WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Становлення і розвиток акцизного оподаткування в Україні - Реферат

Становлення і розвиток акцизного оподаткування в Україні - Реферат

політики, направленої на заохочення зростання якості і споживчих властивостей товарів.
Взагалі, 1996 рік можна розглядати як початковий етап у становленні раціональної системи акцизного оподаткування в Україні. Протягом року прийнято чотири закони, якими визначено новий перелік товарів (продукції), на які встановлюється акцизний збір та ставки цього збору:
- "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на тютюнові вироби" від 6 лютого 1996 року № 30 / 96;
- "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на спирт етиловий та алкогольні напої" від 7 травня 1996 року № 178 / 96;
- "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на транспортні засоби" від 24 травня 1996 року № 216 / 96;
- "Про ставки акцизного збору та ввізного мита на деякітовари (продукцію)" від 11 липня 1996 року № 313 / 96.
Сформована система оподаткування виглядає доволі складною, оскільки до переліку підакцизних товарів включено більше ніж 70 товарних позицій. Однак з цього переліку близько 20 товарів, у разі їх виготовлення на українських підприємствах, звільнено від обкладення акцизним збором, що вказує на прояв позитивної податкової політики, спрямованої на заохочення вітчизняних виробників і поліпшення зовнішньоторговельного балансу шляхом створення більш сприятливих умов для виробництва продукції порівняно з імпортом.
З метою спрощення процедури аналізу становлення системи акцизів згадані 70 товарних позицій для цілей цієї статті умовно поділено на групи за ознакою походження. З урахуванням цього побудовано діаграму, що наглядно відображає динаміку системи підакцизних товарів у період 1996-2004 років (табл. 1).
Фактично процес формування структури підакцизних товарів відбувався так:
Таблиця 1
Динаміка переліку товарів підакцизної групи в період 1996-2004 рр.
Перший етап - у період з 1996 по 1999 рр. акцизним збором обкладався широкий перелік товарів, який, крім загальноприйнятих товарних позицій, включав у себе коло високорентабельних і монопольних товарів, уже знайомих раніше по високих ставках податку з обороту;
Другий етап - у 2000 році з переліку підакцизних виключено 14 умовних товарних груп. Система акцизів набула рис, притаманних оптимальній організації оподаткування - фактично її склад обмежився такими товарами: алкогольні напої, тютюнові вироби, нафтопродукти, автомобілі та ювелірні вироби;
Третій етап - з 2003 року із складу підакцизної продукції виключено ювелірні вироби - останню позицію з товарів, на які встановлено адвалерні ставки акцизного збору. Крім того, вперше в практиці українського акцизного оподаткування впроваджено змішані ставки акцизного збору (поєднують оподаткування по специфічних та адвалерних ставках) - на тютюнові вироби. Як заходи посилення державного контролю за обігом підакцизної продукції та повнотою сплати акцизного збору, у 2003-2004 роках у переліку підакцизних окремо виділено такі товари: вина виноградні з вмістом цукру більше 0,3 % та високооктанові кисневмісні добавки до моторних бензинів.
Таким чином, аналіз становлення системи акцизного оподаткування протягом останніх років вказує на наявність тенденції до створення більш раціональної у фіскальному аспекті системи акцизного оподаткування, що досягається за рахунок підтримки мінімального переліку підакцизних товарів, посилення державного контролю за їх виробництвом та обігом, а також повнотою сплати акцизного збору.
Такі висновки знаходять своє підтвердження при вивченні динаміки надходжень акцизного збору до Зведеного бюджету за 1996-2003 роки (рис. 1) [9]. Незважаючи на поступове зменшення кількості товарів, що підлягають обкладенню акцизним збором і, як наслідок, скорочення загальної бази оподаткування у зазначеному періоді відбувається постійний ріст надходжень сум цього податку в дохідній частині бюджету країни.
Рис. 1. Динаміка надходжень акцизного збору до бюджету за 1996 - 2003 рр.
Проте чисто фіскальна спрямованість податкової політики у напрямі реформування системи акцизного оподаткування носить пригноблюючий характер щодо легального виробництва підакцизних товарів, а також створює сприятливі економічні умови для незаконного, кримінального виробництва та ввезення на митну територію України підакцизних товарів, насичення ринку більш дешевою нелегальною і фальсифікованою продукцією (це в першу чергу стосується алкогольних напоїв і паливно-мастильних матеріалів).
Тенденція до підвищення податкового тягаря одночасно з посиленням заходів державного контролю за діяльністю виробників та імпортерів підакцизних товарів змушує більшість суб'єктів господарської діяльності вдосконалювати механізми ухилення від повної сплати акцизного збору. Така ситуація призводить до заперечливих наслідків: до теперішнього часу значна частина українського ринку підакцизних товарів знаходиться у "тіньовому" обігу.
Отже, навіть з урахуванням позитивної динаміки надходжень сум акцизного збору в дохідній частині бюджету, проведений аналіз процесу становлення акцизного оподаткування в Україні та світової практики застосування цього податку дозволяє зробити висновок, що питання вдосконалення системи адміністрування акцизів залишається досить актуальним. Основоположним принципом розробки нової, оптимальної концепції оподаткування повинна бути встановлення таких правил визначення та сплати акцизів, які б максимально обмежили можливість ухилення від оподаткування, як законними так і незаконними методами, а також дозволили б уникнути згаданих негативних наслідків шляхом гармонійного поєднання фіскальної та стимулюючої функцій податку.
Література:
1. Баткибеков С.Б. Реформирование акцизного налогообложения в Российской Федерации. - М., 2000. - 51 с.
2. Данілов О.Д., Фліссак Н.П. Податки в Україні: Навчальний посібник. - К.: УкрІНТЕІ, 2003. - 348 с.
3. Данілов О.Д., Шевченко Є. Акцизний збір. - Ірпінь: Академія ДПС України, 2001. - 370 с.
4. Алексеев М., Синельников С. Проблемы налоговой системы России: теория, опыт, реформа: Научные труды В 2 т. - Т. 2 - М.: Институт экономики переходного периода, 2000. - № 19. - 502 с.
5. Трунин И.В. Проблемы совершенствования налога на добавленную стоимость в Российской Федерации. - М., 2000. - 146 с.
6. Про порядок введення в дію Закону України "Про акцизний збір": Постанова Верховної Ради України від 18.12.91. № 1997-ХІІ. - http://rada.gov.ua/
7. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України від 26.12.1992 р. № 18-92. - http://rada.gov.ua/
8. Про акцизний збір. Закон України від 18.12.91. № 1996-XII - http://rada.gov.ua/
9. http://www.sta.gov.ua/

 
 

Цікаве

Загрузка...