Національним клубом лідерів громадських об'єднань підприємців, Асоціацією платників податків.
Програми співробітництва з цими організаціями передбачають широкий спектр взаємовигідної роботи: від експертиз проектів нормативно-правових актів у сфері оподаткування до вирішення конфліктних ситуацій, що виникають.
16 травня 2002 року представники 15 громадських організацій підприємців, юристів, споживачів провели установчі збори і створили громадську колегію при ДПА України, діяльність якої дає можливість податковій службі здійснювати відкриту, прозору податкову політику, залучаючи широкі кола платників податків до вирішення державних проблем. Громадська колегія - незалежний консультаційний орган, діяльність якого покликана забезпечити зворотний зв'язок із платниками податків, узагальнення громадської думки та рекомендацій щодо роботи податкових органів, контроль за процесом модернізації ДПС. Державній податковій службі необхідна підтримка громадськості щодо реформування податкової сфери.
Лише у співпраці податківців і громадськості можливе досягнення паритетності у діях платників податків і держави, суттєве зменшення рівня податків як засобу стимулюючого впливу на розвиток підприємницької активності, поліпшення цивілізованого відношення держави до різних соціальних груп як платників податків.
Основна мета такої співпраці полягає у досягненні максимальної добровільної сплати податків. Це вигідно державі, тобто і податковій службі, оскільки держава здешевлюватиме функцію збору податків. А податкова служба витрачатиме менше зусиль на законослухняного платника і зможе більше уваги приділяти тим, хто навмисно ухиляється від сплати податків. Це вигідно і платникам податків, оскільки правильне застосування податкового законодавства збереже їх від штрафів і санкцій, зменшить кількість перевірок тощо.
Вважаємо, що особливо ефективною може бути й індивідуальна роз'яснювальна робота з населенням. До періоду стабілізації податкового законодавства пересічний платник податків у першу чергу потребує консультаційної допомоги, а не штрафних санкцій.
Вчасна й оперативна консультаційна робота підвищує обізнаність платників податків, поглиблює їх знання податкового законодавства, зменшує кількість конфліктних ситуацій, сприяє налагодженню цивілізованих партнерських відносин між органами влади, контролюючими органами та платниками податків.
Як видно із зазначеного вище, діяльність із платниками податків стає одним із основних напрямів модернізації ДПС.
Література:
1. Выходец А., Кизилова Э. Культура и этика взаимоотношений налоговых инспекторов с налогоплательщиками. - Киев, 1999. - С. 4.
2. Сулим В. Поняття податкової дисципліни // Вісник податкової служби України. - 2000. - № 34. - С. 61-64.
3. Воїнова Т., Павленко О. Деякі питання формування податкової культури в сучасних умовах // Вісник податкової служби України. - 2000. - № 37. - С. 55-59.
4.Державна податкова служба в цифрах і фактах : 2001 рік. // Вісник податкової служби України. - 2002. - № 12. - С. 8.
5. Податкова служба США: досвід, напрацювання, перспективи // Вісник податкової служби України. - 2002. - № 31. - С. 62-63.
6. Онищенко В.А. Організація роботи з платниками податків у податковій службі України // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 28. - С. 49-60.
7. Громадським звязкам - підвищену увагу // Вісник податкової служби України. - 2002. - № 41. - С. 21.

 
 

Цікаве

Загрузка...