WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності - Реферат

Система професійної підготовки кадрів – запорука успішної діяльності - Реферат

начальника підрозділу податкової міліції. Проводиться службова й бойова підготовка за місцем служби в робочий час, у визначений день.
Порядок організації й проведення занять встановлюється наказом начальника підрозділу податкової міліції, в якому дається аналіз стану професійної підготовки за минулий і завдання на наступний навчальний рік, визначається день занять, навчальні групи та їх керівники.
Призначаються позаштатні інспектори з вогневої й фізичної підготовки.
Заняття зі службової підготовки починаються щорічно з 1 вересня і проводяться протягом дев'яти місяців. У травні-червні місяці за всіма видами службової й бойової підготовки у розрізі програми, що вивчається, працівники податкової міліції здають диференційований залік.
Співробітники, що не здали залік з одного з видів підготовки, тобто отримали незадовільну оцінку і не перездали її протягом одного місяця, розглядаються в атестаційному порядку для визначення їх відповідності посаді.
Службова підготовка включає в себе предмети зі спеціальної й технічної підготовки, а бойова підготовка - вивчення наступних предметів: вогнева, фізична, медична підготовка, цивільна оборона, статути, стройова підготовка.
Крім цього, в організації службової та бойової підготовки особового складу існують деякі недоліки: якість навчання не відповідає вимогам організації професійної підготовки працівників податкової міліції. Тематичний план із спеціальної підготовки працівників відділу, з урахуванням криміногенної обстановки в регіоні не складається, заняття проводяться не регулярно. Начальники відділів, як правило, заняття з особовим складом не проводять. Практично всі заняття проводяться у лек-ційній формі, недостатньо уваги приділяється практичним заняттям, на заняттях не вивчаються кримінальні справи з резонансних злочинів у сфері оподаткування. Практичні заняття, проведені щодо дій особового складу у випадку загрози нападу на адміністративний будинок, показали слабкі навички працівників із їх дій в екстремальних ситуаціях. Якість проведення занять низка. Зошити зі службової підготовки ведуться, але, як правило, працівники записують у них тільки теми занять, не розкриваючи їх змісту. Ведення конспектів слухачами навчальних груп керівниками не перевіряються.
Щорічно, в підрозділах податкової міліції, згідно з вказівкою керівництва ДПА України, проводяться підсумкові заняття. Особовий склад податкової міліції здає заліки зі знання основних законодавчих та нормативних актів з оподаткування, функціональних обов'язків, порядку й правил застосування вогнепальної зброї, спеціальних засобів індиві-дуального захисту та активної оборони.
Перевірки на місцях указують на те, що підсумкові заняття в системі службової підготовки працівників підрозділів податкової міліції проводяться поверхово.
Стажування - це вид підвищення кваліфікації, який дозволяє працівникам податкової міліції набути нових знань, практичних навичок і уміння, необхідних для успішного виконання функціональних обов'язків на займаній або новій посаді.
Стажування проходять:
- особи, які закінчили вищі навчальні заклади, після призначення їх на посади;
- працівники, зараховані у резерв кадрів, для просування по службі;
- особи, вперше прийняті до підрозділів податкової міліції на посади керівного складу (від начальника відділу, їм рівних і вище);
- щойно призначений керівний склад підрозділів податкової міліції (від начальника відділу, їм рівних і вище);
- щойно призначений керівний, викладацький і науковий склад ФПМ Академії ДПА України.
Тривалість стажування встановлюється терміном до 1 місяця.
Організація стажування покладається на начальників управлінь податкової міліції ДПА в АР Крим, областях, м. Києві, Севастополі, які зобов'язані:
- визначити час, місце стажування, кількість стажистів і керівників;
- затвердити індивідуальний план стажування й звіт про його результати. Направити звіт у відповідний підрозділ кадрів для приєднання його до особової справи працівника;
- створити належні умови і проводити постійний контроль за ходом стажування.
Керівник стажування зобов'язаний :
- спільно зі стажуючим розробити індивідуальний план стажування, затвердити його у начальника, на якого покладена організація стажування;
- ознайомити стажуючого з функціональними обов'язками, організацією роботи підрозділу податкової міліції;
- надавати стажуючому необхідну методичну й практичну допомогу у вивченні передбачених планом питань;
- здійснювати постійний контроль за перебігом виконання плану стажування.
Самостійне навчання - це один з основних видів підвищення кваліфікації, що проводиться з метою безперервного, систематичного поповнення та поглиблення знань, умінь і навичок, набутих працівниками податкової міліції за місцем роботи у ході початкової підготовки, підвищення кваліфікації, перепідготовки, стажування, службової й бойової підготовки, навчання в аспірантурі, ад'юнктурі, докторантурі.
Самостійною підготовкою повинен бути охоплений, під контролем безпосередніх начальників, увесь керівний склад підрозділів податкової міліції України.
Самостійне навчання включає в себе:
- вивчення документів законодавчого й нормативного характеру;
- постійне ознайомлення з новою юридичною, економічною спеціальною та іншою літературою;
- практичну роботу з науково-технічними і спеціальними засобами, зброєю, засобами зв'язку й транспорту;
- постійнепідтримання й удосконалення фізичної підготовленості.
Вибір питань для самостійного навчання може бути обумовлений зацікавленістю працівника, його прагненням до поглиблення своїх знань і навичок тієї чи іншої ділянки практичної діяльності, а також, виходячи з необхідності ліквідувати прогалини в знаннях, які можуть призвести до помилок у роботі. Начальник може дати працівнику індивідуальне завдання, вказавши, яку літературу необхідно вивчити і встановити строк, необхідний для цього, або запропонувати підготувати реферат за обумовленою темою, скласти проект документа, вивчити науково-технічні засоби тощо.
Навчання в аспірантурі, ад'юнктурі і докторантурі - це один із видів підвищення кваліфікації кадрів податкової міліції, який здійснюється відповідно до Закону України "Про освіту" і Положенні про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів у навчальних закладах і науково-дослідних установах.
Працівники, які навчаються в аспірантурі, ад'юнктурі й докторантурі, у навчальні заклади (підрозділи) системи підвищення кваліфікації й перепідготовки не направляються.
Таким чином, існуюча система організації професійної підготовки кадрів податкової міліції, яка складається з організаційних видів навчання, якщо й здатна забезпечити її безперервність, потребує сьогодні якісного перегляду.
Перш за все це стосується організації початкової підготовки. Необхідно переглянути новий порядок прийому на навчання на курсах початкової підготовки кандидатів на службу до підрозділів податкової міліції.
Вкрай необхідно розпочати підготовку управлінських кадрів вищої ланки податкової міліції освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" за спеціальністю "Управління у сфері правопорядку (оподаткування)". Організувати підвищення кваліфікації керівних кадрів підрозділів податкової міліції, зокрема тих, які перебувають у резерві кадрів на висунення.
Нехтування і формалізм при організації та проведенні професійної підготовки кадрів підрозділів податкової міліції сьогодні неприпустимі.
У реальному житті низький професіоналізм особового складу стає неминучим фактором зниження ефективності несення служби, виконання функціональних обов'язків кадрів підрозділів податкової міліції. Ще гірше, коли ми втрачаємо співробітників.

 
 

Цікаве

Загрузка...