WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Уникнення подвійного оподаткування як напрям удосконалення інституту зовнішньоекономічного співробітництва в Україні - Реферат

Уникнення подвійного оподаткування як напрям удосконалення інституту зовнішньоекономічного співробітництва в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Уникнення подвійного оподаткування як напрям удосконалення інституту зовнішньоекономічного співробітництва в Україні
Розширення міжнародного співробітництва, переміщення капіталу, товарів, послуг неминуче породжують багатомірність (подвійність) опо-даткування. Подвійне оподаткування характеризує таку ситуацію, коли відбувається як горизонтальне, так і вертикальне накладання одних податків на інші, а це неминуче супроводжується негативними економічними наслідками. За умови зміцнення міжнародного економічного співробітництва та глобалізації економіки розв'язання проблеми подвійного оподаткування стає складовою міждержавної координації.
Подвійне оподаткування - це випадки, коли об'єкт податку або його платник оподатковується в рамках однієї або кількох фіскальних юрисдикцій податком певного виду більше, ніж один раз.
Розрізняють подвійне економічне та юридичне оподаткування. Под-війне економічне оподаткування - це ситуація, коли з одного й того ж доходу податок платять декілька його послідовних отримувачів. Подвійне юридичне оподаткування - це ситуація, коли один і той самий платник податків обкладається відносно одного й того ж доходу однаковими або співставленими податками два і більше рази за один період. Подвійне юридичне оподаткування здебільшого зустрічається у випадках ведення господарської діяльності в міжнародному масштабі внаслідок одночасного застосування принципів резидентства та територіальності декількома країнами щодо одного й того ж доходу платника податків Уникнення подвійного юридичного оподаткування можливе, коли країна постійного місцеперебування платника податків може дозволити йому при виконанні податкових зобов'язань врахувати податки, виплачені за кордоном. Це може бути системи податкових заліків (Exemption Method) або податкових кредитів (Foreign Tax Credit).
Система податкових заліків передбачає, що сума податків, сплачених в іноземній юрисдикції за принципом територіальності утворення доходів, вираховується при підрахунку прибутку, який обкладається податком компанії ( доходів фізичної особи) в юрисдикції її резиденства.
Система податкових кредитів дає право вираховувати суму податків, сплачених за кордоном, із суми податкових зобов'язань фізичної чи юридичної особи. Система податкових кредитів є більш вигідною для платника податків в умовах подвійного міжнародного оподаткування, порівняно з системою податкових заліків. Пояснимо це на прикладі.
Корпорація N є резидентом країни А, але підприємницьку діяльність веде не тільки в країні А, але й в країні В. Від підприємницької діяльності в країні А корпорація N одержала прибуток в розмірі 60 одиниць. Крім того, із іноземної країни В (джерела доходів корпорації N) дохід у сумі 40 одиниць репатріюється в країну А. Податкова ставка в А становить 20 %, податкова ставка у В - 30 %.
1. Податкові заліки.
Податкові зобов'язання N в В: 40 х 30 / 100 = 12 одиниць.
Податкові зобов'язання N в А: (дохід в А + дохід в В - іноземні податки) х внутрішня податкова ставка:
(40 + 60 - 12) х 20 / 100 = 17,6 одиниць.
Загальна сума сплачених податків : 12 + 17,6 = 29,6 одиниць.
Чистий дохід корпорації N: 100 - 29,6 = 70,4 одиниці.
2. Податковий кредит.
Податкові зобов'язання N в В = 40 х 30 / 100 = 12 одиниць.
Податкові зобов'язання N в А: (дохід в А + дохід у В) х внутрішня податкова ставка - сума сплачених податків в В:
(40 + 60) х 20 / 100 - 12 = 8 одиниць.
Чистий дохід корпорації N: 100-20 = 80 одиниць.
3. За умови незастосування жодного із засобів уникнення подвійного оподаткування:
Податкові зобов'язання N у В = 40 х 30 / 100 = 12 одиниць.
Податкові зобов'язання N в А: (дохід в А + дохід у В ) х внутрішня податкова ставка
(40 + 60) х 20 / 100 = 20 одиниць.
Загальна сума сплачених податків : 12 + 20 = 32 одиниць.
Чистий дохід корпорації N: 100 - 32 = 68 одиниць.
Саме податковий кредит у країнах, які розвиваються, є одним із факторів, що стимулює діяльність іноземних інвесторів. Його розмір визначається не тільки реально сплаченим обсягом податку, але й його величиною, яка повинна бути справленою за відсутності податкових знижок у приймаючій країні. У деяких державах межа цього кредиту фіксується. Наприклад, у видобувній промисловості Мексики вона становить 20 % від обсягу інвестицій, а для дрібних компаній її підвищено до 25 %. Податковий кредит застосовується для регулювання певних видів діяльності іноземних компаній. У тій самій Мексиці запроваджено обмеження для зменшення питомої ваги місцевих ресурсів із низьким ступенем обробки у вартості експортованих товарів.
Сертифікат на одержання податкового кредиту надається лише підприємствам-експортерам, у яких його питома вага сягає не менш 30 % вартості всього експорту, а вартість, відповідно, не перевищує 10 % від неї. У Мексиці, Малайзії та Пакистані право на податковий кредит здобувають компанії, що ведуть НДДКР і сприяють підвищенню кваліфікації робочої сили4.
Уникнення подвійного оподаткування за допомогою системи податко-вих заліків і системи податкових кредитів досягається шляхом підписання країнами двосторонніх угод.
Окремі угоди можуть містити в собі спеціальні статті, в яких говориться про особливі обмеження на певні пільги щодо оподаткування. Міжнародні угоди укладаються на двосторонній основі, але є випадки, коли підписуються багатосторонні угоди. Чинне податкове законодавство України передбачає уникнення подвійного оподаткування лише на основі підписання двосторонніх податкових міжнародних угод. Звичайно, такі угоди поширюються на податки з доходів і майна, але в окремих випадках можуть стосуватися й інших податків.
Укладання міжнародних податкових угод між країнами націлене на:
- уникнення подвійного оподаткування;
- розподіл прав оподаткування (між державою, яка є джерелом доходу, та державою, резидент якої є одержувачем таких доходів);
-забезпечення захисту вітчизняних суб'єктів господарювання, що проводять зовнішньоекономічні операції;
- обмеження ставки оподаткування пасивних доходів у державі - джерелі виникнення доходу (прибутку), а саме дивідендів, процентів та роялті;
- викриття фіскальних злочинів у країні;
- створення сприятливих умов для залучення прямих іноземних інвестицій.
Підставою для практичного застосування переваг міжнародних до-говорів конкретним платником податку є підтвердження, підписане ком-петентними податковими органами держави, з якою укладено договір, із печаткою, яке підтверджувало б, що на дату виплати доходів особа (юридична або фізична) була резидентом даної країни.
Інтеграція національної економіки в систему світогосподарських зв'язків зумовила те, що Україна також зіткнулася з проблемою подвійного оподаткування й активно почала використовувати в своїй податковій політиці міжнародні податкові угоди. Станом на 01.01.2002 року наша держава мала більше тридцяти чинних двосторонніх податковихугоди, що цілком відповідало рівню провідних країн світу. Ще з дев'ятьма країнами згідно зі статтею 7 Закону України "Про правонаступництво в Україні" застосовуються угоди колишнього СРСР про уникнення подвійного оподаткування. А оподаткування доходів нерезидентів, які

 
 

Цікаве

Загрузка...