WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Способи ухилення від оподаткування та шляхи протидії податковим правопорушенням в Україні - Реферат

Способи ухилення від оподаткування та шляхи протидії податковим правопорушенням в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Способи ухилення від оподаткування та шляхи протидії податковим правопорушенням в Україні
Еволюція податкових відносин постійно свідчить про способи ухилення від оподаткування, зумовлені як суб'єктивними, так і об'єктивними причинами. Оскільки через податки зменшується частина доходу (прибутку), що залишається у розпорядженні суб'єкта господарювання, то зрозумілим є його прагнення зменшити вилучення доходу шляхом мінімізації або несплати податкових платежів. Таке прагнення може виникнути навіть за умови існування наявних лазівок ухилення у податковому законодавстві. Це ж законо-давство може об'єктивно змушувати підприємницьку структуру порушувати його через великий податковий тягар. Згідно із світовим податковим досвідом, оптимальний рівень сукупних податків, підтверджений розрахунками А. Лафера, становить 30-35 %, а за розрахунками деяких українських фахівців - сучасні сукупні податкові платежі в Україні досягають 74 %.
Тому, як не прикро, саме недосконала нормативна база у сфері оподаткування є основною причиною ухилення від нього. Уникнення державного контролю за результатами фінансово-господарської діяльності підприємницьких структур, що переростає в тіньову економіку або нелегальний бізнес також є ухиленням від сплати податків. Як справедливо зауважує Користін О. К., існує два напрями ухилення від сплати податків: перший - пов'язаний із кримінальною діяльністю або використанням незаконних методів, другий - полягає у легальному ухиленні через маневрування недосконалим податковим законодавством. Як легальні методи скорочення податкового навантаження платники застосовують податкове планування та податкове маневрування.
Схожим є і поділ тіньової економіки на її основні складові. За Е. Фейгом, "тіньова економіка містить усю економічну діяльність, яка з будь-яких причин не враховується офіційною статистикою і не потрапляє до валового національного продукту". До неї входить так звана "неформальна" економіка, тобто легальна і неприхована економічна діяльність, яка з різних причин не враховується офіційною статистикою і не підлягає оподаткуванню, та "підпільну" економіку, або протизаконну і навмисне приховану економічну діяльність. Серед вітчизняних фахівців О.В. Турчинов під тіньовою економікою розуміє економічну діяльність, яка не враховується, не контролюється і не оподатковується державою і (або) спрямована на отримання доходу шляхом порушення чинного законодавства. Як і вивчення, так і складові тіньової економіки, за О. В. Турчиновим, мало чим відрізняються від поглядів західних вчених.
З іншого боку, американський вчений Блейдс не залучає до тіньової економіки неформальний сектор і обмежує її виробництвом легальної продукції, приховуваним від державного контролю через небажання сплачувати податки, заборонених законом товарів та послуг, а також приховуванням доходів у натуральній формі. Важко погодитися з таким поділом. Але ми згодні з твердженням Блейдса про те, що найбільший внесок у нелегальний бізнес робить саме несплата податків від незабороненої економічної діяльності. Тому під "тіньовою" ми будемо розуміти економічну діяльність з метою ухилення від оподаткування, тому що існують такі його способи, коли при неприхованих результатах фінансово-господарської діяльності платника відбувається податкове правопорушення і, по суті, таку діяльність не можна назвати тіньовою.
У податковій практиці України способи ухилення від оподаткування поділяються на 2 основні групи.
По-перше, здійснюється неправомірний бухгалтерський облік при врахуванні в ньому всіх існуючих коштів та їх оборотів, тобто всі операції проведені по обліку.
По-друге, це специфічні способи щодо приховування і заниження об'єктів оподаткування, до яких належать:
1. Зниження і фальсифікація звітних та облікових документів.
2. Нелегальні валютні та зовнішньоекономічні операції.
3. Перерахування виручки на рахунки фіктивних фірм, які не сплачують податки, або неповернення виручки на рахунок підприємства шляхом відпуску товарів без попередньої оплати.
При деяких цих способах здійснюються "псевдооперації", які важко піддаються контролю, тому що приховувані фінансово-господарські операції щільно маскуються під легальні і для їх виявлення необхідне використання спеціальних методів і кваліфікованих фахівців.
Існує також поділ способів ухилення від оподаткування за видами сплачуваних податків, який характеризується діючою податковою системою. Щодо конкретних основних прямих і непрямих податків в Україні, то може відбуватися ухилення та заниження з ПДВ - через завищення його сум, що підлягають відшкодуванню з бюджету або ненарахування його за бартером; з податку на прибуток - через зменшення валового доходу та завищення витрат господарювання; з акцизного збору - через перекручення технологічного процесу підакцизної продукції для уникнення оподаткування; з прибуткового податку - фальсифікація даних у декларації про сукупний річний дохід або безповоротне отримання позики, матеріальної допомоги чи підзвітних коштів. Взагалі, за всіма видами податкових платежів одним з основних способів ухилення від оподаткування є незаконне використання податкових пільг.
Як свідчить світова і вітчизняна податкова практика, тісно пов'язаним з усіма іншими способами ухилення від оподаткування є приховування реальних доходів від сплати податків та завищення витрат, що лягає на собівартість або фінансові результати діяльності. Причому існує чимало можливостей для приховування та зменшення об'єктів оподаткування, починаючи з ведення фінансово-господарської діяльності без необхідної реєстрації, ліцензії або взяття на облік у Державній податковій інспекції, знищення та фальсифікації бухгалтерських і звітних документів, невідображенням або перекрученням фінансово-господарських операцій у бухгалтерському обліку, в тому числі необґрунтованого списання і використання нееквівалентних товарообмінних операцій; і закінчуючи застосуванням у процесі фінансово-господарської діяльності рахунків інших організацій, структурних підрозділів, дочірніх або фіктивних фірм.
Щодо завищення витрат на ведення господарської

 
 

Цікаве

Загрузка...