WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Сутність інституту податкової застави - Реферат

Сутність інституту податкової застави - Реферат

стягнення (податковий орган) може реалізувати своє право одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами у вищевказаному пріоритетному порядку, встановленому законом. Зазначене положення відповідає диспозиції пункту 1.16 статті 1 Закону 2181, де орган стягнення - це державний орган, уповноважений здійснювати заходи із забезпечення погашення податкового боргу у межах компетенції, встановленої законами.
Таким чином, пріоритет здійснення права податкового стягнення прямо залежатиме від пріоритету права податкової застави, на загальних підставах, визначеної законом. Пріоритет права податкової застави встановлюється з моменту її реєстрації в порядку, встановленому законом, визначається нормами спеціального законодавства, що не містять винятків щодо порядку її пріоритетного застосування. Тому навіть при публічно-правових, зобов'язальних відносинах закон встановлює правила "переважного права органу стягнення перед іншими кредиторами" на рівних, справедливих умовах, враховуючи інтереси всіх суб'єктів зазначених правовідносин.
Наслідковим або похідним від вчинення платником податків податкового правопорушення, пов'язаного з виникненням права податкової застави, є виникнення податкового боргу у платника податків. У результаті вчинення таких правопорушень виникає ряд негативних факторів, які в майбутньому можуть вплинути на невиконання платником податків свого конституційного обов'язку - сплатити податки. Наприклад, при порушенні платником податків вимог податкового законодавства виникає значний ризик невиконання податкового зобов'язання (умисно або неумисно) у зв'язку із можливими зловживаннями такого платника податків із своїми активами, його помилками при здійсненні фінансово-господарської діяльності тощо. При цьому виникає зобов'язальна необхідність державних контролюючих органів забезпечити виконання конституційного обов'язку та захистити інтереси бюджетних споживачів.
Із зазначеного вище можна зробити такі висновки:
1. Правовий інститут податкової застави має своє особливе місце в системі процедур податкового адміністрування, яке визначається її сутністю. Основними ознаками податкової застави, які визначають її сутність, є:
- право податкової застави, що виникає у разі вчинення платником податків порушення норм податкового закону (податкового правопорушення);
- право податкової застави, що виникає згідно із законом і не потребує письмового оформлення. Письмовому оформленню підлягає лише реалізація права податкової застави у формі обов'язкової державної реєстрації податкової застави та опису її предмета, в порядку, встановленому законом;
- при виникненні права податкової застави виникають правовідносини, що мають публічно-правовий, зобов'язальний характер;
- податкова застава є забезпечувальним, але не фіскальним видом публічних обтяжень (податковий орган при здійсненні контролю за сплатою податкового зобов'язання і застосування податкової застави виконує організаційно-забезпечувальну функцію, спрямовану на спонукання платника податків до самостійного погашення свого податкового зобо-в'язання, у т. ч. сум податкового боргу, за рахунок самостійно визначених джерел (активів);
- податкова застава є одним із способів забезпечення податкового зобов'язання платника податків, який застосовується лише у сфері оподаткування;
- об'єктом права податкової застави є будь-які види активів платника податків, які перебували в його власності (повному господарському віданні) у день виникнення такого права, а також на будь-які інші активи, на які платник податків набуде прав власності у майбутньому, до моменту погашення його податкових зобов'язань або податкового боргу;
- предметом податкової застави можуть бути як кошти, рухоме та нерухоме майно в цілому, так і окремо кошти, окремо рухоме майно та окремо нерухоме майно, якщо кожного окремого виду активів платника податків достатньо для забезпечення податкового боргу;
- суб'єкт права податкової застави є уповноваженим законом органом державної податкової служби;
- пріоритет права податкової застави встановлюється з моменту її реєстрації в порядку, встановленому законом;
- момент виникнення права податкової застави не пов'язаний із державною реєстрацією такої податкової застави;
- пріоритет здійснення права податкового стягнення прямо залежить від пріоритету податкової застави в порядку, визначеному законами 1255, 2654, 2181.
2. У подальшому кожна із вищезазначених ознак податкової застави повинна окремо досліджуватися з метою удосконалення інституту податкової застави та вирішення широкого спектру цільових проблем, починаючи із оздоровлення економіки підприємства податкового боржника і закінчуючи проведенням попереджувально-контрольних заходів щодо виявлення джерел тіньових відносин, пов'язаних із псевдолегальним капітало- і документообігом податкового боржника при здійсненні ним фінансово-господарських операцій.
Література:
1. Чубко О. Податкова застава: основні правові аспекти // Бухгалтерський облік і аудит. - 2003. - № 12. - С. 62-64.
2. Застосування процедур відновлення платоспроможності як шлях фінансового оздоровлення українських підприємств: Матеріали "круглого столу" та звіти фокус-групових досліджень (Український незалежний центр політичнихдосліджень.) - Київ: Україна. 11 грудня 2000 року // http: //old.ucipr.kiev.ua/ukrainian/roundtables/seminar 20.html.
3. Коноферчук О.А. Податкова застава у системі оподаткування // Фінанси України. - 2004. - № 2. - С. 126-130.
4. Радишевська О. Конституційні основи оподаткування: публічне і приватне // Збірник наукових праць Академії ДПС України. - № 4 (18). - 2002. - С. 386-388.
5. Мацелик Т. Деякі питання адміністративного примусу щодо забезпечення справляння податків // Науковий вісник Національної академії ДПС України. - № 2 (24). - 2004. - С. 162-166.
6. Про погашення заборгованості з заробітної плати ЗАТ, активи якого перебувають у податковій заставі: Лист Державної податкової адміністрації України від 04.01.2003 № 3/2/24-1210 // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН "Еліт" (http:// www. liga.net/ zakon/ligazakon.html).
7. Рев'юк Н. Застава як спосіб забезпечення сплати податків суб'єктами господарювання // Право України. - № 7. - 2001. - С. 45-47.
8. Башняк А. Податкове зобов'язання як різновид фінансових правовідносин // Збірник наукових праць Академії ДПС України. - № 4. - 2002. - С. 89.
9. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 № 2181-III // Офіційний вісник України. -№ 7. - 2001. (2.03.2001). - С. 259.
10. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 04.12.1990 № 509-XII // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН "Еліт" (http://www.liga.net/ zakon/ligazakon.html).
11. Про заходи щодо підвищення відповідальності за розрахунки з бюджетами та державними цільовими фондами: Указ Президента України від 4.03.1998 № 167/98 // Офіційний вісник України. - № 17. - 1998. (14.05.98). - С. 622.
12. Легкая И. Особенности применения налогового залога // Юридическая практика. - № 12 (326). - 2004. - С. 4.
13. Щодо податкової застави: Лист Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва від 25.07.2002 № 1-221/4053 // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН "Еліт" (http://www. liga.net/ zakon/ligazakon.html).
14. Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень: Закон України від 18.11.2003 № 1255-IV // Відомості Верховної Ради України. - № 11. 2004. - (12.03.2004). - С. 140.
15. Про заставу: Закон України від 02.10.1992 № 2654-XII // Відомості Верховної Ради України. - № 47. - 1992. - (24.11.92). - С. 642.

 
 

Цікаве

Загрузка...