WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Теоретична концептуалізація оподаткування в умовах транзитивних економік - Реферат

Теоретична концептуалізація оподаткування в умовах транзитивних економік - Реферат

вигідніше оподатковувати більші обороти при меншому контролюючому втручанні.
Таким чином, саме виходячи із завдань і потреб держави в умовах перехідної економіки чи "молодої ринкової економіки" можна запропонувати такі концептуальні підходи щодо розвитку податкової системи:
- паралельне застосування множини податків та єдиного податку для різних суб'єктів господарювання (залежно від величини суб'єкта бізнесу). З часом можливим стане перехід на стимулювання малого бізнесу за практикою розвинених країн: не шляхом запровадження єдиного податку, а через застосування необхідності сплати всіх податків, однак за зниженими ставками. Для останнього обов'язковою умовою є не лише розвиток малого бізнесу до рівня, що дозволяє утримувати власний фінансовий апарат, а й наявність розвиненої інфраструктури податкових консультацій;
- рівносильне використання податків на споживання і прямих прибуткових податків як основних складових податкової системи. Широке застосування універсальних акцизів виглядає необхідним через потребу вироблення механізму акумуляції коштів, що одночасно мав би і розширену базу оподаткування (для забезпечення зростаючих фіскальних потреб), і страхував би доходи бюджету від інфляції шляхом прив'язки надходжень до зміни рівня цін. Розшарування ж населення піднімає питання соціальної справедливості у перерозподільних відносинах. Паралельно, поступове зростання грошових доходів громадян з часом дозволяє застосовувати більш справедливі форми оподаткування (прямі податки);
- на початкових етапах трансформації економіки - використання доходів юридичних осіб як основних об'єктів прибуткового оподаткування та широке застосування неявних методів перерозподілу незадекларованих доходів населення через податки на споживання;
- після досягнення стабілізації економічної ситуації застосування знижених ставок непрямих податків на товари масового внутрішнього споживання. Саме так можна наблизитися до оптимізації податкового тягаря адекватно доходам населення;
- на перших етапах розвитку застосування посиленого та жорсткого податкового контролю з наступним переходом до ідеології партнерських відносин з платниками після стабілізації економіки країни та переорієнтації функціонування оподаткування на умови чіткого превалювання визначених форм.
Схематично викладене зображено на рис. 1.
Етапи розвитку податкової системи в умовах трансформаційної економіки Аспекти функціонування податків
Фіскальний (як методу акумуляції грошових коштів держави) Соціально-економічний Адміністративно-управлінський
І (початковий етап трансформації від адміністративно-командних методів управління економікою до організації її функціонування на ринкових засадах) 1. Основні доходи бюджету (або ж як мінімум їх половину) забезпечують податки на споживання (а саме, універсальні акцизи). Їхня прив'язка до цін забезпечує "страхування" доходів бюджету від інфляції
Передбачається, що більше споживає саме той, хто має вищі доходи. У таких умовах акцизи (в тому числі універсальні) слугують методом перерозподілу доходів, виведених з-під оподаткування прибутковими податками Посилений контроль з боку держави за фінансово-господарською діяльністю платників. Разом з тим, податкове законодавство лише напрацьовується, а тому передбачає багато лазівок для ухилення від оподаткування, останнє також є причиною превалювання універсальних акцизів, що відзначаються більшим ступенем універсальності правил справляння та всезагальності сплати
2. Серед прибуткових податків основна роль належить податку на прибуток (доходи) підприємств через низьку фіскальну ефективність податків на доходи фізичних осіб, спричинену вартісною малозначністю окремих об'єктів оподаткування та низькою платоспроможністю платників Більшість громадян є не маєтними*, а тому існує необхідність виведення їх доходів з-під оподаткування з метою стимулювання розвитку внутрішнього ринку та соціального захисту населення
3. Паралельне застосування множини податків та єдиного податку, хоча визнаною є низька фіскальна ефективність спрощених систем оподаткування Єдиний податок є одним із методів стимулювання малого бізнесу та створення умов для формування середнього класу населення
Малий бізнес перебуває у зародковому стані. Його представники ще неспроможні утримувати власні фінансові апарати, необхідні для забезпечення загальних умов оподаткування та обліку операцій. Податкових консультацій просто не існує, тобто застосування малим бізнесом повної системи оподаткування організаційно неможливе. Останнє доводить необхідність спрощених систем оподаткування, обліку та звітності
ІІ (етап наближення до ринкових умов) 1. Поступове зростання грошових доходів населення дозволяє застосовувати прямі податки з фізичних осіб більш ефективно Розшарування населення вимагає ширшого застосування перерозподільних механізмів прибуткових податків із фізичних осіб Поступовий перехід на партнерські умови стосунків з платниками. (Ринок не визнає адміністративного втручання у фінансово-господарську діяльність своїх суб'єктів, адже останнє негативно позначається на інвестиційній привабливості економіки. Наслідком стає зменшення потенційно можливих оподатковуваних оборотів. Державі стає порівняно вигідніше оподатковувати більші обороти при меншому контролюючому втручанні)
2. Зниження темпів інфляції робить універсальні акцизи порівняно менш привабливими щодо фіску. Прямі податки частково поповнюють надходження Для стимулювання внутрішнього попиту та подолання диспропорцій розвитку економіки необхідною стає диференціація ставок універсальних акцизів (особливо застосування знижених ставок на товари першої необхідності)
3. З розвитком малого бізнесу створюються умови для майбутньої відміни фіскально неефективних спрощених систем оподаткування Необхідність підтримання конкурентоспроможності малого бізнесу вимагає запровадження знижених ставок прямих податків (на зміну спрощеним системам оподаткування). Інші ж умови оподаткування малого бізнесу стандартні
Рис. 1. Концептуальна схема розвитку податкової системи в умовах транзитивної економіки
Наведені концептуальні засади розвитку оподаткування в транзитивних економіках є теоретичним обґрунтуваннямвідповідного варіанта використання податків в інтересах суспільства та держави з урахуванням конкретних політико-економічних умов. Саме специфічність цих умов диктує необхідність у подальшому досліджувати проблеми податків з обов'язковим урахуванням адміністративно-управлінської складової. Остання як одна з домінант оподаткування характерна для всіх країн, однак у середовищі перехідної економіки вона набуває особливого значення щодо впливу на фіскальну та соціально-економічну результативність функціонування податкової системи.
Література:
1. Соколовська А.М. Податкова система України: теорія та практика становлення. - К.: НДФІ, 2001. - 372 с.
2. Андрущенко В.Л. Фінансова думка Заходу в ХХ столітті: (теоретична концептуалізація і наукова проблематика державних фінансів). - Львів: Каменяр, 2000. - 303 с.
3. Загорський В.С. Бюджетно-податкова система: теорія і практика: Монографія. - Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2006. - 304с.
4. Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки: Наукове видання. - К.: Інститут економіки НАН України, 2000. - 218 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...