WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Специфіка і проблеми оподаткування спадщини в Україні - Реферат

Специфіка і проблеми оподаткування спадщини в Україні - Реферат


Реферат на тему:
Специфіка і проблеми оподаткування спадщини в Україні
Оподаткування спадщини - явище недавнього походження у розвитку податкової системи України, що обумовлює новизну й актуальність даної теми. Оподаткування доходу, отриманого платником податку внаслідок прийняття ним у спадщину коштів, майна, майнових чи немайнових прав регламентується ст. 13 Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" від 22.05.2003 р. № 889, яка набрала чинності з 1 січня 2005 року.
Увага до оподаткування спадщини з боку вітчизняних учених-фінансистів залишається недостатньою. В.Л. Андрущенко, В.П. Вишневський, О.Д.Данілов, Ю.Б. Іванов, С.В. Каламбет, А.І. Крисоватий, І.О. Луніна, І.О. Лютий, А.М.Соколовська, Л.Л. Тарангул, В.М. Федосов та інші обмежуються дослідженням окремих питань. За останні 15 років спеціальні монографічні дослідження на тему оподаткування спадщини в Україні не виходили зовсім. Тим часом у світі відбуваються важливі зміни в оподаткуванні спадщини, що посилює науковий інтерес до даного виду податків і в Україні.
Хоча оподаткування спадщини регулюється законом про податок з доходів фізичних осіб, але до успадкованих майна і власності застосовується спеціальний режим оподаткування. З часу прийняття закону (2003 р.) в оподаткуванні спадщини відбувся ряд змін. У табл. 1 [1-9] показано механізм оподаткування різних категорій власності, що переходить у спадщину, акцентовано увагу на змінах у законодавстві за останні два роки.
З 2005 р. нульова ставка встановлена при отриманні рухомої та нерухомої спадщини родичами першого та другого рівнів споріднення. Таким чином, якщо Свідоцтво про право на спадщину у вигляді рухомого та нерухомого майна (квартир, кімнат, будинків, дачних і присадибних ділянок, земельних паїв тощо) було отримано спадкоємцем 1-го та 2-го рівнів споріднення після 1 квітня 2005 р., то такий спадкоємець (обдарований) не повинен сплачувати податок.
Таблиця 1
Оподаткування успадкованого майна в Україні
Майно Категорії спадкоємців
Чоловік
або дружина Члени сім'ї першого рівня споріднення: мати, батько, син, дружина Інші особи, у тому числі: онуки, сестри
і брати, племінники, дядьки і тітки
Нерухоме майно
0 % 5 %
0 %
(з ІІ кварталу 2005 р.) 15 %*
0 %
(з ІІ кварталу 2005 р.)
5 %
(з 01.01.2007 р.)
Рухоме майно (у т.ч. антикваріат, витвори мистецтва, ювелірні вироби, дорогоцінне каміння, транспорт та ін.)
0 % 5 %
0 %
( з ІІ кварталу 2005 р.) 15 %*
0 %
(з ІІ кварталу 2005 р.)
5 %
(з 01.01.2007 р.)
Суми страхових виплат за страховими договорами, що заключив спадкодавець;
суми на пенсійному рахунку померлого згідно з договором недержавного страхування
5 %
0 %
(з 01.01.2007 р.)
15 %*
0 %
( з 01.01.2007 р.)
15 %*
5 %
(з 01.01.2007 р.)
Гроші, у тому числі ті,
які зберігаються
на рахунках спадкодавця
у фінансових установах (банках), а також депозитні сертифікати, іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій
з нерухомістю
0 %
5 % до 100 мін. заробітних плат
15 %* більше 100 мін. заробітних плат
0 %
( з 01.01.2007 р.)
15 %*
5 %
(з 01.01.2007 р.)
Об'єкти комерційної власності (цінні папери, корпоративні права, об'єкти бізнесу, промислова власність тощо);інтелектуальна власність 15 %*
0 %
(з 01.01.2007 р.) 15 %*
0 %
( з 01.01. 2007р.) 15 %*
5 %
(з 01.01.2007 р.)
Будь-яке майно, отримане
у спадщину від нерезидента 30 %**
15 %
(з 01.01.2007 р.) 30 %**
15 %
( з 01.01.2007 р.) 30 %**
15 %
(з 01.01.2007 р.)
*У період з 1 січня 2005 року по 31 грудня 2006 р. ставка податку 13 %.
**У період з 1 січня 2005 року по 31 грудня 2006 р. ставка податку 26 %.
З 2007 р. спадкодавці першого рівня споріднення не сплачуватимуть податок при успадкуванні власності будь-якого виду. Спадкоємці другого рівня споріднення будуть оподатковуватися за мінімальною ставкою 5 %. Для резидентів, які отримують спадщину від нерезидентів, з початку 2007 р. шкала оподаткування знижується з 30 % до 15 %. Спадщина, отримана нерезидентами, буде і надалі оподатковуватися за ставкою 26 % (30 % з 01.01.2007 р.). Важливо зауважити, що з 1 січня 2007 р. при отримані спадщини у вигляді рухомої та нерухомої власності і/або коштів на рахунках інвалідом І групи, дитиною-сиро-тою або дитиною, позбавленою батьківської опіки, ставка податку - 0 %. Відбуваються й інші зміни, що стосуються лібералізації оподаткування деяких категорій спадкоємців, зокрема, неповнолітніх дітей і сиріт. До найбільш привілейованих категорій належать також подружжя, діти і батьки.
Проте немало суперечностей виникає при отриманні у спадщину нерухомого майна, зокрема землі. Тут важливо розмежовувати майнове право або право вимоги на землю і право власності на землю. Якщо спадщина одержана у вигляді земельного сертифіката, то йдеться про успадкування не конкретної земельної ділянки, а про майнове (корпоративне) право на частку землі, що перебуває у колективній власності сільськогосподарського підприємства. Відповідно до п. 1.8 ст. 1 Закону України від 28.12.1994 р. № 334 "Про оподаткування прибутку підприємств" корпоративне право - це право власності на статутний фонд (капітал) юридичної особи або його частку (пай), включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої юридичної особи, а також активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства. Крім того, Указом Президента від 08.08.1995 р. щодо порядку паювання земель встановлено, що паювання земель передбачає визначення розміру земельної частки у колективній власності на землю члена колективного сільськогосподарського підприємства без виділення земельних ділянок у натурі. Враховуючи наведене, зміст прав особи, що засвідчує майновий сертифікат, тотожний змісту корпоративних прав. Тому під кутом зору оподаткування Сертифікат на земельну частку розглядається як об'єкт комерційної власності і оподатковується за відповідними ставками.
У свою чергу згідно з Земельним кодексом України право власності на земельну ділянку (пай) виникає після її державної реєстрації та одержання акта про право власності на землю. Видача державних актів на право приватної власності на землю регламентується Указом Президента України від 03.12.1999 р. Земельні сертифікати вважаються правовстановлюючими документами під час реалізації права вимоги на відведення земельної частики в натурі. Тому земельні частки (паї), власникам яких видано державні акти про право власності, при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб розглядаються як нерухоме майно. Тим самим вартість одержаного у спадок земельного Сертифіката оподатковується як об'єкт комерційної власності, а успадкування земельної ділянки - як об'єкт нерухомого майна.
Окремі питання виникають під час успадкування коштів, що зберігаються нарахунках спадкодавця, відкритих у банках і небанківських фінансових установах, у тому числі депозитні (ощадні), іпотечні сертифікати, сертифікати фонду операцій з нерухомістю. Законом визначається розмір оподаткування таких коштів для окремих категорій спадкоємців за двох умов: сума на рахунку не перевищує стократний розмір мінімальної заробітної плати, встановлений на початок року; або сума на рахунку перевищує стократний розмір мінімальної заробітної плати.
При успадкуванні нерухомого майна особливо актуальною стає потреба у відстрочені та розстрочені податкових платежів. Тут не потрібно забувати, що успадкування - це перехід не лише прав (у тому числі майнових), але й обов'язків від одної фізичної особи (померлого) до іншої (спадкоємця). У даному випадку Законом "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та цільовими фондами" передбачено право платника податку вимагати відстрочки або розстрочки платежів до бюджету. Дану прерогативу можна охарактеризувати як позитивне явище, оскільки не існує пільг при продажу корпоративних прав, інвестиційних активів і нерухомості. У процесі продажу інвестиційного активу та проведенні розрахунку інвестиційного прибутку, інвестиційний актив, успадкований платником податку, вважається придбаним за

 
 

Цікаве

Загрузка...