WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Співвідношення понять „адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів” і „адміністрування податкового боргу” - Реферат

Співвідношення понять „адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів” і „адміністрування податкового боргу” - Реферат

процесса взаимодействия находит выражение в выработке механизма функционирования и развития, отборе наиболее приемлемых форм и методов этого взаимодействия, конкретных технологий их реализа-ции" [15, с. 215].
За загальним правилом, мотивація підприємницької діяльності платника податків спрямована на максимізацію отриманняприбутку. У свою чергу, за наявності фінансово-економічної кризи на підприємстві і податкового боргу основним завданням управління такого суб'єкта господарювання стає більше підтримання змісту внутрішніх параметрів підприємства - фінансової стійкості, забезпечення його поточної "життєдіяльності", управління кредиторською та дебіторською заборгованістю з одночасним збільшенням рівня організаційно-господарських відносин і зменшення рівня господарсько-виробничих відносин.
З іншого боку, мотивація податкового адміністрування, в т. ч. адміністрування податкового боргу як його підгалузі, - це мобілізація державних фінансових ресурсів (доходів) за рахунок притягнення економічних ресурсів суб'єктів господарювання у термін, визначений законодавством.
Удосконалення всіх зазначених елементів системи податкового адміністрування, на нашу думку, є основним моментом цього процесу і особливо при здійсненні адміністрування податкового боргу, оскільки саме в останньому випадку найбільше проявляється фіскальна функція податкових органів і рівень їх належної взаємодії як суб'єктів управління до платників податків (об'єкта управління або впливу). При цьому ступінь втручання державно-адміністративної системи управління (структурні підрозділи стягнення податкового боргу, завдання, функції, засоби, способи, методи) у внутрішньо-адміністративну систему управління - податкового боржника залежатиме від ряду факторів, основними з яких є: 1) своєчасність та дисциплінованість сплати податкових платежів; 2) стадія кризового стану суб'єкта господарювання; 3) розмір його суми заборгованості та термін несплати; 4) досконалості його системи управління; 5) внутрішні взаємовідносини власників (співвласників) суб'єкта господарювання - податкового боржника, його менеджерів з податковими керуючими та іншими посадовими особами податкових органів, інвесторами (кредиторами) тощо. Звідси визначатиметься і сутність взаємодії зазначених елементів системи та вирішуватимуться питання розмежування понять "адміністрування податків, зборів, інших обов'язкових платежів" та "адміністрування податкового боргу".
На нашу думку, саме на етапі взаємодії з управлінськими системами суб'єктів господарювання виникають найбільші проблеми податкового адміністрування, особливо при здійсненні процедур стягнення податкового боргу (конфлікт інтересів, різноманітні види ризиків тощо). Крім цього, необхідно підкреслити важливість ранніх етапів зазначеного процесу адміністрування - коли виникає необхідність застосування попереджувально-контрольних, адміністративно-примусових, адміністративно-корпоративних, антикризових та інших заходів і методів, передбачених нормативно-правовими актами.
Таким чином, адміністрування податків, зборів та інших обов'язкових платежів (податкове адміністрування) слід розуміти як управлінську діяльність публічно-правового характеру, що здійснюється податковими органами, іншими органами державної влади в межах їх компетенції та суб'єктів господарювання, щодо формування державних доходів з метою реалізації функцій податків, яка включає в себе здійснення ними попереджу-вально-контрольних, адміністративно-примусових, адміністративно-корпоративних, антикризових та інших функцій зі сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів у порядку, передбаченому законодавством з питань оподаткування.
Адміністрування податкового боргу - це підгалузь податкового адміністрування, сутністю якого є управлінська діяльність публічно-правового характеру, що здійснюється податковими органами, іншими органами державної влади в межах їх компетенції та суб'єктів господарювання, щодо сплати податкового боргу такого суб'єкта господарювання із застосуванням попереджувально-контрольних, адміністративно-примусових, адміністративно-корпоративних, антикризових та інших заходів і методів, передбачених нормативно-правовими актами.
Література:
1. Державне управління: теорія і практика / За заг. редакцією д.ю.н., професора В.Б. Авер'янова. - К.: Юринком Інтер, 1998. - С. 432.
2. Про заходи щодо впровадження Концепції адміністративної реформи в Україні: Концепція Адміністративної реформи в Україні, затверджена Указом Президента України від 22.07.1998 № 810/98 // Системи інформаційно-правового забезпечення ЛІГА: ЗАКОН "Еліт" (http://www.liga.net/zakon/ligazakon.html).
3. Токовенко В. Основні підходи до визначення поняття "державне управління" // Вісник Української Академії державного управління при Президентові України. - К., 2002. - № 4. - С. 39-46.
4. Ожегов С.И. Словарь русского язика / Под ред. доктора филологических наук, профессора Н.Ю. Шведовой. -- М: Изд. "Советская энциклопедия", 1973. - С. 846.
5. Rue, Leslie W., and Lloyd L. Byars (1980). Management: Theory and Aplication. Revised edition, Illinois: Richard D. Irwin. Inc.
6. Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 7.09.2003 № 1057-IV // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 47-48 (28.11.2003). - С. 372.
7. Про затвердження Положення про Департамент з питань адміністрування акцизного збору і контролю за виробництвом та обігом підакцизних товарів: Наказ Державноїподаткової адміністрації України від 21.08.2001 № 331, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 7.09.2001 за № 789/5980. // Офіційний вісник України. - 2001. - № 37. (28.09.2001). - С. 1705.
8. Райт Г. Державне управління: Переклад з англійської В. Івашка, О. Коваленка, С. Соколик. - К.: Основи, 1994. - С. 191.
9. Селіванов А. Адміністрування податків: нові проблеми в адміністративному та фінансовому праві України // Право України. - 2002. - № 2. - С. 34-38.
10. Ластовецький А. Організаційно-правові засади адміністрування податків // Право України. - 2003. - № 11. - С. 37-40.
11. Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 21.12.2000 № 2181-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 10 (09.03.2001). - С. 44.
12. Юридичний словник-довідник / За ред. Ю. С. Шемшученка. - К.: Феміна, 1996. - С. 696.
13. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 № 435-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - № 11 (28.03.2003). - С. 461.
14. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 4.12.1990 № 509-XII // Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - № 6 (05.02.91). - С. 37.
15. Шамхалов Ф.И. Государство и экономика: (власть и бизнес). Экономика. - М.: ОАО Издательство "Экономика", 1999. - С. 414.

 
 

Цікаве

Загрузка...