WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Становлення і розвиток акцизного оподаткування в Україні - Реферат

Становлення і розвиток акцизного оподаткування в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Становлення і розвиток акцизного оподаткування в Україні
Важливою складовою процесів ринкової трансформації економічної системи України є формування сучасної податкової системи як основного джерела фінансового забезпечення виконання функцій держави. Цей процес досить складний і суперечливий. Він відрізняється від становлення податкових систем у країнах з розвиненою ринковою економікою, а також характеризується загостренням специфічної для постсоціалістичних країн фіскальної суперечності, пов'язаної з невідповідністю сучасних форм оподаткування, запозичених з практики розвинених країн, наявних соціально-економічних і політичних умов. Така невідповідність стала однією з причин недостатньої ефективності національної податкової системи, зростаючого опору платників фіскальній експансії держави. Пошуки шляхів розв'язання цієї суперечності вимагають осмислення особливостей становлення податкової системи України, напрямів її удосконалення.
У періоди економічної трансформації одними з перших податків вводяться акцизи, оскільки цей податок відносно легко вводити та стежити за його сплатою. Ці адміністративні переваги виникають із спроможності податкових органів здійснювати контроль над фізичним обсягом певних товарів. Крім того, завдяки своїй вузькій спрямованості, акцизи можуть суттєво впливати на рішення споживачів підакцизної продукції та на розподіл ресурсів і тому можуть виявитися дієвим інструментом досягнення мети здійснюваної державою політики, крім мобілізації доходів бюджету.
Загальні питання непрямого та, зокрема, акцизного оподаткування займають досить вагоме місце в дослідженнях вчених різних країн. Особливо такі дослідження актуалізувалися у другій половині двадцятого сторіччя через інтенсифікацію процесу запровадження податку на додану вартість і соціальну орієнтацію ринкової економіки. Серед іноземних вчених, які досліджували багаточисельні аспекти оподаткування та непрямі податки, найбільш відомі роботи С. Брю, А. Вагнера, Т. Гоббса, П. Леруа-Больє, Дж. Локка, К. Макконела, Дж.Ст. Мілля, Ф. Нітті, Д. Рікардо, А. Сміта.
З-поміж економістів близького зарубіжжя слід відзначити таких, як В.М. Аньшин, С.Б. Баткібеков, А.Б. Золотарьова., Р. Конрад, І.М. Кулішер, М.В. Мілюков, І.Х. Озеров, В.М. Пушкарьова, І.Г. Русакова, А.В. Сигиневич, С.Г. Синельников-Мурилев, А.А. Соколов, М.І. Ткачук, Л.О. Ханкевич, Д.Г. Чернік.
На сьогодні в Україні теоретичні і практичні питання вдосконалення системи непрямого оподаткування, його впливу на макроекономічні та соціальні процеси стали предметом дослідження вітчизняних фахівців. Зокрема, їх вивчали такі вчені, як В.М. Андрущенко, Е.А. Бойко, О.Д. Василик, М.І. Вдовиченко, В.П. Вишневський, Т.А. Власенко, О.Д. Данилов, М.Я. Дем'яненко, І.В. Грищенко, В.С. Загорський, С.І. Іловайський, В. Кольга, П.В. Мельник, В.М. Опарін, В.М. Федосов.
Проте, питання становлення акцизного оподаткування, зокрема, щодо розмірів податкових ставок, визначення критеріїв їх диференціації, порядку впровадження та застосування, встановлення переліку підакцизних товарів у контексті їх впливу на зростання суспільного добробуту на сьогодні є недостатньо вивченими, що зумовило вибір теми дослідження.
Акцизи є податками, що накладаються на спеціальний перелік товарів. Товари, оподатковувані акцизами, володіють загальною характерною рисою: попит на ці товари малоеластичний щодо рівня доходу.
Перехідна економіка може виграти від раціональної організації акцизних схем, оскільки податок може виступати значним джерелом податкових надходжень на ранніх етапах перехідного періоду. Організація системи акцизів відносно проста і може дати податковому відомству і його співробітникам значний досвід по роботі з товарами, операції з якими здійснюються в межах ринкової економіки. Такий досвід допоможе закласти основу складніших методів аудиту і контролю, необхідного для роботи з податком на додану вартість і прибутковим податком. Таким чином, акцизи можуть забезпечити як доходи, що допомагають справлятися з труднощами перехідного періоду, так і допомогти податковому відомству перейти на нові, складніші методи оподаткування [1, с. 5].
Для досягнення зазначених цілей акцизи повинні бути прості як в організації, так і у вживанні, що досягається за рахунок підтримки мінімального переліку підакцизних товарів. По-друге, ставки податку не повинні бути дуже високі. Країни з перехідною економікою мають відносно відкриті межі, і контрабанда може стати проблемою у випадку, якщо місцеві акцизи значно вище за відповідні податкові ставки в сусідніх країнах. По-третє, податок повинен стягуватися якомога раніше в ланцюжку нарахування доданої вартості - або у момент імпорту, або виробництва (відвантаження).
У країнах Європейського союзу сьогодні існують суттєві розбіжності у формах і порядку оподаткування акцизним збором підакцизної продукції, оскільки у цих країнах є відмінність у ступені надійності акцизів у формуванні бюджетних надходжень. Застосування в різних країнах світу різних груп підакцизних товарів, а також ставок акцизу на них, відображає рівень впливу кожної окремої держави на поведінку громадян [2, с. 141].
В Україні акцизний збір запроваджено з грудня 1991 року, коли було прийнято Закон України "Про акцизний збір", який введено у дію з 1992 року. Разом з податком на додану вартість вони замінили податок з обороту на окремі види товарів. При цьому українські акцизи орієнтувалися не стільки на міжнародну практику і досвід акцизного оподаткування, скільки на попередню практику податку з обороту. Відповідно до Закону, оподатковуватися акцизним збором повинні предмети споживання, які, як правило, не належать до предметів першої необхідності. Зазначений закон діяв лише один рік.
26 грудня 1992 року Урядом, який у той час було наділено правом законотворчості, було прийнято Декрет Кабінету Міністрів України "Про акцизний збір", який діє й сьогодні і має силу закону.
Особливості нарахування та сплати акцизного збору, що справляється з виготовлених українськими виробниками та ввезених на митну територію України алкогольних напоїв і тютюнових виробів, визначає Закон України від 15 вересня 1995 року № 329 / 95-ВР "Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби".
На сьогодні в Україні не існує єдиного законодавчого документа, в якому б було відображено всі норми, пов'язані з питаннями справляння акцизного збору [3]. До того ж, з моменту впровадження, документи з питань акцизного оподаткування зазнали чимало змін, які було внесено відповідно до більше ніж п'ятдесяти нормативних актів.
Зважаючи на

 
 

Цікаве

Загрузка...