WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік готової продукції та її реалізації. - Реферат

Облік готової продукції та її реалізації. - Реферат

зобов'язання перед бюджетом по сплаті ПДВ, сума якого обчислюється за встановленою ставкою до суми доходу від реалізації і в бухгалтерському обліку відображається записом:
Д-т рах. 643 "Податкові зобов'язання"
К-т рах. 641 "Розрахунки за податками".
Відвантажена(реалізована) покупцям попередньо оплачена готова продукція за виробничою собівартістю списується з балансу записом:
Д-т рах. 901 "Собівартість реалізованої готової продукції"
К-т рах. 26 "Готова продукція".
Після відвантаження покупцям попередньо оплаченої готової продукції на суму податкового зобов'язання роблять запис:
Д-т рах. 701 "Доход від реалізації готової продукції"
К-т рах. 643 "Податкові зобов'язання".
Витрати, пов'язані з реалізацією готової продукції, які здійснюються за рахунок підприємства-постачальника, відображають на рахунку 9^3 "Витрати на збут". До складу витрат на збут належать:
- витрати на тару й упаковку на складах готової продукції, якщо вони не передбачені технологічним процесом виробництва і не входять до виробничої собівартості продукції. Витрати на тару належать до складу витрат на збут у тому разі, якщо затарення й упаковка здійснюється після її здачі на склад;
- витрати на відшкодування складських, навантажувально-розвантажувальних, перевалочних, страхових витрат постачальника, які не включаються до ціни продукції згідно з умовами поставки, передбаченими угодою сторін;
- витрати на оплату послуг транспортно-експедиційних, страхових і посередницьких організацій (включаючи комісійну винагороду);
- витрати на оплату експортного (вивізного) мита і митних зборів;
- витрати на проведення реклами і передпродажну підготовку товарів (поширення цілеспрямованої інформації про переваги конкретної продукції, створення популярності і попиту на цю продукцію для оперативнішого просунення її на ринку) та ін.
У міру здійснення зазначених витрат у бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 93 "Витрати на збут" у кореспонденції з кредитом рахунків:
20 "Виробничі запаси" (на вартість тари і тарних матеріалів, використаних для упаковки і затарення готової продукції);
23 "Виробництво", 63 "Розрахунки з постачальниками і підрядчиками", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами" (на вартість послуг власного автотранспорту та сторонніх організацій при перевезенні відвантаженої продукції, навантажувально-розвантажувальні та інші роботи);
66 "Розрахунки з оплати праці", 65 "Розрахунки за страхуванням" (на суму заробітної плати, нарахованої працівникам за роботи по упаковці, затаренню та відвантаженню готової продукції покупцям; нараховані збори на соціальне та пенсійне страхування) та ін.
Наприкінці звітного періоду витрати, відображені на дебеті рахунка 93 -"Витрати на збут", списуються з кредиту цього рахунка на дебет рахунка 79 "Фінансові результати", субрахунок 791 "Результат основної діяльності". Отже, на кредиті рахунка 70 "Доходи від реалізації" (субрахунки 701 "Доход від реалізації готової продукції", 703 "Доход від реалізації робіт і послуг") відображають суму доходів, одержаних підприємством від реалізації готової
продукції, виконаних робіт і послуг, а на дебеті - нараховану суму ПДВ, що підлягає перерахуванню до бюджету. Шляхом порівняння кредитового і дебетового оборотів рахунка 70 "Доходи від реалізації" підприємство визначає
чистий доход від реалізації продукції (робіт, послуг), який списується на фінансові результати проводкою:
Д-т рах. 70 "Доходи від реалізації" (відповідний субрахунок)
К-т рах. 79 "Фінансові результати", субрахунок 791 "Результат основної діяльності".
Наприкінці звітного періоду на дебет рахунка 79 "Фінансові результати", субрахунок 791 "Результат основної діяльності" списують:
- собівартість реалізованої продукції, робіт послуг (з кредита рахунка 90 "Собівартість реалізації" (відповідний субрахунок);
- витрати, пов'язані з реалізацією (з кредита рахунка 93 "Витрати на збут");
- адміністративні витрати (з кредита рахунка 92 "Адміністративні витрати");
- інші витрати операційної діяльності (з кредита рахунка 94 "Інші витрати операційної діяльності"), а також суму податку на прибуток від основної діяльності, нараховану за даними бухгалтерського обліку (з кредита рахунка
98 "Податки на прибуток").
За даними рахунка 79 "Фінансові результати" визначають фінансовий результат (прибуток, збиток) від основної діяльності, який відображають записами:
а) на суму одержаного прибутку:
Д-т рах. 79 "Фінансові результати"
К-т рах. 441 "Прибуток нерозподілений";
б) на суму збитку:
Д-т рах. 442 "Непокриті збитки"
К-т рах. 79 "Фінансові результати".
Дані рахунка 79 "Фінансові результати" використовують для складання Звіту про фінансові результати.
Облік переоцінки готової продукції та результатів її інвентаризації
Згідно з Положенням про порядок уцінки і реалізації залежалої продукції з групи товарів широкого вжитку, продукції виробничо-технічного призначення і залишків товарно-матеріальних цінностей, затвердженим наказом Мінекономіки І Мінфіну України від 15.12.99 №149/300, підприємства мають право проводити уцінку готової продукції, яка не мала збуту протягом трьох місяців і не користується попитом у споживачів, а також продукції, яка частково втратила свою первинну якість. Уцінка готової продукції (товарів) здійснюється до рівня цін її можливої реалізації (якщо вона не втратила товарний вигляд і придатна до використання) й оформляється описом-актом. На суму зробленої уцінки в бухгалтерському обліку підприємства робиться запис по дебету рахунка 946 "Втрати від знецінення запасів" у кореспонденції з кредитом рахунка 26 "Готова продукція".
Постановою Кабінету Міністрів України "Про нормативи запасів товарно-матеріальних цінностей державних підприємств і організацій" від 19.04.93 № 273 підприємствам і організаціям усіх форм власності дозволено на початок кожного місяця проводити дооцінку залишків товарно-матеріальних цінностей, у тому числі і готової продукції, у разі зміни цін на виробничі запаси (у частці витрачених на виробництво продукції покупних матеріалів, що підлягають дооцінці, а також електро-, теплоенергії, відображених у прямих затратах виробництва) із спрямуванням суми дооцінки на поповнення власних оборотних коштів підприємства.
Дооцінка проводиться за даними інвентаризації. На суму проведеної дооцінки залишків готової продукції на складах підприємства в бухгалтерському обліку роблять запис по дебету рахунка 26 "Готова продукція" і кредиту рахунка 42 "Додатковий капітал", субрахунок 423
"Дооцінка

 
 

Цікаве

Загрузка...